Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Eiendomshuset Malling & Co gjør oppkjøp av Mork & Partners

Eiendomshuset Malling & Co gjør oppkjøp av Mork & Partners

Hva skiller oss fra andre eiendomsrådgivere? Svaret ligger i navnet; vi er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.
Skrevet av Malling & Co
30. Nov 2009

Hva skiller oss fra andre eiendomsrådgivere? Svaret ligger i navnet; vi er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.

Eiendomshuset Malling & Co gjør oppkjøp av Mork & Partners. Her kan du lese mer om transaksjonen.

Eiendomshuset Malling & Co har etablert seg som en av de dominerende aktørene innenfor forvaltning og drift av næringseiendom. Vi har innenfor dette forretningsområdet hatt en betydelig ekspansjon de siste årene, og forvalter i dag ca. 1 million m2. Eiendomshuset Malling & Co har også satt seg ambisiøse og ekspansive mål for den mer transaksjonsorienterte virksomheten bestående av rådgivning innenfor kjøp, salg, utleie, leietakerrådgivning/søk, markedsanalyse, og større transaksjoner. Oppkjøpet av Mork & Partner vil bidra til å styrke Malling & Co på flere av disse områdene, og således være en sterk bidragsyter til at Malling & Co raskt skal klare ambisjon om å bli ledende i Norge innenfor transaksjonsorientert virksomhet.


Transaksjonen gir oss tilgang til ressurser og kompetanse. Gründer av Mork & Partners AS, Helge Mork, har ca. 20 års erfaring - han har bygget opp en organisasjon med kompetente medarbeidere.

Transaksjonen tilfører oss ny geografisk dekning, ved at Mork & Partners er godt etablert i Drammen/Buskerud/Vestfold og Stavanger området.

Eiendomshuset Malling & Co vil gjennom oppkjøpet overta et internasjonalt partnerskap. Cushman & Wakefield er en av de største globale aktørene med mer enn 11.500 medarbeidere ansatt i over 190 kontorer i mer enn 50 land. Samarbeidet med Cushman & Wakefield vil forsterkes ytterligere sammenlignet med hvordan partnerskapet har blitt utøvd hittil, men vi vil forbli en egeneid og eiermessig uavhengig virksomhet. Vi har stor tro på at dette internasjonale partnerskapet vil være med på å heve oss profesjonelt, samt gi oss tilgang til et mer globalt marked. Videre vil vår internasjonale partner tilføre oss betydelig kompetanse og økte ressurser.

Vi mener og tror at transaksjonen skjer mellom selskaper med lik kultur og forretningsfilosofi tuftet på langsiktighet og kvalitet.
 
I tillegg har vi konkrete planer om å styrke bemanningen innenfor kjøp, salg, utleie, leietakererådgivinng/søk, markedsanalyse, og større transaksjoner. Vi er sikre på at disse tiltakene medfører at våre kunder og oppdragsgivere vil oppleve Eiendomshuset Malling & Co som en enda mer profesjonell partner, hvor vi hever oss kompetansemessig og får en mer komplett nasjonal og internasjonal geografisk dekning.
 
New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!