Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Fornyet miljøfyrtårn-sertifikatet

Fornyet miljøfyrtårn-sertifikatet

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
10. Mai 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Malling & Co har siden 2012 vært en Miljøfyrtårn-bedrift. Her forteller HMS-ansvarlig Siv Edvardsen hva det innebærer for selskapet og ansatte.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Målet er å styrke virksomheters miljøprestasjoner innen temaene;

• Arbeidsmiljø
• Avfallshåndtering
• Energibruk
• Innkjøp
• Transport

– Vi er stolte over å være en Miljøfyrtårn-bedrift. Dette handler ikke bare om reduksjon av CO2-utslipp og avfallshåndtering, men også at vi har et godt psykososialt arbeidsmiljø.

- Siv Edvardtsen, HMS-ansvarlig i Malling & Co.

Profilbilde i sort-hvitt, Siv Edvardsen.

Hun mener sertifikatet er et bevis på at Malling & Co har verktøyene og rutinene på plass for å kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjoner innenfor disse fokus-områdene.

Grundig rapportering

Å være Miljøfyrtårn-bedrift innebærer at man må rapportere løpende om alt fra hvordan avfall og innkjøp håndteres, til resultater fra medarbeiderundersøkelser. Hvert tredje år leveres det en rapport for å resertifisere virksomheten.

– Det er en grundig rapport som tar for seg helheten og detaljene i våre miljøtiltak. Deretter har vi et møte med Miljøstiftelsen der vi går gjennom rapporten og ser på forbedringspotensialer. Det føles litt ut som å gå opp til eksamen, smiler Edvartsen.

Hun ønsker å legge til rette for at kolleger lykkes i sin arbeidshverdag.

– Vi foretar eksempelvis jevnlige medarbeiderundersøkelser, og søker hele tiden å øke trivselen på arbeidsplassen. Vi skal legge til rette for at de ansatte lykkes, opplever mestring og utvikling - det er noe jeg og ledelsen er spesielt opptatt av.

Edvartsen har arbeidet i Malling & Co siden 2010 og forklarer at selskapet har gjort en rekke grep siden selskapet ble Miljøfyrtårn-bedrift i 2012.

– Bærekrafthensyn skal alltid vurderes. De siste årene har innkjøp av kontorrekvisita blitt drastisk redusert, vaktmestere kjører elektriske biler og vi unngår matsvinn, for å nevne noe, sier hun og understreker behovet for gode rutiner og systemer:

– Parallelt med at selskapet har vokst de siste årene, har behovet for gode rutiner, systemer og verktøy som ivaretar miljøprestasjonene vokst. Vi har satt ting i system og føler at vi har bedre forutsetninger for å bli enda grønnere og følge opp ansatte tettere.

Miljofyrtarn_web

Forhindrer feil før de oppstår

Et viktig punkt i Miljøfyrtårn-sertifikatet er å avdekke eventuelle farer før de oppstår. Bedriftene skal gjøre risikoanalyser og forsøke å forebygge ulykker på arbeidsplassen.

– De fleste jobber på kontor og er lite utsatt for større farer, men våre 50 vaktmestere derimot, de er mer utsatt for arbeidsulykker. Vi tenker på hvilke uhell som kan oppstå, og hvordan vi kan forebygge, sier Edvartsen og trekker frem et eksempel:

– For bare noen uker siden arbeidet en av våre vaktmestere med himlingen i et bygg. Vedkommende fikk puss og støv i øyet. Det var en situasjon vi ikke hadde tenkt på. Når slikt oppstår deler vi informasjon og gjør tiltak – i dette tilfellet delte vi ut vernebriller til alle vaktmesterne.

Drift blogg 2

Vaktmesterne er hverdagsheltene som hjelper leietakere med å trives i bygget. De er gårdeieres ansikt utad og jobber proaktivt med mål om å oppdage avvik før de oppstår. 

Hun legger til Malling & Co tilrettelegger for at ansatte kan trene i arbeidstiden og kontormedarbeiderne får jevnlig besøk av ergoterapeuter som kan hjelpe med sittestilling.

– Det er viktige tiltak for å forebygge skader.

Les også: Malling & Co videreutdanner vaktmestere

Ønsker å bli fulgt tett opp

Edvartsen deltok nylig i en arbeidsgruppe som utforsket hvordan miljøfyrtårn-sertifikatet kunne forbedres for virksomheter i eiendomssektoren.

– Det viser at stiftelsen er opptatt av videreutvikling. Vi er glade for at vi valgte å bli sertifisert gjennom Miljøfyrtårn-ordningen fordi det stiller krav til oss som organisasjon og gir oss verktøyene vi trenger for å lykkes med å skape et godt arbeidsmiljø og bli grønnere, sier Edvartsen og fortsetter:

– Malling & Co skal være ledende på miljø i eiendomsbransjen, og en pådriver for bærekraftige løsninger. Vi skal jobbe aktivt for at ansatte trives på arbeidsplassen og sikre at ansatte har de rette forutsetningene for å lykkes, avslutter hun.

Les: Avansert energisentral og solcellepark til Liertoppen Vest 

Les: Toppkarakter i bærekraft for Sørkedalsveien 8

Malling & Co sin miljøpolicy

Som en av Norges ledende eiendomshus har Malling & Co en ambisjon om å være ledende innen bærekraft i eiendomsbransjen. Vi har derfor forpliktet oss til å være en pådriver for alle de ni bærekraftdimensjonene med fokus på miljø, sosialt og økonomi.
Vi skal bidra til å påvirke beslutningstakere, spesielt hos våre kunder og samarbeidspartnere.

Hos Malling har vi en organisasjonskultur, med et styringssystem, prosedyrer og opplæringsprogrammer som skal sikre ivaretakelse av alle relevante lovkrav, regler og standarder.

Vårt styringssystem for miljø er Miljøfyrtårn.

Med et ønske om kontinuerlig forbedring, involverer vi våre ansatte i arbeidet med å ta vare på miljøet rundt oss. Dette gjelder også leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter som kan bidra til at vi når vår ambisjon om å være det ledende grønne eiendomshuset.

Våre langsiktige mål:

• Være en pådriver for energieffektive løsninger og redusere utslipp av klimagasser.
• Unngå å produsere avfall gjennom å redusere etterspørsel, gjenbruk og resirkulering.
• Proaktivt velge å bruke produkter og leverandører som er klima -og miljøvennlige.
• Begrense påvirkningen virksomheten vår har på flora, fauna og økosystemer.
• Fortsette å gi opplæring og utvikle våre ansatte innenfor grønt og miljø.

Disse målene og forpliktelsene er også inkludert i andre retningslinjer, regler og veiledninger.

LAST NED VEILEDER TIL BÆREKRAFTIG NÆRINGSEIENDOM

Energi- og miljøavdelingen i Malling & Co har laget en veileder til norske gårdeiere som ønsker å komme i gang med energi- og miljøtiltak for næringseiendom.

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvilke krav knyttet til energi og miljø må man oppfylle som gårdeier?
 • Hvor bør man starte?
 • Hvilke sertifiseringer anbefales?
 • Hvordan Oslo Pensjonsforsikring arbeider med energi og miljø i Sørkedalsveien 8
 • Hvorfor viktigheten av bestillerkompetanse er avgjørende
 • Hvordan en miljøavtale mellom gårdeier og leietaker kan sikre rettferdighet

New Call-to-action


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler
 • Forvaltning av næringseiendom


Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!