Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Derfor er Malling det naturlige valget for forvaltning av dine eiendommer

Derfor er Malling det naturlige valget for forvaltning av dine eiendommer

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
6. Feb 2024

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Som Norges største og eldste eiendomshus har Malling en unik erfaring og kompetanse, og dekker hele tjenestespekteret innen næringseiendom og eiendomsforvaltning. For våre kunder er det en trygghet at vi har kontroll på alle deler av forvaltningen og ser nye muligheter for eiendommene.

Ofte får vi spørsmål om hvordan vi jobber med eiendomsforvaltning for å sikre at alle detaljer ivaretas, at tjenester tilpasses de ulike eiendommene, samtidig som vi skaper økt verdi av eiendommene. Denne artikkelen gir et bilde av hvordan vi jobber for å sy sammen komplette løsninger for kundene våre.

Vi har laget et oversiktlig veiledningsdokument som hjelper deg med å sikre at dine leietakere er tilfreds. Trykk på knappen under for å laste ned.

New Call-to-action


Totalleverandør med øye for detaljer

Som eiendomsforvalter håndterer vi alle forhold rundt en eiendom på vegne av gårdeier. 

Vårt ansvar er å sørge for at alt skjer i henhold til avtaler, lover og regelverk og at kommunikasjonen er god med alle målgrupper, herunder eiendommens leietakere. I tillegg bruker vi vår erfaring og kompetanse til å se muligheter for å få maksimalt ut av hver eiendom og skape større verdi for eier. Våre folk har spisskompetanse på ulike områder, som gjør at vi vet hvilke tiltak og initiativer som vil gjøre eiendommen mer attraktiv og lønnsom.

Som et komplett eiendomshus tilbyr vi alle tjenester knyttet til næringseiendom. I tillegg til forvaltning er det tjenester som eiendomsutvikling, leietakerrådgivning og utleiemegling. Vi har også en analyseavdeling, og besitter en unik kjennskap til markedet. Som forvaltningskunde kan man dra nytte av den store tverrfaglige kompetansen på huset.

Bærekraft i eiendomsforvaltning

Våre kunder spenner fra store institusjonelle aktører til mindre familiebedrifter, hvor noen gårdeiere allerede har satt seg ambisiøse bærekraftsmål, mens andre er i startfasen av denne reisen. Vi ønsker å støtte våre kunder uavhengig av hvor de befinner seg i dette arbeidet. Vi tar en metodisk tilnærming for å oppfylle miljømålene til våre kunder, og kan også sette mål der det er nødvendig. Energi, avfall og vannforbruk er naturlige fokusområder innenfor eiendomsdrift, og vi tilbyr et bredt spekter av tjenester på disse områdene.

LES OGSÅ:  CSRD OG ESRS - EN PRAKTISK INTRODUKSJON I BÆREKRAFTRAPPORTERING FOR EIENDOMSBESITTERE

Malling-Forvaltning-Okonomi--TTL_2479

 

Tjenester basert på skreddersøm

Som et av Norges eldste, største og mest kompetente eiendomshus kan vi skreddersy tjenester etter gårdeiers behov. Malling & Co setter alltid kundene først, og vi strekker oss langt for å tilby tjenester utenfor «normalen». Med inngående kunnskap og erfaring til eiendomsmarkedet, blant annet gjennom vår analyseavdeling, kan du være trygg på at våre ansatte alltid vil være oppdatert på hva som rører seg i markedet, og på den måten sørger for at eiendommens potensial maksimeres.

Full oversikt – enkelt

Eiendomsforvaltning en kompleks jobb som krever orden og struktur og ulike typer kompetanse. Derfor har vi dedikerte og spesialplukkede forvaltningsteam som dekker de ulike fagområdene som inngår i effektiv og god eiendomsforvaltning. Våre fagfolk utarbeider grundige rapporter, slik at eier har full oversikt over forvaltningen av eiendommen. Det gir gårdeier bedre beslutningsgrunnlag, samtidig som ressurser kan frigjøres for strategiske formål.

LES OGSÅ; VI LANSERER DIGITAL PLATTFORM FOR SMARTERE EIENDOMSFORVALTNING


Dette er funksjonene som utgjør et eiendomsforvaltningsteam hos oss: 

oversikt over forvaltning2.png

Eiendomssjef

Eiendomssjefen har overordnet ansvar for eiendommen, og leder forvaltningsteamet. Han eller hun organiserer arbeidet og har løpende dialog med eier og leietakere. Jobben innebærer rapportering, forretningsførsel og administrasjon. Eiendomssjefen sikrer at eier har oversikt over tilstanden på eiendommen, og ser alltid etter muligheter: hvordan kan eiendommen bli enda mer verdifull for eier og hvordan kan leietakertilfredsheten økes?

Leietakertilfredshet påvirkes av en rekke ulike faktorer, hvor oppfølging og dialog er en viktig del. Eiendomssjefen, sammen med driftssjef, holder den løpende kontakten med leietakerne. Ved å bygge gode relasjoner og å være i forkant med informasjon sørger eiendomssjefen for at leietakerne er oppdaterte og vet hva de kan forvente. Det skal være enkelt å gi beskjed og ta kontakt med forvalter om leietakeren har spørsmål eller behov.

Driftssjef

Driftssjefen har overordnet ansvar for teknisk drift på eiendommen, som vedlikehold (periodisk og ad hoc), sikre nødvendige serviceavtaler/innkjøp av fellestjenester, oppfølging av tiltak knyttet til lover og forskrifter for bygget med mer. Driftssjefen har også en viktig rolle mot leietakerne i dialog om f.eks. ventilasjon og varme. Driftssjef jobber tett med vaktmester, som følger opp daglig ved teknisk drift på eiendommen. All dokumentasjon er samlet i FDV-systemet (forvaltning, drift og vedlikehold), slik at den tekniske driften følges opp systematisk og basert på riktig grunnlag.

LES OGSÅ: HVA GJØR DU SOM GÅRDEIER NÅR STRØMMEN PLUTSELIG GÅR?

Regnskapsfører

Regnskapsføreren sørger for at gårdeier har økonomisk oversikt. De håndterer økonomiske og regnskapsmessige aspekter ved oppdraget, og har kompetanse knyttet til den type eiendom teamet forvalter. Derfor kan regnskapsfører også gi løpende økonomiske råd. Regnskapsføreren følger likviditeten på eiendommen og sørger for oppdaterte, økonomiske rapporter som sikrer at eier har gode beslutningsgrunnlag for utvikling og drift av eiendommen.

Kontraktsforvalter

Kontraktsforvalter håndterer alle deler av leietakerforvaltningen i henhold til leiekontrakten. Dette innebærer ansvar for fakturering og regulering av husleie, oppfølging av garantier i leieforhold samt holder oversikt over leietakere, leieinntekter, leieareal, kontraktsutløp og andre relevante betingelser i leiekontrakten. Da det er leiekontrakten som setter forventningene for leieforholdet er dette arbeidet avgjørende for å skape høy leietakertilfredshet og lønnsomme eiendommer. Kontraktsforvalteren behandler henvendelser fra leietaker samt informerer leietakere om viktige saker av allmenn interesse.

Kontraktsforvalter sørger for administrasjon og avregning av eiendommens felleskostnader, herunder utarbeider budsjett for eiendommens felleskostnader, vedlikehold av eiendommens fordelingsnøkler, samt fakturere og kreve inn á-konto felleskostnader i henhold til budsjett samt årlig å avregne disse mot faktiske kostnader i henhold til eiers fordelingsnøkler.

LES OGSÅ: USIKRE TIDER STILLER KRAV TIL LEIEKONTRAKTER

Vaktmester

TTL_9090-1

Vaktmesteren er Malling & Cos ansikt utad på eiendommene vi forvalter. Dette er driftssjefens viktigste ressurs, som følger opp eiendommen i henhold til driftssjefens planer. Malling & Co har en vaktmestergruppe på ca. 50 vaktmestre. De er dyktige og hyggelige fagfolk som løser de daglige oppgavene på bygget, og således har den daglige kontakten med leietaker.

Medlemmene i våre forvaltningsteam har spisskompetanse på hver enkelt del av jobben, og på den type eiendom du besitter. Summen av dette gjør at gårdeierne kan overlate de daglige, samt de kompliserte delene ved eiendomsforvaltningen, til oss og konsentrere seg om verdiøkende arbeid på andre områder.

 

Fremtidens eiendomsforvaltning

Vil du vite hva som påvirker leietakertilfredshet og hvordan man skaper langsiktige leietakere? Vi har laget et oversiktlig veiledningsdokument som hjelper deg med å sikre at dine leietakere er tilfreds. Trykk på knappen under for å laste ned.

New Call-to-action

VERDIEN AV ET KOMPLETT EIENDOMSHUS

Eiendomshuset Malling & Co forvalter ca. 3 millioner kvadratmeter næringsbygg på vegne av gårdeiere. Gode driftsrutiner er avgjørende for fornøyde leietakere og stabile inntekter. Her er det mange andre faktorer som spiller inn. Med ressurser innenfor alle eiendomsrelaterte fagfelt som drift, finansiell analyse, teknisk og økonomisk forvaltning, utleie, bærekraft, juridiske tjenester m.m. har Malling & Co et kompetansemiljø som kan behandle kompliserte saker raskt - med høy kvalitet.

BESØK OGSÅ VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • PropTech
  • Forvaltning og leietakertilfredshet
  • Energi og miljø
  • Valg av kontorlokaler

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.
Her finner du e-bøker om ulike temaer innen næringseiendom

Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!