Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Leiemarkedet skåner for rentestormen

Leiemarkedet skåner for rentestormen

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
4. Jul 2022

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHHHøy inflasjon fortsetter å overraske på oppsiden i både Norge, USA, og Europa. Sentralbankene varsler større og hyppigere renteoppgang enn tidligere. Rentefrykten har allerede satt spor i aksjemarkedene så langt i år, inkludert børsnotert eiendom. Det underliggende eiendomsmarkedet går imidlertid bedre enn mange tror.


Det mest utbredte prismålet brukt for næringseiendom er «yield». Til tross for at uttrykket stort sett misforstås både i og utenfor eiendomsbransjen, er det i all enkelhet forholdet mellom neste års netto leieinntekter og pris på eiendommen. Dette forholdstallet har en historisk sterk korrelasjon med rentenivået, og man sammenligner gjerne 5 eller 10-års swaprente med prime yield for kontoreiendom som en benchmark mellom langsiktig bundet kapitalkostnad og direkteavkastning. Med en 5-års swaprente som i skrivende stund har steget omtrent 150 bps siden nyttår, så må man forvente at yieldene skal opp. Det er nettopp det eiendomsmarkedet ser ut til å være enige om i investorundersøkelser vi har utført. Yieldene kommer opp.

Les også; Dette må du vite om yield

At yieldene skal opp betyr ikke nødvendigvis at eiendommer skal bli mindre verdt. Yield er ikke den eneste parameteren i regnearkene som blir påvirket av endringene i makrobildet. Den enkleste yielden de fleste markedsaktører bruker, er egentlig bare en invers multippel på neste års leieinntekt. Dersom man venter at leieinntektene skal øke fremover, utover normal konsumprisindeks som er vanlig justering i leiekontrakter, gir det også ekstra inntektsvekst. En lavere exit-multippel på et høyere inntektstall gir kun nominelt verdifall dersom effekten av yieldoppgangen slår mer på verdien enn inntektsveksten.

Les også; Høy inflasjon og økte renter vil bremse veksten i norsk økonomi

To grunnleggende vekstformer

Leieinntekter kan vokse på to grunnleggende måter: løpende leie gjennom konsumprisjustering (en gang per år) og markedsleie. Førstnevnte gjelder de fleste kontrakter iht. 12-måneders endringen i konsumprisindeksen per november eller oktober. I fjor endte novemberindeksen på hele 5,1 % og i år blir den antagelig ganske tett på 5 % igjen. Inntektene har da steget med nesten 10 % nominelt på to år. Da har vi fått en inntektsvekst som isolert utligner en yieldoppgang på ca. 30-35 bps med samme nominelle verdi. Poenget er at vi tåler høyere rente fordi leieinntektene også øker. Riktignok kan endringene skape utfordringer for løpende EK-avkastning når rentene stiger, selv om verdiene holder seg greit.

Markedsleieendringer kommer derimot kun på alle nye inngåtte kontrakter, og drives opp av lav og dyr marginal tilbudsside, og høy etterspørsel. Dersom vi ser på kontorleiemarkedet, så har dette nå svært gode utsikter for markedsleieprisvekst. Sysselsettingsveksten er særlig sterk siste 12 mnd. og mange bedrifter ønsker å få folk tilbake til nye og flotte kontorer tilrettelagt for nye arbeidsformer som det eksisterende kontoret ikke løser godt nok. Tilbudssiden, les nye bygg, har blitt strupet i et par år av pandemi og skyhøy prisvekst, samt mangelfull tilgang på byggematerialer og arbeidskraft. Nye bygg kan ikke settes i gang uten betydelig høyere leier i de fleste områder. Vi bygger de nærmeste årene færre kvadratmeter kontor enn vi har gjort siden tidlig 2000-tallet. Samtidig er arealledigheten i eksisterende bygg på vei ned mot nivåer sist sett i forrige boom i 2006-2007. Leiemarkedet er veldig sterkt akkurat nå, og blir antagelig enda sterkere gjennom året. Vi må få en hurtig tilbakegang i økonomien om ikke leieprisene skal betydelig opp neste året.

Les også; Yeildene marginalt påvirket av betydelig renteoppgang

Effekter utligner hverandre

Økte renter og derigjennom økte yielder kommer altså ikke alene, og effektene av leievekst og yieldoppgang vil etter våre prognoser omtrent utligne hverandre i nominelle verdier fremover, i snitt. Som vanlig blir det vinnere og tapere i markedet. Investorene er dermed rasjonelle, og vil derfor nå ha eiendommer med eksponering mot det gode leiemarkedet fremover. Eiendommer med lange leieavtaler som låser leien under markedsleie i lang tid, er dermed ikke like attraktivt som det tidligere har vært.

Denne artikkelen er skrevet av analysesjef Haakon Ødegaard som en gjestekommentar i Kapital uke 26/2022.


Malling_Co_Analyse_1800

Analyseteamet i Malling & Co utgir også halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret.

Last ned siste markedsrapport her

LES OGSÅ VEILEDEREN OM VERDIFULLE ANALYSER OG VERDIVURDERINGER FOR NÆRINGSEIENDOM

Analyseavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co har laget en veileder til verdifulle analyser og verdivurderinger for næringseiendom.

E-boken er delt opp i tre hoveddeler som presenterer ulike former for analyse og verdivurdering. Guiden er skrevet på en lettfattelig måte slik at det er enkelt å vite hva man bør undersøke utfra ulike problemstillinger, for eksempel:

  • Hvordan finne riktig leiepris?
  • Hvordan finne og vinne nye leietakere?
  • Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter.
  • Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler.
  • Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir.

Klikk her for å laste ned e-boken

 Få nyheter fra Malling rett i innboksen!