Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Hva er egentlig viktig for dagens arbeidstakere?

Hva er egentlig viktig for dagens arbeidstakere?

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
26. Jun 2019

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH

Medarbeidere er den viktigste ressursen for å lykkes som virksomhet. Men, når man jobber med kontoreiendom er det fort gjort å se seg blind på fagsnakk og trender, og dermed glemme hva de som faktisk skal bruke kontorbyggene vil ha. Nettopp derfor har vi sammen med vår internasjonale samarbeidspartner Savills, engasjert YouGov til å gjennomføre en omfattende spørreundersøkelse blant kontorbrukere i 11 land i Europa, inkludert Norge. Hele 11 000 personer har svart på undersøkelsen. I Norge fikk man inn hele 858 svar, med hovedvekt på respondenter fra Oslo/Akershus.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet!

Ikke veldig overraskende viser undersøkelsen blant annet at reisevei til arbeidsplassen og arbeidsplassens beliggenhet er like viktig som de kollegaene man jobber med. Beliggenhetsfaktoren er aller sterkest i Oslo, hvor også andelen som kjører til jobb er desidert lavest med 31 %. Andelen som tar skinnegående kollektivtransport er hele 49 %. Dette betyr at sentralt beliggende kontoreiendommer nær effektive skinnegående kollektivknutepunkt er viktig for å tiltrekke og beholde talent, særlig i Oslo-området. En ytterligere faktor som styrker beliggenhetsfaktoren er at hele 42 % av respondentene mener nærhet til butikker og fritidsaktiviteter er viktig rundt kontorarbeidsplassen. Dette styrker kontorområder som tilbyr en god miks av tilbud i gatene rundt, og ikke bare en kontorørken. 

InfoGraphic-V2

What Workers Want 2019

Undersøkelsen avdekker også en rekke andre interessante funn, bla om hva arbeidstakere anser som viktig, hva de er misfornøyde med, og dermed hva utleiere og arbeidsgivere må forbedre for å tiltrekke seg og beholde de beste medarbeiderne.

Vi har også sett på hvor lenge arbeidstakere forventer å bli hos sin nåværende arbeidsgiver, hvordan teknologi kan brukes til å beholde ansatte, hvordan arbeidsplassen påvirker arbeidernes produktivitetsnivå og påvirkningen arbeidsplassen har på arbeidernes mentale og fysiske helse.

Les gjerne også gjestekommentaren til Mike Barnes fra Savills European Research team, i vår siste markedsrapport.

New Call-to-action
Avslutningsvis vil vi minne våre kunder om at vi sitter med alle resultatene fra den norske undersøkelsen og kan således belyse svarene blant annet på geografi, alderskategori og stilling osv. Vi vil også senere publisere en egen rapport med særskilt fokus på de norske resultatene.

Ikke nøl med å ta kontakt med noen i analyseteamet dersom du har spørsmål til undersøkelsen og resultatene.

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!