Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Forvaltning av næringseiendom i en krevende tid

Forvaltning av næringseiendom i en krevende tid

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
8. Mar 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

I over ett år har næringsbygg stått mer eller mindre tomme. Her forteller tekniske direktør, Albregt Moltumyr, om hvordan pandemien har påvirket drift og forvaltning av næringseiendom.

Albregt_moltumyr_profil
Albregt Moltumyr

– Kompetansen og erfaringer jeg har med meg fra Forsvaret har vært nyttig i denne tiden, innleder Moltumyr som har over 20 års erfaring fra Forsvaret.

Han forteller at det å kunne sortere store mengder informasjon på kort tid, beholde roen og å fatte beslutninger under tidspress har vært viktig under pandemien.

– Det var mye usikkerhet innledningsvis. Jeg har senere fått tilbakemelding på at min opptreden var beroligende for andre, sier Moltumyr, som ikke legger skjul på at det var en krevende periode i starten av mars 2020:

– Det var et enormt informasjonsbehov da Norge stengte ned. Både leietakere, gårdeiere og medarbeidere var usikre og ønsket svar på mange spørsmål på kort tid.

– Vi måtte omsette informasjon, anbefalinger og antagelser til konkrete tiltak, og da fokusere på tiltakene som ga mest effekt, sier Moltumyr og eksemplifiserer:

– Ta sikkerheten for eksempel. Når et bygg står tomt medfører det at antall øyne og ører på en eiendom reduseres drastisk. Vi igangsatte inspeksjoner og tilsynsrunder umiddelbart og fant avvik som kunne fått store konsekvenser; alt fra at byggene sto åpne, til kaffetraktere som var på, til vinduer som ikke var lukket, forklarer Moltumyr.

Malling & Co Forvaltning ivaretar over 2,4 millioner kvadratmeter næringseiendom på vegne av norske og internasjonale eiere. Nylig lanserte vi en e-bok om hvordan vi som Norges største eiendomsforvalter skaper gode og langvarige leieforhold.

New Call-to-action

Les: Derfor valgte Fevang forvaltning fra Malling & Co

Fordel å være en stor aktør

Parallelt med tilsynsrunder ble det lagt en betydelig innsats i å forhindre smitte:

– Innledningsvis var anbefalingen å desinfisere store områder der mennesker med påvist smitte hadde oppholdt seg. Det var nærmest en forventning fra leietakerne at vi spritet ned hele bygg. Sammen med våre samarbeidspartnere fant vi riktig nivå på innsatsen, og allokerte ressurser til desinfisering og styrket renhold. Det var plutselig et stort behov for renholdere og sammen med våre leverandører fant vi måter å omdisponere mannskaper til å kunne eksempelvis bidra med rengjøring og nedspriting, forklarer Moltumyr.

Han mener dette belyser en av flere fordeler med å være en stor aktør:

– Vi har flere kort på hånden enn mindre aktører, og kan allokere ressurser der behovet er størst. Vi ivaretar bygg som er definert som samfunnskritiske. Skulle noen av våre medarbeidere bli syke kan vi raskt sette inn nødvendige ressurser som sikrer oppetid i byggene, sier direktøren.

Han mener også at den utfordrende vekterstreiken i fjor viser fordelen med å samarbeide med et komplett eiendomshus om forvaltning.

– Når vekterstreiken startet var det dramatisk. I tillegg til at det ikke var leietakere i byggene, falt også vektere som gjør tilsynsrunder bort, og operasjonssentralen hadde redusert bemanning. Da var vi omstillingsdyktige og kunne ta i bruk sikkerhetsteknologi på flere eiendommer. Malling & Co har fageksperter innenfor en rekke områder - også teknologi - det gjør at vi er tilpasningsdyktige og kan løse utfordringer raskt, sier Moltumyr.

Vekterstreiken har fremskyndet arbeidet med å ta i bruk ny sikkerhetsteknologi på flere eiendommer:

– Det har vist seg å være effektivt. På sikt vil vi kunne kutte kostnader ved å ta i bruk sensorer og intelligent kamerateknologi. Jeg ser for meg at teknologi vil samspille med vekterselskapene i større grad fremover. Det vil også medføre at vi kan levere en enda bedre tjeneste, sier Moltumyr.

I videoen nedenfor forteller Albregt Moltumyr om hvordan smarte kameraer, intelligente heiser og sensorer kan gi gevinster til gårdeiere og leietakere.

Les også: Nye leieinntekter med smartere bruk av kjøkkenarealer

Reduserer kostnader

Da næringsbyggene var sikret og nye renholdsrutiner etablert begynte Albregt og teamet hans å se på hvordan kostnader kunne kuttes.

– Vi gjorde en rekke driftstekniske grep for å redusere kostnader på eiendommene med redusert bruk. Det er eksempelvis ikke nødvendig at det er 22 grader inne i byggene dersom de ikke brukes, eller at avfall hentes like ofte som tidligere, sier Moltumyr.

Ved å redusere innetemperaturen med én grad vil man spare om lag fem prosent av energikostnadene knyttet til oppvarming.

– Leietakere har satt pris på at vi har kuttet felleskostnader, sier Moltumyr.

Han opplyser om at vaktmestere har fått betydelig mer å gjøre:

– Leietakere vil ikke kunne melde fra om feil eller mangler på samme måte som før. Det medfører at vi må gjennomføre tilsyn oftere, og ta ansvar for oppgaver som leietakere tidligere har stått for. Eksempelvis å se til at ikke rømningsveier er blokkert, sier Moltumyr.

25. januar lanserte Standard Norge en veileder for smittevern for kjøpesentre og annen næringseiendom.

– Den bekrefter på mange måter at vi har gjort de nødvendige grepene, sier Moltumyr.

Malling & Co Forvaltning ansatte 16 personer fra april til desember 2020.

– Vi har ambisiøse planer for hvordan Malling & Co Forvaltning skal vokse og tilføre enda mer verdi til gårdeiere og leietakere i årene fremover. Å få på plass ny og riktig kompetanse er en viktig del av dette. Derfor har vi ansatt 16 personer innenfor flere disipliner, sier Moltumyr. 

Direktøren ønsker å forsikre gårdeiere og leietakere om at Malling & Co Forvaltning ikke har "senket guarden" hva gjelder pandemien.

– Vi vil fortsette å følge anbefalinger fra myndigheter og faginstanser, og dokumentere dette. Vi arbeider proaktivt og lager scenarioer for hvordan vi kan bidra til en trygg gjenåpning av samfunnet. Vi håper selvsagt Norge vil åpne opp igjen, men er klare for å holde de ulike tiltakene gående i en lang stund fremover, avslutter Moltumyr.

Les også: Usikre tider stiller krav til leiekontrakter

Les også: Totalrenoverte ærverdig bygård på Egertorget - se forvandlingen og les om resultatene

Les: Derfor valgte Fevang forvaltning fra Malling & Co


BESØK OGSÅ VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • PropTech
  • Forvaltning og leietakertilfredshet
  • Energi og miljø
  • Valg av kontorlokaler

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.
Her finner du e-bøker om ulike temaer innen næringseiendom

Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!