Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. DETTE MÅ DU VITE FØR DU BESTILLER TEKNISKE ANLEGG TIL NÆRINGSBYGG

DETTE MÅ DU VITE FØR DU BESTILLER TEKNISKE ANLEGG TIL NÆRINGSBYGG

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
4. Aug 2020

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Vi blir stadig overasket over utydelige og manglende kravspesifikasjoner når nye tekniske anlegg skal installeres. Nedenfor gir vi råd som sikrer en tydelig avtale.

Stein_Randby_profil_bilde
Stein Randby ønsker at gårdeiere får som bestilt.

– Det er fint med tillit og samspillskontrakter, men det er viktig å være klar over og ha respekt for den grunnleggende interessemotsetningen som ligger i hvert prosjekt – særlig når ikke alt går som planlagt. Det er da man ser verdien av å ha en tydelig kravspesifikasjon med tilhørende avtaleverk som regulerer hvordan partene skal forholde seg til avvik, sier Stein Randby som leder Energi- og miljøavdelingen i Malling & Co. 

Randby har lang erfaring med å implementere løsninger som styrker bærekraftsdimmensjoner for næringseiendom.

Han mener en av de vanligste feilene eiere og eiendomsutviklere av næringsbygg gjør knyttet til dette, er mangelen på tydelige kravspesifikasjoner.

Energi- og miljøavdelingen i Malling & Co har laget en veileder til norske gårdeiere som ønsker å komme i gang med energi- og miljøtiltak for næringseiendom.

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvilke krav knyttet til energi og miljø må man oppfylle som gårdeier?
 • Hvor bør man starte?
 • Hvilke sertifiseringer anbefales?
 • Hvordan Oslo Pensjonsforsikring arbeider med energi og miljø i Sørkedalsveien 8
 • Hvorfor viktigheten av bestillerkompetanse er avgjørende
 • Hvordan en miljøavtale mellom gårdeier og leietaker kan sikre rettferdighet

New Call-to-action

Les også: Toppkarakter i bærekraft

Hva er en god bestilling?

Randby forklarer at det er viktig at funksjoner og kvaliteter kan måles, slik at man kan verifisere at man har fått som bestilt.

– En god bestilling er tydelig på hva som skal leveres med tanke på funksjoner, mengder, kvaliteter, til hvilken tid og med hvilke forutsetninger for pris.

Det må stilles krav til systematisk ferdigstillelse i tilbudsunderlaget, og kravene må si noe om:

• Hvilke prosesser som prosjektet skal følge?

• Hvilke tester som skal utføres?

• Krav til testprosedyrer og dokumentasjon fra tester

• Krav til FDV dokumentasjon

• Krav til gjennomføring av prøvedrift

Hvordan bør man gå frem?

Det har kommet flere standarder som sørger for en balansert og tydelig avtale mellom leverandører og byggeier. De to viktigste er:

– Det holder ikke å kun vise til standardene – de må tilpasses det enkelte prosjektet med dets respektive utfordringer og dimensjoner, sier Randby som blir overrasket over at det inngås kontrakter uten at det er gjort en jobb med å fylle disse med innhold.

– Da er utsagnet «Gårdeier får oftest som fortjent, sjelden som bestilt» passende.

Malling_Co_Energi_og_Miljo_TTL_7226_web
Andreas Søraas Goldenheim og Lars-Erik Lunde arbeider med å styrke energi- og miljøkvaliteter i norske næringsbygg.

 

Kontrakten må besvare disse spørsmålene:

 • Skal overtagelse finne sted før eller etter prøvedrift?
 • Hvilke anlegg skal inngå i prøvedriften og hvor lenge?
 • Hva er forutsetningene for oppstart av prøvedrift?
 • Hvem fører prøvedriftsloggen?
 • Hva er møtefrekvensen i prøvedriftstiden?
 • Hvilke tester eller kontroller skal gjennomføres i prøvedriftsperioden?
 • Hvem har driftsansvar i prøvedriftsperioden og hva er kravet til responstiden til leverandører?


Vi anbefaler å anvende NS 6450 for idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Der vil du finne flere anbefalinger til innhold og spørsmål som bør besvares i kravspesifikasjonen. 

Les mer om hvordan du kommer i gang med energi- og miljøtiltak for næringseiendom ved å laste ned vår guide.

New Call-to-action

MALLING & CO ENERGI OG MILJØ

Vi bistår gårdeiere med å oversette energi- og miljødimensjoner til praktiske råd som styrker eiendommens lønnsomhet og verdi. Vårt mål er å være en solid sparringspartner som veileder gårdeiere til bedre beslutninger. Det innebærer blant annet å regne hjem lønnsomheten i å investere i klimavennlige tiltak. For mange er miljøtiltak et kaos av termer og begreper uten konsistens. Derfor skiller vi alltid mellom lønnsomheten for tiltaket og mykere verdier som økt attraktivitet og styrket omdømme.

Ta kontakt i dag for et uforpliktende møte.

Malling_Co_Energi_og_Miljo_gruppebilde_2000px


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • Proptech
 • Leietakertilfredshet
 • Analyser og verdivurderinger
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler

eboker_samlet_web2

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!