Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Hva regnes som felleskostnader i næringsbygg?

Hva regnes som felleskostnader i næringsbygg?

Hva skiller oss fra andre eiendomsrådgivere? Svaret ligger i navnet; vi er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.
Skrevet av Malling & Co
3. Feb 2021

Hva skiller oss fra andre eiendomsrådgivere? Svaret ligger i navnet; vi er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.


Det finnes ingen rettslig definisjon av begrepet felleskostnader. Partene må selv bli enige om hva som skal anses som felleskostnader og vil som den klare hovedregel bli bundet av hva man avtaler i leiekontrakten. Felleskostnader er kostnader som kommer i tillegg til leien og leietakerkostnadene som leietaker selv skal dekke direkte for egen regning.

Albregt_moltumyr_profil– Kostander forbundet med fellesareal eksempelvis vaktmestertjenester, snømåking, reparasjoner og rengjøring inngår i felleskostnader, innleder Albregt Moltumyr Teknisk direktør i Malling & Co Forvaltning. 

Disse kostnadene vil naturligvis variere, noe som betyr at leietakeren på slutten av året enten vil få igjen penger eller må betale mer. Eieren av bygget sammenligner de forventede (budsjetterte) felleskostnadene med de reelle kostnadene, og ser på avviket.

En vanlig misforståelse blant leietakere i næringsbygg er at de ikke forstår hvorfor de faktureres for kostnader knyttet til fellesarealet. Men, det er helt normalt at man faktureres for kostnader som har gått med til å vedlikeholde og drifte byggets fellesarealer. Disse kostnadene fordeles etter hvor stor andel av bygget du leier, fortsetter Moltumyr.

LES OGSÅ: Avregninger av felleskostnader

Sjekk leiekontrakten

I leiekontrakten finner du vanligvis eksempler på hva som inngår i felleskostnadene.

Det er viktig at gårdeier og leietaker har en felles forståelse av hva som inngår i felleskostnadene slik at man unngår uoverensstemmelser i fremtiden. Eksemplene i leiekontrakten er ikke utfyllende, men gir et bilde av hva som kan inngå i felleskostnader, sier Moltumyr.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, understreker også viktigheten av å avklare forventninger i leiekontrakten.

Norsk Eiendom har laget en standard leieavtale som tydelig viser hvilke aktiviteter som inngår i felleskostnadene. Forventningsavklaring er viktig for både gårdeier og leietaker da det høster sunne og langvarige leieforhold, sier Tellevik Dahl.

LES OGSÅ: Usikre tider stiller krav til leiekontrakter

Eiendomsskatt inngår i felleskostnadene

Flere kommuner skattlegger næringseiendom, denne skatten inngår i felleskostnadene.

Dahl-Tone-TellevikVi mener det er riktig at eiendomsskatten inngår i felleskostnadene fordi en leietaker skal betale den faktiske kostnaden for leieforholdet. Det er ulike skattesatser, og hvis denne kostnaden ville blitt iberegnet eksempelvis husleien ville utleier trolig budsjettert etter den høyeste skattesatsen. Noe som ville ført til en høyere husleie enn nødvendig, forklarer Tellevik Dahl.

At eiendomsskatten tilføres felleskostnadene skaper tydelighet og etterprøvbarhet gjennom leietakers innsyn. Og det følger prinsippet om kostnadsdekning, altså at gårdeier ikke skal ha fortjeneste på denne typen kostnader om ikke administrasjonsgebyr er avtalt, avslutter Tellevik Dahl.

Klikk her for å laste ned Norsk Eiendoms veiledningsdokument for felleskostnader i næringsbygg

Dette inngår som felleskostnader i Malling & Co sin standard leiekontrakt

Oppregningen nedenfor er ment som eksempler på forhold som inngår i felleskostnadene dersom tilbudet eksisterer, og ikke som en angivelse på hva som skal inngå per leiestart. Innholdet vil kunne endre seg i leieperioden, for eksempel som følge av innføring av nye servicetilbud eller offentligrettslige krav.

 • Strøm til oppvarming og belysning av fellesareal (herunder trapper), heiser, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, varmtvannstanker, utelys, varmekabler i takrenner, branntekniske anlegg, portanlegg, sikkerhetsinnretninger og andre forhold installert i fellesareal.
 • Olje, gass etc. til oppvarming av fellesareal og andre fellestjenester som ikke avregnes mot den enkelte leietaker etter eget forbruk.
 • Offentlig avgifter, herunder kloakk, feiing, renovasjon og ørvrige avgifter som eventuelt måtte tilkomme/foreligge.
 • Eiendomsskatt.
 • Rengjøring og renovasjon, herunder trappevask og rengjøring av fellesareal, håndtering/rensing mv. av matter i fellesareal (herunder trappevask), utvendig vindusvask, rengjøring av utstyr for solavskjerming, fjerning av tagging/graffiti, leie, kjøring og tømming av søppelcontainer mv.
 • Tilsyn, service og vedlikehold av heiser, sanitæranlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, alle branntekniske installasjoner (herunder alarm og sikkerhetsanlegg), porter, fyringsanlegg, innendørs fellesareal, utendørs fellesareal, vinduer utvendig, utstyr for solavskjerming osv., herunder vaktmestertjeneste.
 • Reparasjonstjenester, vakthold.
 • Øvrige serviceytelser, herunder gartner og annen rydding/vedlikehold på utendørsarealer, snømåking av utearealer, parkeringsplasser, fortau og tak, bortkjøring av snø, kosting og renhold av nevnte arealer, utvendig vaktmestertilsyn mv.

 

TOTALLEVERANDØR MED ØYE FOR DETALJER

Som Norges største og eldste eiendomshus håndterer vi alle forhold rundt en eiendom på vegne av gårdeier.  Vårt ansvar er å sørge for at alt skjer i henhold til avtaler, lover og regelverk og at kommunikasjonen er god med alle målgrupper, herunder eiendommens leietakere.

I tillegg bruker vi vår erfaring og kompetanse til å se muligheter for å få maksimalt ut av hver eiendom og skape større verdi for eier. Våre folk har spisskompetanse på ulike områder, som gjør at vi vet hvilke tiltak og initiativer som vil gjøre eiendommen mer attraktiv og lønnsom.

For våre kunder er det en trygghet at vi har kontroll på alle deler av forvaltningen og ser nye muligheter for eiendommene.

 

New Call-to-action

 

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Viktigheten av god eiendomsforvaltning og hvordan faget endrer seg
 • Konkrete råd for å sikre høy leietakertilfredshet
 • Hvordan Malling & Co arbeider med eiendomsforvaltning
 • Referanse case

BESØK OGSÅ VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.
Her finner du e-bøker om ulike temaer innen næringseiendom

New Call-to-action

 

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!