Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Fossilfri byggeplass for full maskin

Fossilfri byggeplass for full maskin

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.
Skrevet av Stein Randby
18. Feb 2019

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.

En offensiv klimapolitikk er nødvendig for å sikre bærekraftige løsninger, slik at kommende generasjoner skal ha like gode muligheter som oss. Myndighetene trår til og strammer inn regelverket, men Klimamålene nås ikke, hvis ikke næringslivet mobiliserer og klimapolitikken spiller på lag med bedriftene.

Utslippsfrie byggeplasser

I regjeringserklæringen som ble lagt frem i januar står det at byggeplasser skal bli fossilfrie innen 2025, og at offentlige byggherrer har et særlig ansvar i den overgangen. 

Det er alltid slik at noen ser seg tjent med å gå foran og dermed skaffe seg selv en konkurransefordel til glede for både bedriften og miljøet – bra ! Denne typen innovatører bringer oss fra 1. generasjonsløsninger til 2. og 3. generasjon, noe som er en dyd av nødvendighet da det tar tid å utvikle de beste løsningene samt få tilstrekkelige volumer.

Utslipp på byggeplasserDe stasjonære utslippene løses elegant med f.eks å etablere fjernvarmeleveransen tidligere enn tradisjonelt eller gå for ulike løsninger med bio-olje i de tilfeller fjernvarme ikke er tilgjengelig. Transport og anleggsmaskiner er noe mer utfordrende grunnet manglende garantier fra produsenter etc, men også her ser vi at innovatørene baner vei og kommer opp med gode løsninger på kort og mellomlang sikt.

TTL_2503

Støtteordninger

De aktørene i bransjen som vil vise at de mener alvor med sitt klimaengasjement, har nå fått god starthjelp i Enova som har etablert et nytt program for teknologiutvikling og klimagassreduksjoner i blant annet anleggsmaskin-segmentet. Gjennom det nye støtteprogrammet til energi- og klimatiltak i landtransport gir Enova støtte til innkjøp av nullutslippskjøretøy.

Gjennom dette programmet kan man få støtte til innkjøp av for eksempel elektriske varebiler, lastebiler og anleggsmaskiner, samt alle typer hydrogenkjøretøy. Programmet støtter også energieffektivisering av transport og logistikk. Programmet er åpent for søknader nå, så her kan dere gripe muligheten.

LES OGSÅ: Hva betyr Oslo kommunes klima- og energistrategi for deg som bygger og utvikler eiendom?

TTL_2508

Veileder 

DNV GL har på oppdrag av Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Byggevareindustrien, Nelfo, Klimaetaten i Oslo kommune og Enova utarbeidet en Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen. Den er utformet som en sjekkliste som skal svare på konkrete utfordringer-, og gi råd om hvordan de kan løses, på veien mot en fossil- og utslippsfri byggebransje. Dette har vekket stor interesse både fra bedrifter, politikere og myndigheter.

LAST NED VEILEDER HER

Vi i Eiendomshuset Malling & Co ser positivt på utviklingen, og tror en kombinasjon av bransjens tro på gulerøtter og myndighetenes pisk vil bringe oss i mål i tide.

Eiendomshuset Malling & Co har tilsluttet seg «Eiendomssektorens veikart mot 2050» og påvirker alle sine kunder og forretningsforbindelser i forhold til de ulike strakstiltakene der fossilfrie byggeplasser er 1 av 10 tiltak.

LES OGSÅ: Malling & Co tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050

Last ned veileder til eiendomsutvikling

Trenger du rådgivning i forbindelse med bærekraftvurderinger eller sertifisering av eiendom, så ta kontakt med Malling & Co Energi og Miljø. Vi kan gi råd og veiledning i forhold til hva det grønne skiftet betyr for deg som byggeier og utvikler av eiendom. Hvilke muligheter som finnes og hvilke strategiske valg som bør tas for å være attraktiv for fremtidens leietakere.

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!