Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Lederskifte i Malling & Co Markets

Lederskifte i Malling & Co Markets

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
6. Jan 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.


Eiendomshuset Malling & Co starter året med å gjøre flere endringer i selskapets ledelse. Fredrik Sommerfeldt tok første januar 2021 over som daglig leder for Malling & Co Markets. Han erstatter Peter T. Malling jr. som fortsetter som arbeidende styreleder i Eiendomshuset Malling & Co.

Malling & Co Markets har de siste årene hatt en fantastisk reise, men potensialet er langt fra tatt ut. Vi er svært fornøyde med at Fredrik har tatt utfordringen med å bidra til videreutvikling av selskapet for å ta ut dette potensialet, sier Peter Malling.

Fredrik Sommerfeldt
Fredrik Sommerfeldt

Sommerfeldt har 20 års erfaring fra megling av næringseiendom og de siste ti årene har han jobbet i Malling & Co. Siden 2014 har han ledet selskapets virksomhet for utleie. I denne perioden har utleievirksomheten endret karakter fra å være en ren utleietjeneste, til å være en helhetlig strategisk rådgivningstjeneste som omfatter både utvikling, konseptualisering og utleie av næringseiendom. Dette har bidratt til at avdelingen i samme periode har hatt en omsetningsvekst på cirka 150 prosent.

Mot alle odds ble 2020 tidenes beste år for utleieavdelingen med en omsetning på over 50 millioner kroner, sier Sommerfeldt.

LES OGSÅ: HAR LEID UT 55 000M2 SIDEN SOMMEREN 

Håkon Tanberg overtar etter Sommerfeldt som daglig leder av Malling & Co Næringsmegling AS. Tanberg har lang fartstid i bransjen og er en ledende skikkelse innen utleie av næringseiendom. Han kom til Malling & Co i 2018 og har med sin erfaring, kompetanse og store nettverk vært sentral i utviklingen av avdelingen.

Malling & Co Markets er morselskapet til Malling & Co Næringsmegling AS, Malling & Co Corporate Real Estate AS, Malling & Co Drammen AS og Malling & Co Leietakerrådgivning AS. Selskapet samler dermed Malling og Co`s tjenester innen utleie, transaksjon og leietakerrådgivning. Malling & Co Markets omsatte i 2020 for over 160 millioner kroner. De siste fem årene har selskapet hatt en omsetningsvekst på cirka 80 prosent. Sommerfeldt ser stort potensial for videre vekst på flere områder, blant annet gjennom en økt satsing på digitalisering, lager- og logistikkeiendom, og ikke minst ved å binde tjenestene våre i større grad sammen. Han forteller at selv om utviklingen de siste årene har vært positiv, så har den i stor grad skjedd innenfor de ulike virksomhetsområdene og i for stor grad vært «silobasert». Han ser derfor store muligheter i bedre samhandling mellom de ulike selskapene.

LES OGSÅ: TILBAKEBLIKK PÅ 2020 

Hvert av selskapene besitter enorm kompetanse. Dersom vi får denne kompetansen til å samhandle bedre, så tror jeg vi vil kunne hente ut betydelige synergier. Vi ser også muligheter for å utvikle nye virksomhetsområder og tjenester. Potensialet er derfor svært stort både i form av å kunne tilby våre oppdragsgivere enda bedre tjenester, men også i økt omsetning, avslutter Sommerfeldt.


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • Proptech
  • Leietakertilfredshet
  • Analyser og verdivurderinger
  • Energi- og miljø
  • Valg av kontorlokaler

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!