Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Får medhold om reduksjon i eiendomsskatt

Får medhold om reduksjon i eiendomsskatt

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
27. Feb 2018

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Eiendomshuset Malling & Co bistår gårdeiere med å nå frem i klagesaker vedrørende eiendomsskatt. Erfaringene fra 2017 viser at mange får medhold og redusert sin eiendomsskatt.

Eiendomsskatten for næringsbygg ble innført i Oslo i 2017. Malling & Co håndterte 20 klager i samarbeid med advokatfirmaet Selmer i fjor. Fire av klagene er ferdig behandlet, og samtlige fire saker har resultert i redusert eiendomsskatt.

 

Andreas S. Boasson.jpg
Senior analytiker Andreas Staubo Boasson anbefaler gårdeiere å ta en ekstra titt på skatteseddelen før man aksepterer beskatningen.

- Erfaringene fra fjorårets klager har begynt å komme inn og så langt er det gitt medhold i alle sakene som er ferdig behandlet. Det viser at det er rom for å klage og at vår metodikk fungerer godt, innleder senior analytiker Andreas Staubo Boasson.


Eiendomsskatten blir utskrevet rundt 1. mars hvert år. Gårdeier har da seks uker på å sende inn klagen på skattegrunnlaget.


- For å finne ut om skattesatsen er fornuftig analyserer vi en stor mengde informasjon om eiendommer det er naturlig å sammenligne den gitte eiendommen med. Dette ut i fra beliggenhet, standard og en rekke andre parametere som påvirker skattesatsen. For klagene fra 2017 som har fått medhold er det særlig argumenter om lavere standard, dårligere beliggenhet i sonen og lav utnyttelsesgrad som har medført reduksjon i skattesatsen, forteller Boasson. 

 LES OGSÅ: Administrerende direktør Anders Berggren oppsummerer 2017

Analyse_gruppebilde
Analyse avdelingen i Malling & Co har høstet gode erfaringer fra fjorårets klagesaker.


Skattetaksten gjelder i ti år

I utgangspunktet skal en eiendomsskattetakst gjelde i en tiårsperiode.
- Dersom en klage om å redusere eiendomsskatten gis medhold i 2018 vil det føre til at den nye og reduserte taksten skal gjelde for 2018 og i det resterende av hele tiårsperioden. Det er derfor snakk om store besparelser – potensielt ti-gangeren av den reduserte skatten, sier Boasson og legger til:

- Klagene er derimot ikke tilbakevirkende, slik at utskrevet skatt for 2017 blir stående.

LES OGSÅ: Dette bør en forvaltningsavtale inneholde

Saksgangen

Klagen behandles av sakkyndig nemnd og om klagen ikke får fullt medhold sendes saken videre til klagenemden. Da vil man ha mulighet til å sende inn tilleggsopplysninger for å styrke argumentasjonen på de punkter der sakkyndig nemd ikke har konkludert med skattereduksjon. Da det som oftest foretas utvendig befaring av eiendommen er det naturlig å dokumentere innvendig standard hvis dette er et av klagepunktene.

 

mak-0184.jpg

- For gårdeiere som ikke klaget i 2017 fordi man manglet troen på å få innfridd skattereduksjon, kan det nå være naturlig å vurdere dette på nytt da erfaringene så langt er at mange får medhold i sin klage. Vi ønsker gårdeiere velkommen til å ta en uforpliktende samtale om dette, avslutter Boasson. 
 
 
LES OGSÅ: Nøkkelen til fornøyde leietakere

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!