Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. KAN MAN BLI I SAMSVAR MED EUs TAKSONOMI UTEN Å GÅ FOR EN «EXCELLENT»-SERTIFISERING PÅ HELE BYGGET?

KAN MAN BLI I SAMSVAR MED EUs TAKSONOMI UTEN Å GÅ FOR EN «EXCELLENT»-SERTIFISERING PÅ HELE BYGGET?

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.
Skrevet av Stein Randby
8. Mar 2022

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.

1. mars ble den nye manualen for BREEAM NOR (versjon 6.0) lansert! Vi retter en stor takk til alle de som har bidratt inn i prosessen. Dette er et stort og viktig løft for videreutviklingen av dette helt sentrale sertifiseringssystemet.


Det er mange endringer som lanseres, og jeg har ikke mulighet til å komme inn på dem alle i denne bloggen, men det er definitivt gjort et stort løft ved at;

  • Klimagassregnskap gjennomsyrer hele manualen.
  • Biologisk mangfold har blitt skikkelig adressert.
  • Det har kommet flere minstekrav til ulike sertifiseringsnivåer for å sikre at manualen gjenspeiler «beste praksis».

LES OGSÅ: EU's Taksonomi – ny veileder er ute – pust med magen

Manualen har en kobling til EUs Taksonomi

EU har foreløpig fått på plass kun 2 av totalt 6 miljømål. Disse 2 første målene (ref. «E»-en = Environment = Miljø) er dog svært relevante for byggsektoren, og man har derfor kunnet inkludere disse i manualen. Det er dog viktig å understreke at det kun er følgende 2 mål hvor kriteriene er utviklet;

  • Begrense klimaendringer
  • Klimatilpasning

Disse kravene er på eksemplarisk vis inkludert og vektet i manualen under respektive emner. Verktøyet sikrer derfor dokumentert bærekraft, også med tanke på å oppfylle de grønne kravene i EUs taksonomi.

«Excellent» = garantert i samsvar (compliAnt) med Taksonomien

Sertifiseringen skal sikre at man representerer gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i design og bygging for økt bærekraft. Siden manualen er for design- og byggefasen, omfatter den kun nybygg og vesentlige rehabiliteringer.

Hvis man som utvikler/byggherre vil sikre seg å være i samsvar med Taksonomien, må man gå for karakteren «Excellent».

Kan man bli Taksonomi complient uten å gå for en «Excellent»-sertifisering på hele bygget?

Heldigvis har man sikret denne muligheten for de som kanskje ikke har et businesscase som kan løfte denne kvaliteten med tilhørende merkostnader. Den nye manualen har inkludert et eget vedlegg koblet til EUs taksonomi for bærekraftig finans. Per nå er disse kravene lagt inn i tråd med minstekravene for å oppnå sertifiseringsnivå Excellent.

Dette innebærer at man også med mål om karakteren «Good» eller «Very Good» kan skjøte på med disse minstekravene for et Excellent prosjekt, og dermed sikre at også kravene fra Taksonomien er oppfylt.

Dette oppleves som både fornuftig og realistisk, på samme vis som vi fortsatt må ha fokus på eksisterende bygg for å nå klimamålene. Bra jobbet #Grønn Byggallianse!

LES OGSÅ: Tester ut ny finansieringsmodell for klimavennlig energiproduksjon

New call-to-action

GRØNN BYGGALLIANSE LANSERER NY VEILEDER

Grønn Byggallianse har lansert en egen veileder ««Miljørapportering for eiendomssektoren». Dette er et typisk levende dokument som hyppig vil bli oppdatert med ny kunnskap og nye avklaringer fra EU og norsk lovgivning.

Vi har hatt gleden av å bidra inn i prosessen, og synes dette er en god start for klargjøring av begreper, introduksjon av relevante KPI-er for de miljømessige forholdene mm. Anbefales lest. 
LAST NED VEILEDER HER


Trenger du rådgivning i forbindelse med bærekraftvurderinger eller sertifisering av eiendom, så ta kontakt med Malling & Co Energi og Miljø. Vi kan gi råd og veiledning i forhold til hva det grønne skiftet betyr for deg som byggeier og utvikler av eiendom. Hvilke muligheter som finnes og hvilke strategiske valg som bør tas for å være attraktiv for fremtidens leietakere.

Kategori: Tips og råd for gårdeiere, Energi og miljø

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!