Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Hva driver utviklingen i logistikkmarkedet internasjonalt?

Hva driver utviklingen i logistikkmarkedet internasjonalt?

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
29. Nov 2022

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Etterspørselen etter logistikkarealer ble opprettholdt i verden under pandemien. Og på tross av økt økonomisk usikkerhet og dermed større usikkerhet for logistikksektoren på grunn av krigen i Ukraina, så er det få tegn på en avdemping av veksten i denne sektoren globalt. Tvert imot er etterspørselen fra brukerne av logistikkarealer økende selv om mange sektorer er hardt rammet av disse krisene.

Netthandel og globale forsyningskjeder

En nøkkeldriver for etterspørselen var, og er, selvfølgelig utbredelsen av netthandel. En rekke hendelser som Brexit, stengningen av Suez kanalen sammen med pandemi og krig har ført til at de globale forsyningskjedene knaker i sammenføyningene. Som en konsekvens har mange av verdens aktører bygget opp lagrene for å være bedre forberedt på eventuelle kommende forstyrelser. Just-in-time modellen har fått avdekket sine svakheter, og dermed har etterspørselen etter lagerlokaler økt. Der mye av verdens økonomiske vekst og velstandsøkning har kommet takket være globale forsyningslinjer som har sørget for å levere lavere kostnader og høyere effektivitet til verdens forbrukere.

Vi har en helt ny e-bok om lager- og logistikkeiendom! Last ned ved å klikke på banneret under.

New Call-to-action


Europeisk lagerabsorbsjon og leieprisutvikling

I Europa hadde man i 2022 en lagerabsorbsjon på 38 millioner m2, en ny årlig rekord, og 40 % høyere enn for 5 år siden. Samtidig er byggekostnaden gått opp kraftig opp, og i 2023 er det ventet at det vil stige ytterligere 4-6 % på grunn av inflasjonspress. Men samtidig som kostnaden med å føre opp nye bygg stiger, så er det ventet at interessen for spekulativ bygging vil øke i 2023 blant europeiske logistikkutviklere ettersom investorer går lenger ut på risikokurven for logistikk i jakten på avkastning. PERE’s 2022 undersøkelse indikerer at logistikk er en av sektorene med den høyeste kapitalallokeringen.

Skjermbilde 2022-11-29 kl. 14.59.17

Offshoring, Nearshoring og Onshoring

Ifølge Supply Chain Management Review har globaliseringen og utfordringene som har fulgt vareflyten utfordret aktørene til å tenke mindre i det større bildet. I stedet for en stor fabrikk for å forsyne verdensmarkedet ser man i større grad mot regional produksjon for å forsyne mindre geografiske områder hurtigere og jevnere. Offshoringtrenden får konkurranse fra nearshoring og onshoring initativer. Men dette kommer ikke uten sine egne utfordringer. Å flytte på produksjon fra en lokasjon til en annen er både kostbart, og noen sektorer har allerede gjort øvelsen på mer komplekse og kostbare produksjonslinjer som ikke er like kostandssensitive, som for eksempel bilindustrien.

Samtidig er verdensfabrikken Kina ikke uten sine egne utfordringer fremover. Kostnadsfordelen man har bygget industrien på eroderes. Enhetslønnskostnaden (den gjennomsnittlige lønnskostnaden per enhet produsert) for produksjon har steget 285 % de siste 20 årene (Kina ble tatt opp i WTO i 2001). Til sammenligning har økningen i India, Thailand og Kambodsja vært på 132 %, 26 % og 12 % i samme periode. Kun Vietnam har sett en tilsvarende økning I den samme perioden med 270 %, men her er resultat at man i dag har ca. halve enhetslønnskostnaden enn man finner i Kina.

Les også: Slik har vi jobbet med Nordens mest moderne logistikkbygg

Nearshoring er gjerne en trade-off mellom kostnad og distanse. For produsenter er ikke lønnskostnaden den eneste innsatsfaktoren. Energikostnader, kvaliteten på infrastruktur, frihandels- og regulatoriske bestemmelser og eksisterende eksportfasiliteter er viktige parametere. Så mens den teoretiske øvelsen om endrede produksjonsoppsett har potensialet for å endre handels- og vareflytmønstre og dynamikken i det globale logistikkmarkedet, så er ikke utfallet gitt. Og fra utfordringene med pandemien og de økte geopolitiske spenningene, så har man ytterligere krav i motsetningen til konsumentenes økende krav til bærekraft samtidig som hurtigheten i leveransene skal økes.

Så hva skjer med de globale forsyningskjedene og logistikkmarkedet nå?

Så fra en kostnadsdrevet just-in-time tilnærming til produksjon og logistikk frem til 2020 så har man sett en vridning til just-in case de siste to årene, som en signifikant driver for presset på lagerlokaler. En McKinsey studie fra juni 2021 viste at der produsentene tenkte på tidligere nevnte nearshoring og onshoring inntil 2020, så er man for tiden trukket mot løsningen med å bare øke varelageret i alle ledd. I den nærmeste fremtid vil balansen mellom en potensiell resesjon og et fall i konsum med økte kostnader, samtidig som løsningen på utfordringene i forsyningskjedene er økte kostnader, bli en øvelse i balansekunst for aktørene i logistikkmarkedet.

For en mer detaljert gjennomgang av driverne i markedet og fremtidige løsninger kan vi anbefale vår samarbeidspartner Savills' artikkel i Impacts 2022 (på engelsk).BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Næringsmegling
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler
 • Forvaltning av næringseiendom

Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!