Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. De 4 viktigste sikkerhetskravene en gårdeier må oppfylle

De 4 viktigste sikkerhetskravene en gårdeier må oppfylle

Pål Wrige har jobbet som Teknisk sjef i Malling & Co siden mai 2014, og trekker i nødvendige tråder for å sikre at gårdeiere kan stole på at drift av eiendommen går som smurt. Påls sans for orden og struktur kommer godt med i arbeidet, og er en av lærdommene han tok med seg fra 12 år i forsvaret. Han har også jobbet flere år som eiendomsmegler, og kjenner eiendomsbransjen fra ulike sider. Som han selv sier: «Tiden i forsvaret lærte meg å si ting som de er. Tiden som megler lærte meg å si det på en hyggelig måte».
Skrevet av Pål Wrige
23. Feb 2021

Pål Wrige har jobbet som Teknisk sjef i Malling & Co siden mai 2014, og trekker i nødvendige tråder for å sikre at gårdeiere kan stole på at drift av eiendommen går som smurt. Påls sans for orden og struktur kommer godt med i arbeidet, og er en av lærdommene han tok med seg fra 12 år i forsvaret. Han har også jobbet flere år som eiendomsmegler, og kjenner eiendomsbransjen fra ulike sider. Som han selv sier: «Tiden i forsvaret lærte meg å si ting som de er. Tiden som megler lærte meg å si det på en hyggelig måte».

Å leie ut næringsbygg kan være en krevende øvelse. En viktig del av driften av eiendommen er de «usynlige» kravene, som er ekstremt viktige, og ofte lovpålagte å oppfylle. Dette er de fire viktigste sikkerhetselementene å ha kontroll på.

Eieren av et næringsbygg er juridisk ansvarlig for sikkerheten på en rekke områder. Selv om man i en del tilfeller kan pålegge leietaker å ta kostnaden eller å sørge for at arbeidet utføres, er det gårdeier ene og alene som har ansvaret. Det er viktig for å unngå ulykker med uheldig utfall, og du må føle deg trygg på at alt er etter boken. Dette må du ha kontroll på: 

1 - Brannsikkerhet

DSC_1496.jpgEt av de viktigste områdene å ha kontroll på er brannsikkerheten. Gårdeier har det overordnede juridiske ansvar for brannsikkerheten på eiendommen ref. FOBTOT (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, FOR-2002-06-26-847). Som gårdeier må du være trygg på at alt er i orden med hensyn til branninstallasjonene du har, så som sprinkleranlegg, varslingsanlegg, brannslokkingsapparater og slanger. Du skal gjennomføre årlig kontroller på disse og vite at alt er i orden. Her er det mange detaljer, og noen elementer bør kanskje følges opp oftere. En god forvalter har rutiner på dette og hjelper deg å holde orden på det.

Internkontroll er et viktig og lovpålagt element. Når det gjøres internkontroll knyttet til brann, skal det dokumenteres. Dette ivaretas av driftsansvarlig (vaktmester). Som gårdeier plikter du å forsikre deg om at dette gjøres, at eventuelle avvik lukkes og at bygget er brannsikret i henhold til gjeldende regelverk og forskrifter.

2 – Sikkerhet for det elektriske anlegget

Elektrisitet er en god venn og en farlig fiende. Dagens elektriske anlegg er ofte svært komplekse med variert tilstand og bruk. Det være seg om bygget blir brukt til industri, handel, kontorer eller lager. Et stabilt og sikkert elektrisk anlegg gir kontrollert produksjon i bygget.

Elektrisitet er den største årsaken til brann i Norge. Det er derfor lovpålagt med gode internkontrollrutiner av det elektriske anlegget. Gode internkontrollrutiner vil ikke bare sikre deg mot brann i det elektriske anlegget, men også sørge for god personsikkerhet, anlegg-sikkerhet og driftssikkerhet.

Som gårdeier er du pålagt å sørge for at interkontroller utføres, at avvik blir lukket, samt korrekt dokumentering av dette. Gjennom dette skapes et godt arbeidsmiljø og sikkerhetsnivå.

Mange forsikringsselskaper krever også dokumentasjon på målrettet og kontinuerlig arbeid med el-sikkerheten for å kunne gi en mer gunstig forsikring.

LES OGSÅ: Dette kan du forvente av en profesjonell driftsavtale

New Call-to-action

3 – Heis, rulletrapp og rullebånd

De fleste moderne næringsbygg har en eller flere heiser, noen også rulletrapper eller rullebånd. Disse skal sjekkes og vedlikeholdes jevnlig. Du plikter å gjennomføre periodisk heiskontroll, også av rulletrapper eller rullebånd, hvert andre år, og å utbedre eventuelle feil, slik at de er trygge. Denne kontrollen skal utføres av en uavhengig tredjepart som eksempelvis Norsk Heiskontroll, og du som eier må sørge for at det er tegnet en serviceavtale med et kvalifisert heisfirma, eksempelvis Kone, Thyssenkrupp eller Schindler.

LES OGSÅ: Norges første smartheis satt i drift på Ullevål stadion

4 – Istapper og glatte fortau

WFellesBilder og filmerForvaltning illustrasjonsbilderVaktmestereDSC_1509.jpgIstapper som henger fra takene kan utgjøre livsfare for mennesker på fortauet under. Politivedtekter i de fleste kommuner pålegger gårdeiere å ivareta sikkerheten også her – og du er ansvarlig dersom dette ikke gjøres, og om noen kommer til skade. For de fleste handler dette om å sørge for en avtale med et firma som fjerner istapper ved behov - normalt skal istappene være fjernet innen 24 timer. Bygg kan ofte være høye, og de fleste av oss har ikke tid eller kompetanse til å fjerne istapper i høyden selv, da trengs det hjelp.

Det man også må være obs på er at du er pålagt å varsle når det er rasfare fra tak på dine bygg. Sørg derfor for både fysisk avsperring av området og at varselskilt settes ut straks rasfaren oppdages. Avsperring og varselskilt bør fjernes straks istappene er fjernet. 

Som gårdeier er du også ansvarlig for fortauene knyttet til dine eiendommer. Det er ditt ansvar å sørge for forsvarlig måking og strøing når vinteren kommer, slik at det er minst mulig risiko for at noen kommer til skade.

Sikkerhet er ikke noe man kan ta lett på. Når du velger å sette ut driften av et bygg til en forvalter er det enklere å sørge for at man oppfyller alle krav. En eiendomsforvalter hjelper deg å få de beste tilbudene fra selskaper som hjelper deg å møte og dokumentere sikkerhetskravene.

LES OGSÅ: Styrker tilbud av servicetjenester


Malling & Co Forvaltning ivaretar over 2,4 millioner kvadratmeter næringseiendom på vegne av norske og internasjonale eiere. Nylig lanserte vi en e-bok om hvordan vi som Norges største eiendomsforvalter skaper gode og langvarige leieforhold.

New Call-to-action

I e-boken kan du blant annet lese om:

  • Viktigheten av god eiendomsforvaltning og hvordan faget endrer seg
  • Konkrete råd for å sikre høy leietakertilfredshet
  • Hvordan Malling & Co arbeider med eiendomsforvaltning

Dette kan også kanskje være interessant for deg:

Hva betyr Oslo kommunes klima- og energistrategi for deg som byggeier og utvikler av eiendom?

3 tips til å spare penger gjennom et bedre klimaregnskap

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!