Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Informasjon til kunder og forretningsbindelser av Eiendomshuset Malling & Co vedrørende COVID-19

Informasjon til kunder og forretningsbindelser av Eiendomshuset Malling & Co vedrørende COVID-19

Anders Berggren er adm. direktør i Eiendomshuset Malling & Co, en posisjon han har hatt siden 1. november 2016. Før det var han adm. direktør i Storebrand Eiendom, og har tidligere vært investeringsdirektør i SEB Asset Management Norge og Orkla. Han er utdannet siviløkonom fra NHH. Som adm. direktør jobber Anders på kryss og tvers i hele eiendomshuset, og har som ambisjon å støtte selskapets flinke medarbeidere til å ta selskapet til nye høyder.
Skrevet av Anders Berggren
16. Mar 2020

Anders Berggren er adm. direktør i Eiendomshuset Malling & Co, en posisjon han har hatt siden 1. november 2016. Før det var han adm. direktør i Storebrand Eiendom, og har tidligere vært investeringsdirektør i SEB Asset Management Norge og Orkla. Han er utdannet siviløkonom fra NHH. Som adm. direktør jobber Anders på kryss og tvers i hele eiendomshuset, og har som ambisjon å støtte selskapets flinke medarbeidere til å ta selskapet til nye høyder.


Vi er i en spesiell situasjon, og dere skal vite at vi er her for dere om det skulle være noe. Vi følger utviklingen tett, og har tett dialog med mange av dere vedrørende hvordan situasjonen skal håndteres på best mulig måte.

Vi i Malling & Co tar ansvar og hensyn til våre kunder, våre forretningsforbindelser, våre medarbeidere og samfunnet for øvrig. Vi følger med andre ord regjeringens og myndighetenes anbefalinger for å begrense utbredelsen av COVID 19, og har med virkning fra 16. mars innført obligatorisk hjemmekontor for alle kontoransatte inntil videre.

I Malling & Co er vi fullt bemannet og operative gjennom hjemmekontor. Vi har tilgang til alle våre systemer via hjemmekontor, er operative på mail og telefon, og er selvsagt tilgjengelig for dere på møter via Skype, Teams eller telefonkonferanse. Vårt sentralbord, tlf. 24 02 80 00, er operativt.

Vår forvaltningsvirksomhet har etablert beredskapsplaner for hver eiendom. Siden virksomheten stenger i flere eiendommer iverksetter vi tiltak knyttet til forsterket vakthold og låserutiner. Vi har informert leietakerne i flere omganger med tanke på tiltak vi gjør på eiendommene for å bidra til å begrense smitte. Dette innebærer blant annet ekstra desinfisering av kontaktflater i fellesarealer og justeringer eller eventuell stenging av tilbud i kantinene. Vi har god kommunikasjon med leietakerne, og har bedt de rapportere til oss vedrørende følgende:

  • Registrert smitte (uten at identiteten til smittet avsløres)
  • Antall ansatte som er igjen på kontoret i hver virksomhet
  • Om virksomheten stenger 

Vi dokumenterer disse opplysningene i våre systemer, og iverksetter nødvendige tiltak som nedvask m.m. ut ifra dette. På denne måten vil vi kunne opprettholde en forsvarlig drift, samt at vi kan etterstrebe og redusere energiforbruk og øke sikkerheten på eiendommene med redusert virksomhet. Vi samarbeider også med våre leverandører vedrørende hva som er beste tiltak for hver enkelt eiendom gitt den pågående situasjonen.

Vi står alle overfor en ekstremt uoversiktlig og raskt endrende situasjon, der vi vil gjøre vårt for å bidra til at drift av eiendommer, prosjekter og pågående prosesser ikke stopper opp. På den måten skal Malling & Co være med å levere på den samfunnsdugnaden det er å holde hjulene i gang så godt som mulig, og samtidig ta vår del av samfunnsansvar knyttet til å begrense spredning av COVID-19.

Vi ber dere ta vare på hverandre, og ta kontakt med oss dersom det skulle være noe.
 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!