Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Hvor skal markedet nå? (1)

Hvor skal markedet nå?

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
3. Jun 2022

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Analyseavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co presenterte 2. juni 2022 sin ferske markedsrapport for næringseiendom. Hundrevis møtte opp på Vika kino for å få med seg den siste utviklingen i markedet.

Markedsrapporten oppsummerer som vanlig utviklingen i markedet for næringseiendom det siste året, og kommenterer forventninger til leie- og transaksjonsmarkedet inn i det neste året. Denne gangen hadde vi gleden av å ha med Thomas Eitzen, Head of Credit Strategy and Research i SEB som gjesteforeleser til å snakke om utsiktene i kredittmarkedet rettet mot eiendom.


TIL tross for kriser - Norge er igjen annerledeslandet

– Da vi endelig la pandemien bak oss her i Norge, kom den tragiske konflikten i Ukraina og forstyrret mye av råvaremarkedene og forsyningskjeden ytterligere. Dette har ført til økende prispress og utsikter til enda høyere renter. Til tross for brottsjø i markedene, med betydelig renteoppgang som den største trusselen mot næringseiendom, så er arbeidsmarkedet i Norge knallsterkt med lav ledighet og høy sysselsettingsvekst. Utleiemarkedet går dermed meget godt for kontor, og vekst i markedsleier kommer således til å motvirke mye av verdiendringen fra økende yielder. Leiemarkedet for lager/logistikk har også et meget høyt aktivitetsnivå. Norge klarer seg nok en gang godt selv med utsikter til noe lavere vekst og høyere prisvekst og renter fremover, sier analysesjef Haakon Ødegaard. 

Les også; Den grønne verdipremien

Et fantastisk år i transaksjonsmarkedet

– Etter å ha tilbakelagt rekordåret 2021 med ca. 170 milliarder i transaksjonsvolum, så har 2022 fortsatt med god aktivitet. sier Senior analytiker Herman Følling Ness. Med de økende rentene så har det blitt et press på yieldene oppover, og dette har en svakt dempende effekt på likviditeten i transaksjonsmarkedet hvor spesielt rentesensitive kontantstrømseiendommer møter litt motbør. Value-add kontoreiendom er derimot i vinden som aldri før, med gode utsikter for å skape merverdi av den ventede leieprisoppgangen. Iht. våre estimater vil eiendomsverdiene utvikle seg nærmest flatt i nominelle verdier, tross ventet yieldoppgang på ca. 50 bps på prime kontoreiendom til 3.75 %. Logistikkeiendom er også meget ettertraktet, og transaksjonsvolumet er hittil i 2022 nesten like høyt som for kontor, en trend som Norge deler med store deler av Europa i 2022. Så på tross av et noe utfordrende inflasjons- og rentebilde så opprettholdes det forventninger til et relativt aktivt marked, med et estimat på mellom 100 – 120 milliarder i volum for året som helhet, fortalte Ness.

New Call-to-action


Malling_Co_Analyse_1800

Analyseteamet i Malling & Co utgir halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret.

Last ned siste markedsrapport her

LES OGSÅ VEILEDEREN OM VERDIFULLE ANALYSER OG VERDIVURDERINGER FOR NÆRINGSEIENDOM

Analyseavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co har laget en veileder til verdifulle analyser og verdivurderinger for næringseiendom.

E-boken er delt opp i tre hoveddeler som presenterer ulike former for analyse og verdivurdering. Guiden er skrevet på en lettfattelig måte slik at det er enkelt å vite hva man bør undersøke utfra ulike problemstillinger, for eksempel:

  • Hvordan finne riktig leiepris?
  • Hvordan finne og vinne nye leietakere?
  • Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter.
  • Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler.
  • Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir.

Klikk her for å laste ned e-boken

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!