Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Lanserer e-bok om næringsmegling

Lanserer e-bok om næringsmegling

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
14. Okt 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Faget næringsmegling har endret seg drastisk de siste årene. I vår nye e-bok deler to av Norges fremste næringsmeglere innsikt om hvordan gårdeiere bør tenke for å optimalisere verdien av sine eiendommer.

– Før i tiden handlet utleie av næringseiendom kun om selve utleiearbeidet – enkel markedsføring, finne potensielle leietakere og forhandle kontrakt. I dag handler det om å bygge et konsept for eiendommen og selge en destinasjon. Dette tror vi blir enda viktigere i tiden som kommer, innleder Håkon Tanberg, som leder Malling & Co Næringsmegling.

Håkon_Tandberg_Malling_&_Co

Håkon Tanberg 

Han har overtatt lederstolen etter Fredrik Sommerfeldt, som har blitt sjef i morselskapet Malling & Co Markets.

I den nye e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling arbeider med utleie av næringseiendom.
 • Hva som kreves for å optimalisere eiendommens verdi i dagens marked.
 • Viktigheten av å inkludere meglerkompetanse i tidlig fase.
 • Tre trender gårdeiere bør ha på dagsorden; fleksibilitet, teknologi og bærekraft.
 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling og Schage Eiendom jobbet med utleie av Stortorvet 7

New Call-to-action

Helhetlig strategisk rådgivning

De siste årene har Malling & Co Næringsmegling gått fra å være en ren utleietjeneste til en helhetlig strategisk rådgivningstjeneste som kan bistå med utvikling, konseptualisering og utleie av næringseiendom. I denne prosessen er det viktig å koble på ekspertisen fra næringsmeglere helt fra start.

Thomas Bagn og Ole Ottesen

Thomas Bagn og Ole Ottesen

– I prosjektene vi jobber med, ønsker vi å være med allerede under planleggingen av bygget, og komme så tidlig som mulig inn i prosessen. I store byggeprosjekter eller rehabiliteringsprosjekter er det mange parter, som arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører og gårdeiere. Av og til glemmer de hvem brukeren er. Vår styrke er at vi kan komme inn med kunnskap om markedet. Du må vite hvem du bygger for, da det setter viktige rammer for videre utvikling, sier Tanberg.

Han støttes av Fredrik Sommerfeldt som mener for mange kopierer naboen, og går glipp av store muligheter.

– Vi jobber i en traust bransje med behov for innovasjon og nytekning. Ved å tørre å tenke utenfor boksen, fokusere på det unike ved sin eiendom og velge en tydelig strategi for et nybygg eller rehabilitert bygg treffer man markedet sitt bedre og får mest mulig ut av verdiene.

– Med riktig målgruppe og konsept får du riktige leietakere til riktig pris, og når du treffer med dette har du den optimale verdien av eiendommen din, fortsetter Sommerfeldt.

Vær en strategisk samarbeidspartner mot leietakere

Meglerne peker på at den store styrken i Malling & Co er at de jobber tverrfaglig.

– Når vi tar tak i et nytt utleieprosjekt setter vi alltid et team med tverrfaglig kompetanse på saken, slik at vi omfavner næringsmegling, analyse, verdivurdering, teknologi, miljø, interiørarkitekt og markedsføring, sier Håkon Tanberg.

Malling_Co_Meglere_TTL_2556

Malling & Co har en egen analyseavdeling som alltid er oppdatert på markedsutviklingen og gir et godt sanntidsbilde som gjør det mulig for næringsmeglerne å gjøre en god jobb. De har oversikt over leiekontrakter i markedet, når de utløper og hvem som kan ønske nye lokaler i et område.

Meglerne håper e-boken kommer til nytte for gårdeiere som ønsker å optimalisere verdien av sine eiendommer, og mener at gårdeiere har mye å tjene på å være en strategisk samarbeidspartner for leietakere.

– Det skaper lojalitet og øker sannsynligheten for å beholde dem. For å klare dette må man lese og forstå markedet. Koronapandemien har for eksempel endret behovene for kontorlokaler, og det er neppe den siste omveltningen i bransjen. Derfor må gårdeiere i tillegg til å utvikle riktige konsepter og destinasjoner være proaktiv overfor leietakere og beholde fleksibiliteten i bygget, sier Tanberg.

New Call-to-action

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling arbeider med utleie av næringseiendom.
 • Hva som kreves for å optimalisere eiendommens verdi i dagens marked.
 • Viktigheten av å inkludere meglerkompetanse i tidlig fase.
 • Tre trender gårdeiere bør ha på dagsorden; fleksibilitet, teknologi og bærekraft.
 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling og Schage Eiendom jobbet med utleie av Stortorvet 7

BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Næringsmegling
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler
 • Forvaltning av næringseiendom

Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!