Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Hva gjør du som gårdeier når strømmen plutselig går?

Hva gjør du som gårdeier når strømmen plutselig går?

Mads startet i Malling & Co som driftssjef i 2021 og har sin bakgrunn fra Hæren, Forsvaret der han tok sin lederutdanning. Der har han de siste årene blant annet jobbet med beredskapsplanverk og risikoanalyser og bidratt inn i operative prosesser og oppdragsløsning.
Som driftssjef i Malling & Co er det viktig å komme i forkant av utfordringer som måtte melde seg. Det aller viktigste er å ivareta alle prosesser som sikrer trygg forvaltning av eiendommen. En driftssjef er også bindeleddet mellom gårdeier og leietakere og skal sørge for en forsvarlig drift av eiendommen og dens tekniske anlegg og infrastruktur.
Mads har 19 år erfaring fra operativ bransje og brenner nok derfor litt ekstra for arbeid med sikkerhet, sikkerhetskultur og beredskap i sin stilling.
Skrevet av Mads Rustøy Holand
30. Jan 2023

Mads startet i Malling & Co som driftssjef i 2021 og har sin bakgrunn fra Hæren, Forsvaret der han tok sin lederutdanning. Der har han de siste årene blant annet jobbet med beredskapsplanverk og risikoanalyser og bidratt inn i operative prosesser og oppdragsløsning. Som driftssjef i Malling & Co er det viktig å komme i forkant av utfordringer som måtte melde seg. Det aller viktigste er å ivareta alle prosesser som sikrer trygg forvaltning av eiendommen. En driftssjef er også bindeleddet mellom gårdeier og leietakere og skal sørge for en forsvarlig drift av eiendommen og dens tekniske anlegg og infrastruktur. Mads har 19 år erfaring fra operativ bransje og brenner nok derfor litt ekstra for arbeid med sikkerhet, sikkerhetskultur og beredskap i sin stilling.

På et lydløst sekund går hele bygget ditt i svart. Hva tenker du? Brer det seg en følelse av panikk, eller tenker du at “dette har vi kontroll på”? I dette innlegget gir jeg deg noen tips til hvordan du kan være beredt på en uvarslet strømstans og sikre verdier, liv og helse.

Uvarslet strømstans kan få store konsekvenser

Det er på høy tid at eiendomsbransjen setter scenariet strømtap på agendaen, på lik linje med brannvern, hvor vi allerede har lovpålagte kontroller.

I vår høyteknologiske hverdag er vi totalt avhengig av strøm. Som gårdeiere trenger vi den for å kunne overvåke, varsle, regulere og drifte våre eiendommer. Som leietakere er vi like avhengige av den usynlige kraften i veggen. 

Det er sant som det sies: Når strømmen går, stopper AS Norge opp. 

Et plutselig strømbrudd kan også være skummelt og gi en følelse av å miste kontroll. Folk befinner seg kanskje i stummende mørke og leter etter en vei ut. I verste fall kan kritiske funksjoner slutte å fungere, materielle skader kan skje og farlige situasjoner kan oppstå. 

For deg som gårdeier er dette et sannhetens øyeblikk – som ikke bare former leietakerens inntrykk av deg, men som kan gjøre skade på materiell og i verste fall sette liv og helse i fare. 

Tenk gjennom følgende:

 • Hvilke konsekvenser en lengre strømstans vil ha for mennesker og materiell på eiendommen din?
 • Vet du hvor stort kan omfanget bli, og hvor lenge du må og kan klare deg uten strøm?
 • Vet du hvordan backup-systemet ditt vil oppføre seg og hvor lenge det vil virke?

Hvis ikke, har du en jobb å gjøre.

LES OGSÅ: Dette kan du forvente av en profesjonell driftsavtale

Steg 1: Gjør en risikovurdering for strømbrudd på eiendommen

Malling-Forvaltning-Teknisk--TTL_4771

Strømbrudd skjer av mange årsaker. Naturkatastrofer, sabotasje, slitasje og uhell, for å nevne noen. Et strømbrudd på din eiendom kan være relatert til et større strømbrudd i bydelen eller byen. 

Sørg for å gjøre en god risikovurdering. Du trenger ikke favne over alle mulige scenarier. Slike omfattende planer havner gjerne nederst i en skuff, hvor de blir glemt. En god risikovurdering artikulerer hva som er viktigst å fokusere på i tilfelle strømtap. 

Her er noen spørsmål du kan bruke i din egen risikovurdering:

 • Hvilke hendelser kan ramme liv, helse og materiell hardest når et strømbrudd skjer?
 • Er det noe som vil forhindre sprinkleranlegget å løse ut ved brann under et strømbrudd?
 • Vil brannvesenet motta alarmsignalet?
 • Hva er backup-tiden på nødlys og ledelys?
 • Har (eller trenger vi) nødstrømsaggregat for å sikre kritiske komponenter, og hvor lenge kan det holdes i gang?
 • Har vi fulgt pålagte servicer og kontroller?
 • Hvilken kritisk informasjon har vi tilgang til uten strøm? (Bør enkelte dokumenter oppbevares fysisk i bygget, når tilgang på internett og server er borte?)


Risikovurderingen skal være et «levende» dokument som revideres kontinuerlig. Tiltakene og konsekvensene må kommuniseres tydelig og jevnlig til alle som har tilknytning til drift eller forvaltning av eiendommen.

LES OGSÅ: De 4 viktigste sikkerhetskravene en gårdeier må oppfylle 

Steg 2: Legg en beredskapsplan (som dere øver på)

En beredskapsplan vil hjelpe deg å håndtere potensielle scenarier på en best mulig måte. Formelen er ganske enkel: Hvem gjør X når Y skjer? 

Du bør peke ut en person hos deg som har ansvaret for å lage planen og til å iverksette tiltak når uventet strømstans skjer. Vedkommende bør ha god overordnet kompetanse på de tekniske installasjonene på bygget og ha evnen til å raskt delegere oppgaver.

Det er mange aktører og fagområder som må involveres når strømbrudd skjer. Brann, elektro, ventilasjon, vaktselskap, rørleggerbedrift og heismontører for å nevne noen.

Er du ordentlig god, setter du av tid til en teoretisk øvelse (“table-top exercise”), hvor du samler de aktuelle aktørene for å simulere en strømstans og tiltak. Dette er en gyllen mulighet til å bidra aktivt inn i eiendommens overordnede risikovurdering.

Alle bygg skal ha oppdaterte rømningsplaner og branntegninger. I Malling råder vi våre kunder til å utvikle en “teknisk huskeliste” i tillegg. En for lokalt driftspersonale og en enklere versjon for leietakere. 

Når uhellet først skjer, og du står der uten lys, varme og strøm, så skal ting gå på autopilot. Som en dreven jagerflypilot skal du (den lokale driftsavdelingen og eiendommens vaktselskap) vite hvilke kritiske oppgaver som skal gjøres, og i hvilken rekkefølge. 

Trenger du bistand til å ta fatt på din egen risikoanalyse og beredskapsplan. Ta gjerne kontakt!

New Call-to-action

VERDIEN AV ET KOMPLETT EIENDOMSHUS

Eiendomshuset Malling & Co forvalter over 2,5 millioner kvadratmeter næringsbygg på vegne av gårdeiere. Gode driftsrutiner er avgjørende for fornøyde leietakere og stabile inntekter. Her er det mange andre faktorer som spiller inn. Med ressurser innenfor alle eiendomsrelaterte fagfelt som drift, finansiell analyse, teknisk og økonomisk forvaltning, utleie, juridiske tjenester m.m. har Malling & Co et kompetansemiljø som kan behandle kompliserte saker raskt - med høy kvalitet.BESØK OGSÅ VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Næringsmegling
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler
 • Forvaltning av næringseiendom

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!