Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Dette kan du forvente av en profesjonell driftsavtale
TTL_8407-1

Dette kan du forvente av en profesjonell driftsavtale

Pål Wrige har jobbet som Teknisk sjef i Malling & Co siden mai 2014, og trekker i nødvendige tråder for å sikre at gårdeiere kan stole på at drift av eiendommen går som smurt. Påls sans for orden og struktur kommer godt med i arbeidet, og er en av lærdommene han tok med seg fra 12 år i forsvaret. Han har også jobbet flere år som eiendomsmegler, og kjenner eiendomsbransjen fra ulike sider. Som han selv sier: «Tiden i forsvaret lærte meg å si ting som de er. Tiden som megler lærte meg å si det på en hyggelig måte».
Skrevet av Pål Wrige
13. Mai 2020

Pål Wrige har jobbet som Teknisk sjef i Malling & Co siden mai 2014, og trekker i nødvendige tråder for å sikre at gårdeiere kan stole på at drift av eiendommen går som smurt. Påls sans for orden og struktur kommer godt med i arbeidet, og er en av lærdommene han tok med seg fra 12 år i forsvaret. Han har også jobbet flere år som eiendomsmegler, og kjenner eiendomsbransjen fra ulike sider. Som han selv sier: «Tiden i forsvaret lærte meg å si ting som de er. Tiden som megler lærte meg å si det på en hyggelig måte».

Tekniske faktorer er svært viktige for et godt forvaltet bygg med fornøyde leietakere. Med en driftsavtale ivaretas alle aspekter uten at gårdeieren trenger å bekymre seg.

- Å drifte et bygg innebærer mye proaktivt arbeid, og det er viktig å holde totaloversikten – se hele bygget i ett. Vi sørger for at alle lovpålagte krav blir fulgt og at resten av bygget fungerer som det skal. Dette er alt fra ventilasjon, garasjeporter, låser, oppvarming, heiser, kontroll av brannsystemer, rørsystemer for å nevne noe, sier Pål Wrige.

Han er Teknisk Sjef i Malling & Co Eiendomsdrift. I denne stillingen har han overordnet ansvar for teknisk drift på flere eiendommer i Malling & Cos forvaltningsportefølje. Ansvaret innebærer blant annet å sikre at næringseiendommen tilfredsstiller lovpålagte krav, sørge for at byggets tekniske infrastruktur fungerer som det skal, samt planlegge for uforutsette hendelser.

Eieren av et næringsbygg er juridisk ansvarlig for en rekke driftsspesifikke oppgaver. Lovtekstene er komplekse og tilføres stadig endringer. Det kan dermed gå med mye tid til å sette seg inn i dette og holde seg oppdatert. Lovbrudd kan i ytterste konsekvens medføre fare for liv og helse. Har du ikke fulgt alle lover og krav risikerer man å bli strafferettsligforfulgt. Med en driftsavtale hos Malling & Co kan gårdeier konsentrere seg om å utvikle og skape lønnsomme eiendommer uten å bekymre seg for detaljene i driften.

Les også: En annerledes hverdag i Youngskvartalet

TTL_9000-1

Tar hånd om potensielle problemer

Wrige forklarer at leietakerne som oftest legger merke til driftsarbeidet ved uforutsette hendelser.

– Når leietakerne nesten ikke merker at vi er der, har vi lykkes. Våre rutiner skal sørge for at feil og mangler oppdages før de blir et problem, sier han.

Eiendomshuset har i løpet av de siste årene satset på teknologi som forenkler hverdagen til både kunder og ansatte. Vi har stor tro på at teknologien kan effektivisere drift og vedlikehold, noe som på sikt vil føre til besparelser. Et eksempel på dette er Ullevål stadion der Norges første smartheis er satt i drift. Heisen gir beskjed dersom det er behov for vedlikehold før en potensiell driftsstans oppstår. På den måten skal heisen alltid fungere. 

Les også: Ullevål stadion satser på kunstig intelligens 

TTL_9130

 

Kompetanse

Grunder og tidligere styreformann Peter T. Malling Senior uttalte en gang:

"Eiendomsforvaltning er summen av en million detaljer".

Med ressurser innenfor alle eiendomsrelaterte fagfelt som finansiell analyse, teknisk og økonomisk forvaltning, utleie, drift, juridiske tjenester m.m. har Malling & Co et kompetansemiljø som kan behandle kompliserte saker raskt - med høy kvalitet.

Les også: De 4 viktigste sikkerhetskravene en gårdeier må oppfylle

En driftsavtale kan blant annet omfatte:

 • Utføring av tilstandskontroll
 • Utarbeide årlige vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter
 • Vedlikehold av eiendommenes tegningsarkiver
 • Administrasjon av løpende vedlikehold, budsjetter og prosjekter
 • Bidrag til forbedringer og forsvarlig drift av eiendommen
 • Etablering og oppfølging av nødvendige service- og vedlikeholdsavtaler
 • Ivaretaking av myndighetskrav med fokus på internkontroll og HMS
 • Oppfølging av offentlige krav og pålegg, herunder branndokumentasjon
 • Koordinasjon og oppfølging av eiendommens vaktmestertjeneste
 • Bistand med energioptimalisering, miljø og kildesortering
 • Etablering og vedlikehold av FDV-dokumentasjon
 • Brannvernledelse

Gode driftsrutiner er avgjørende for fornøyde leietakere og stabile inntekter. Her er det mange andre faktorer som spiller inn. Derfor har vi laget et oversiktlig dokument som hjelper deg med å sikre at dine leietakere er tilfreds.

Last ned vår e-bok: Fremtidens eiendomsforvaltning

New Call-to-action

Stordriftstfordeler gir bla annet økonomisk gevinst

Totalt drifter Malling & Co 2,5 millioner kvadratmeter.

– Våre kunder nyter godt av stordriftsfordelene gjennom lavere priser hos våre samarbeidspartnere. Vi samarbeider kun med store seriøse aktører. God dialog og klare forventninger skaper langvarige relasjoner med underleverandørene. Det kommer kundene våre til gode, forklarer Wrige.

Malling & Co gjennomfører jevnlig pristesting på samarbeidsavtalene.

– Gang på gang viser det seg at samarbeidspartnerne våre holder en fornuftig markedspris. Å skape gode relasjoner og å være engasjert i hverandres virke er nøkkelen til lange forutsigbare samarbeid. Dette gagner selvfølgelig gårdeier, som får trygge leverandører som kjenner de ulike byggene, og som er raskt på stedet om noe må tas hånd om øyeblikkelig.

alt på ett sted

Malling & Co er et fullservice eiendomshus med tjenester innenfor hele næringseiendom-spekteret. Som forvaltningskunde har man kort vei til tjenester som for eksempel prosjektledelse og eiendomsutvikling, utleie, søk og salg. Når man forholder seg til et firma for alle tjenester går mindre tid tapt i administrasjon, oppfølging og for innhenting av tilbud. På den måten blir gårdeiers hverdag både enklere og mer effektiv.

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!