Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Byggekostnadene øker betraktelig

Byggekostnadene øker betraktelig

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
20. Mai 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.


Statistisk sentralbyrå melder om at byggekostnadene for boliger øker. Materialindeksen for trelast steg med 20,6 prosent fra mars til april i år. Kan økte byggekostnader føre til høyere leiepris?

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 2015 publisert statistikk over byggekostnader for boliger. 10. mai ble statistikken oppdatert og viser en markant oppgang i materialkostnader.

Byggekostnadene for boliger gikk opp med 2,0 prosent fra mars til april i år og var 5,3 prosent høyere enn i april 2020.

Haakon-Ødegaard_webLeder for analyseavdelingen i Malling & Co, Haakon Ødegaard, forklarer at statistikken er overførbar til næringseiendom.

– Man har ingen indeks som ene og alene speiler kostnadene for å bygge næringsbygg. SSB sin byggekostnadsindeks for bosteder er derfor det nærmeste man kommer, sier Ødegaard.

Han ser for seg at økte byggekostnader kan føre til en høyere leiepris på sikt.

– Alt annet like vil dette øke marginalleien man må ha for å iverksette nye prosjekter. Det virker på meg som om dette er en kostnadsendring som har skjedd nokså raskt. Det kan derfor være lurt å oppdatere sine kostnadskalkyler.

I statistikken fra SSB kommer det frem at kostnadene for bygging av eneboliger av tre økte med 3,4 prosent fra mars til april i år, mens de gikk opp med 0,1 prosent for boligblokker. Materialkostnadene for de samme boligtypene steg med henholdsvis 7,7 prosent og 0,5 prosent i samme periode.

Klikk her for å komme til SSB sin byggekostnadsindeks for bosteder

MaterialkostnadeR utgjør 40 prosent av en KOMPLETT entreprise

Bård Stang Lund Valasjø som leder Malling & Co Eiendomsutvikling forteller at de merker kostnadsøkningen:

Bård Valasjø2– Vi opplever er en voldsom prisøkning på materialer. Det er kostnadene for trevirke og stål som har økt mest. Årsaken er alt fra pandemi til barkebiller i Canada. Prisene spretter opp og det er store forsinkelser på leveranser.

Han forklarer at materialkostnader utgjør en betydelig andel av entreprisen i nybygg.

– For et normalt næringsbygg utgjør materialkostnaden om lag 40 prosent av totalentreprisen. Derfor må man nå få oversikt over hva de økte kostnadene vil bety for hvert enkelt prosjekt både i henhold til avkastningskrav og videre fremdrift.

man-0485

Valasjø forklarer at forsinkelsene fører til at man i større grad må jobbe med ulike prosesser parallelt.

– Det er vi nødt til. Vedtatte strømlinjeformede prosesser må skyves på, og vi må ta høyde for å kunne jobbe mer parallelt. Det medfører selvsagt økt risiko i nybygg- og rehabiliteringsprosjekter, og stiller strengere krav til prosjektledelse og kostnadskontroll, samt at man må kalkulere inn risikoen med nye forutsetninger, sier han, og fortsetter:

– Vi er prosjektledere. Vår jobb er å tenke proaktivt og ta høyde for uforutsette hendelser. Vi skal sikre et godt samspill mellom gårdeier og entreprenøren, og skape verdier. At leveranser blir forsinket og prisene øker er noe man alltid bør ha i bakhodet. Det er først når det kommer som julekvelden på kjerringa og man blir handlingslammet at dette skaper virkelige utfordringer.

Les også: Slik økte vi verdien på eiendommen med 290 millioner

New Call-to-action

Valasjø forklarer at Malling & Co Eiendomsutvikling alltid legger inn en buffer på anslagsvis ti prosent for uforutsette hendelser.

– Det vil alltid oppstå noe underveis, så en buffer må man alltid ha. Dette er jo ressurser vi ikke ønsker å bruke, men vi er veldig glade for å ha dette tilgjengelig for å kunne lose prosjektene trygt i havn.

Valasjø har lang fartstid i bransjen og forklarer at det er normalt at prisøkning og forsinkelser i leveranser inntreffer samtidig, og at flere av hans prosjekter er berørt.

– Vi jobber eksempelvis med rehabiliteringen av Fjellhamarhallen for Lørenskog kommunale pensjonskasse. Her skal blant annet nye fiberplater legges under et 4000 kvadratmeter stort sportsgulv. Dette skulle leveres i juni, men nå er beskjeden at leveransen kommer på sensommeren. Først fikk vi beskjed om leveransen i desember – seks måneder etter opprinnelig avtale.

Les: Fire tegn på at du bør ta nye grep om din eiendom

Han mener at situasjoner som dette viser hvorfor det lønner seg å samarbeide med store aktører med lang erfaring.

– Man må bruke sitt nettverk for å fremskynde leveranser og da er det klart at markedsposisjon og erfaring har mye å si.

Valasjø tror prisene på materialer vil holde seg høye.

– Jeg tror ikke prisene vil fortsette å øke, men jeg tror ikke de vil gå ned igjen heller. Når prisene har gått opp har de en tendens til å bli værende, avslutter Valasjø.

Ønsker du å komme i kontakt med Malling & Co Eiendomsutvikling? Klikk her eller ta kontakt med Bård Stand Lund Valasjø på telefon 400 00 901.

Les også: Slik får du bedre verdiskaping i din eiendomsportefølje

New Call-to-action


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • PropTech
  • Leietakertilfredshet
  • Energi- og miljø
  • Valg av kontorlokaler
  • Forvaltning av næringseiendom


Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!