Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Gode nyheter fra Enova

Gode nyheter fra Enova

Karoline har jobbet i Malling & Co siden 2019 og er partner i Energi- og Miljøavdelingen. Hun er utdannet ingeniør innenfor energi og miljø i bygg, og er lisensiert BREEAM-NOR AP. Karoline har gjennom flere år bistått byggherre med bærekraftsvurderinger gjennom hele livsløpet til eiendommer, fra tidligfase strategisk arbeid, til optimalisering og energieffektivisering i driftsfasen. Hun er spesielt opptatt av å kunne gi en god veiledning til byggherre som er tilpasset deres ambisjoner og krav, og har gjennom sin interesse for sirkulær økonomi sørget for å både kartlegge og realisere ombrukspotensialet i eiendommer.
Skrevet av Karoline Toppe
10. Okt 2023

Karoline har jobbet i Malling & Co siden 2019 og er partner i Energi- og Miljøavdelingen. Hun er utdannet ingeniør innenfor energi og miljø i bygg, og er lisensiert BREEAM-NOR AP. Karoline har gjennom flere år bistått byggherre med bærekraftsvurderinger gjennom hele livsløpet til eiendommer, fra tidligfase strategisk arbeid, til optimalisering og energieffektivisering i driftsfasen. Hun er spesielt opptatt av å kunne gi en god veiledning til byggherre som er tilpasset deres ambisjoner og krav, og har gjennom sin interesse for sirkulær økonomi sørget for å både kartlegge og realisere ombrukspotensialet i eiendommer.


Gjennom siste periode har det vært fullt fokus på klima fra Enova sin side, og støtteordningene har vært vinklet deretter. Den tradisjonelle energieffektiviseringen av eksisterende næringsbygg har fått mindre oppmerksomhet og i prinsippet liten eller ingen støtte med mindre prosjektet representerer høy grad av innovasjon eller høy risiko.

 

Begrunnelsen har vært forankret i signalene fra departementet og en forventning om at energieffektivisering skjer av seg selv uten ytterligere bruk av virkemiddelapparatet som for eksempel økonomisk støtte. 

DET GÅR FOR SAKTE

Vi er ikke i nærheten av å være i rute i forhold til de målene Norge som nasjon har forpliktet seg til;
Klima (miljodirektoratet.no)

 • Norge har under Parisavtalen tatt på seg en forpliktelse til å redusere utslippene av klimagasser med minst 55 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 1990.
 • Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050:
  • Mål om at utslippene i 2050 reduseres med 90-95 prosent sammenlignet med nivået i 1990.

Det er derfor hevet over enhver tvil at alle verktøy må tas i bruk, og energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse er ikke noe unntak. 

DE TO NYE ORDNINGENE FOR NÆRINGSBYGG

 1. Energikartlegging i yrkesbygg;
  • Enova gir støtte til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg. 
  • For at kartleggingen skal bli et nyttig verktøy for byggeier skal kartleggingen gjennomføres av en ekstern energirådgiver, med mindre søkerselskapet selv har kompetanse til å oppfylle kravene. 
  • Slik vil byggeier eller leietaker få en kartleggingsrapport som gir en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial.
  • Det er krav om dynamiske simuleringer av energibesparelsene.
  • Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner.
  • Det er konkurranse om støttemidlene.

   Kommentarer fra oss i Eiendomshuset;
  • Enova styrer opp at bygningsmassen med tekniske anlegg skal kartlegges før det eventuelt søkes om tilskudd til selve gjennomføringen av tiltakene.
  • De stiller videre krav om dynamiske simuleringer av energibesparelsene, noe vi støtter. Dermed må man børste støv av gode eller mindre egnede simuleringsmodeller og sikre at disse er egnet for formålet.
  • Avslutningsvis legger Enova opp til en konkurranse om støttemidlene, noe vi også har sansen for;
   • Det har historisk sett vært laget nok tradisjonelle enøk-analyser som ikke er koblet opp mot byggene businesscase eller relatert til reelle simuleringer der man tar hensyn til at ulike tiltak vil påvirke hverandre. Disse ligger i skuffer landet rundt.
   • Forhåpentligvis prioriteres de utredningene som har stort potensiale for årlig besparelse og samtidig har livets rett ift en reell gjennomføring.

 2. Forbedring av energitilstand i yrkesbygg;
 • Enova kan gi investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden i eksisterende yrkesbygg med mer enn 20 %. 
 • Programmet er særlig relevant for bygninger som har et stort potensial for forbedring av energistandard - typisk eldre og/eller energikrevende bygg.
 • Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. 
 • Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes. 
 • Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner.
 • Det er konkurranse om støttemidlene.
Kommentarer fra oss i Eiendomshuset;
  • Vi har sans for innretningen på støtteordningen, og som for kartleggingsstøtten, er det bra med konkurranse om støttemidlene. 
  • Ambisjonen med mer enn 20% forbedring av energitilstanden er også fornuftig;
   1. Aktiviteten «Renovering av eksisterende bygg» ref. EU sin Taksonomi krever minst 30% reduksjon i energiforbruket.
   2. EU sin Taksonomi er en målsetting og noe å strekke seg etter ift å bli compliant (være i samsvar for gitte aktiviteter), og ikke realistisk for alle bygg og prosjekter.
   3. Støtter derfor Enova sin innstilling på å legge lista litt lavere for å få med seg fler og være relevant. 

LES OGSÅ; Taxonomi-compliant. Hva betyr det i praksis?

NÅ GJELDER DET Å VELGE DE RIKTIGE PROSJEKTENE

Både for å nå opp i forhold til konkurransen om støttemidlene, og for å sikre samsvar med byggenes livsløp. Det er når bygget allikevel skal gjennom en transformasjon i relasjon til leietakertilpasninger, rehabiliteringer, påbygg/tilbygg etc. at både effekt og lønnsomhet blir mest optimal. 
Ikke nøl med å ta kontakt hvis det er ønskelig å sparre på de mulighetene og begrensningene som ligger i ordningen. 

LES OGSÅ; Full oversikt over BREEAM-systemene (BREEAM-NOR og BREEAM IN-USE)

Vi har også produsert en e-bok som skal hjelpe gårdeiere med lønnsomme energi- og miljøtiltak for næringseiendom.

{{cta('8a917395-afba-4e01-884a-f6c8075e5c09')}}

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvilke krav knyttet til energi og miljø må man oppfylle som gårdeier?
 • Hvor bør man starte?
 • Hvilke sertifiseringer anbefales?
 • Hvordan Oslo Pensjonsforsikring arbeider med energi og miljø i Sørkedalsveien 8
 • Hvorfor viktigheten av bestillerkompetanse er avgjørende
 • Hvordan en miljøavtale mellom gårdeier og leietaker kan sikre rettferdighet

MALLING & CO ENERGI OG MILJØ

Trenger du rådgivning i forbindelse med bærekraftvurderinger eller sertifisering av eiendom, så ta kontakt med Malling & Co Energi og Miljø. Vi kan gi råd og veiledning i forhold til hva det grønne skiftet betyr for deg som byggeier og utvikler av eiendom. Hvilke muligheter som finnes og hvilke strategiske valg som bør tas for å være attraktiv for fremtidens leietakere.

New Call-to-actionFå nyheter fra Malling rett i innboksen!