Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Årsoppgjør for næringseiendom: Din sjekkliste for regnskapsåret 2023

Årsoppgjør for næringseiendom: Din sjekkliste for regnskapsåret 2023

Jørgen har jobbet i Malling & Co siden 2012 og vært Leder Business Management i perioden 2021 til 2023. Han er utdannet Bachelor i Økonomi og er statsautorisert regnskapsfører. Har flere års erfaring som fagperson, konsernregnskap og leder innen forvaltning av næringseiendom. I løpet av de siste årene har Jørgen i samarbeid med økonomidirektør bygd opp et slagkraftig og erfaringsrikt team på Malling & Co Forvaltning AS sin økonomiavdeling med rundt 70 dedikerte medarbeidere. Jørgen brenner for å stadig videreutvikle kolleger, systemer og effektivisere rutiner/arbeidsmetodikk. Jørgen er med i den ikke så kjente oversikten langtraver'n for Ullevål I.L. i Bandy, med 130 A-lagskamper. Han er også utpreget sosialt anlagt.
Skrevet av Hans Jørgen Aulie
13. Feb 2024

Jørgen har jobbet i Malling & Co siden 2012 og vært Leder Business Management i perioden 2021 til 2023. Han er utdannet Bachelor i Økonomi og er statsautorisert regnskapsfører. Har flere års erfaring som fagperson, konsernregnskap og leder innen forvaltning av næringseiendom. I løpet av de siste årene har Jørgen i samarbeid med økonomidirektør bygd opp et slagkraftig og erfaringsrikt team på Malling & Co Forvaltning AS sin økonomiavdeling med rundt 70 dedikerte medarbeidere. Jørgen brenner for å stadig videreutvikle kolleger, systemer og effektivisere rutiner/arbeidsmetodikk. Jørgen er med i den ikke så kjente oversikten langtraver'n for Ullevål I.L. i Bandy, med 130 A-lagskamper. Han er også utpreget sosialt anlagt.

 

Det er den tiden på året igjen – årsoppgjøret skal tas. Men alt er ikke som før! Nye regler gjelder for 2023, og det har skjedd markedsendringer du bør ta høyde for i din økonomiske strategi. Her gir vi deg sjekklisten du trenger før innsending til Altinn – alt sammen basert på vår erfaring med tusenvis av årsoppgjør innen eiendom.

Årsoppgjøret. Et nødvendig onde? 

For mange CFO-er er årsoppgjøret et nødvendig onde. Årsregnskap, skattemelding og aksjonærregisteroppgave er noe offentlige myndigheter skal ha, selv om det kommer på toppen av alt annet økonomiavdelingen har hendene fulle med. Som å rapportere tall til brukere av regnskapet, som styret, banker og investorer.  

Tar du snarveier i årsoppgjøret, kan det koste mer enn det smaker. De fleste selskaper har revisjonsplikt, som betyr at en revisor må være involvert og godkjenne årsregnskapet. Hvis det mangler dokumentasjon eller er gjort unødige feil, er merarbeid uunngåelig.  

Viktigheten av et presist og korrekt årsoppgjør 

Kvaliteten på årsoppgjøret er altså avgjørende. Et presist og korrekt årsoppgjør er spesielt viktig i konsernstrukturer. Bommer man på skatteberegningen i et datterselskap, har det konsekvenser oppover i konsernet. Gjør du årsoppgjøret selv, bør du alltid kvalitetssikre det via en kollega før du sender det inn. 

Hos Malling, som utfører hundrevis av årsoppgjør årlig, har vi utviklet effektive prosesser, systemer og rutiner for å håndtere disse utfordringene – og vi har erfaring med alle særegenhetene som gjelder for eiendomsbransjen.  

Målet med denne guiden er å gjøre årsoppgjøret til en mer overkommelig oppgave for deg. 

thumbnail_Malling-Forvaltning--Print-TTL_6925

Nytt for regnskapsåret 2023: Fagsystemet må være på plass! 

Som alltid, skal skattemeldingen for næringsdrivende leveres innen 31. mai 2024. I tillegg er det tre nye momenter du bør være obs på:  

 • Skattemeldingen må sendes fra et fagsystem: Tidligere kunne du føre regnskapet direkte inn i Altinn. Det er ikke lov lenger. For inntektsåret 2023 må skattemeldingen sendes inn gjennom et fagsystem (regnskaps- eller årsoppgjørsprogram). For de fleste har de dette allerede på plass – men om du ikke har det, bør du ta fatt på den oppgaven jo før, jo heller. 
   
 • Ny skattemelding: Det har blitt utviklet en helt ny skattemelding, som er litt ulik den gamle. Det er slutt på de gamle RF skjemaene. Det som før het “næringsoppgave” blir nå erstattet av “Skattemelding med næringsspesifikasjon”. Les mer om det hos Skatteetaten. 
   
 • Signering: For selskaper som har valgt revisor skal skattemeldingen også signeres av revisor. Selskaper som har fravalgt revisjon kan sende inn og signere selv (men må sende fra et fagsystem).

Markedsendringer du må tenke på 

Rentehopp, dyrtid, strømkrise og en verden i uro. Det er mange elementer som til sammen bidrar til store markedsendringer i 2023. Regnskapsmessig er det to ting du bør vurdere:

 • Nedskrivning av eiendeler: Når renten stiger, kan en konsekvens være at eiendomsverdiene reduseres. Det er viktig med god dokumentasjon på disse verdiene: En grundig vurdering av eiendelene i balansen og at bokført verdi er til stede. Verdier skal nedskrives om virkelig verdi er lavere enn bokført verdi.  
   
 • Nedskrivning av aksjeposter i datterselskaper: Eksempelvis et holdingselskap som eier aksjer i en eiendomsdatter (SPV). Om du gjør en nedskrivning av en eiendom i et datterselskap, kan dette fort også medføre en nedskriving av investeringen i datterselskapet.  

Når det er sagt, er de fleste næringseiendommer eid gjennom en juridisk enhet og har lav bokført verdi i forhold til virkelig verdi. Har bedriften nylig rehabilitert, bygget nytt eller kjøpt en eiendom direkte, må du følge med på dette og vurdere om verdien er til stede. I konserner er det kostprisen for konsernet som vurderes. Denne inneholder et høyere beløp da det ligger merverdier fra kjøpet her.  

New Call-to-action

Sjekkliste for årsoppgjøret for regnskapsåret 2023 

Når det gjelder årsoppgjøret er detaljene og rekkefølgen i oppgavene avgjørende. For å gjøre jobben litt lettere for deg, har vi satt opp en enkel sjekkliste for årsoppgjøret: 

 • Send inn aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar. 
 • Overfør data til årsoppgjørssystem (som Maestro eller Finale). 
 • Lag årsregnskapet og noter. 
 • Fullfør og send skattemeldingen, inkludert skatteberegning og nødvendige vedlegg innen 31. mai. 
 • Dokumenter utbytte eller konsernbidrag til mottaker. 
 • Gjennomfør revisjonen (hvis du har revisjonsplikt). 
 • Arkiver kopi av sendt skattemelding. Det er ikke gyldig dokumentasjon å ha den lagret i Altinn. 
 • Hold generalforsamling eller selskapsmøte. Siste frist er 30. juni. 
 • Arkiver signert årsregnskap med beretninger. 
 • Send det endelige regnskapet til Brønnøysundregistrene innen 31. juli, eller senest en måned etter generalforsamling eller selskapsmøte. 
 • Utbetal utbytte eller konsernbidrag. 
 • Kontroller råbalansen og avslutt regnskapsperioden. 
 • Motta og arkiver kvittering for godkjent årsregnskap fra Brønnøysundregistrene. 

Slik jobber vi med årsoppgjør i Malling 

I Malling bruker vi Maestro for årsoppgjør, integrert med Xledger. Vi har effektive rutiner for dokumentasjon og standardiserte notesett som automatisk oppdaterer fra regnskapet. Det sparer mye tid og sikrer at notene møter lovkravet om at de skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingsplanen for balansen og resultatregnskapet. 

Selv om det ikke er et lovkrav, sender vi aksjonærregisteroppgaven via Maestro. Det gir oss oversikt over transaksjoner, utbytte og kapitalendringer. Dessuten hentes informasjonen automatisk inn i noteopplysningene som skal produseres.  

Vi tilpasser skatten for konsernselskaper gjennom konsernbidrag med skatt mellom selskapene. Konsern kan under visse betingelser omfordele midler for å utnytte underskudd i ett selskap mot overskudd i et annet (sirkelkonsernbidrag), og slik redusere samlet skattebyrde.

Konklusjon  

Vi håper denne guiden har gitt deg innsikt og verktøy som vil være til nytte i arbeidet med årsoppgjøret. Skulle du trenge ytterligere hjelp eller veiledning, er vårt team av eksperter her for å støtte deg, slik at ditt årsoppgjør blir en suksess og din eiendomsportefølje forblir sterk og lønnsom. Malling har lang erfaring med å bistå med disse oppgavene slik at årsoppgjøret blir riktig og effektivt gjennomført. Lykke til! 

Ønsker du å bli bedre kjent med oss ta kontakt eller les vår e-bok her

TOTALLEVERANDØR MED ØYE FOR DETALJER
Malling-Forvaltning--Print-TTL_7324
 
Som Norges største og eldste eiendomshus håndterer vi alle forhold rundt en eiendom på vegne av gårdeier. Vi i regnskapsavdelingen er særdeles interessert i eiendomsregnskapet og har spisset vår avdeling og systemer mot nettopp eiendom. Dette gjør oss ekstra kvalifisert til å bistå profesjonelle eiendomsaktører med den økonomiske forvaltningen. I tillegg til ordinær regnskapsførsel kan vi også bistå inn i spesifikke prosesser der man trenger spesialistkompetanse. Vi har bidratt kunder gjennom krevende prosesser som kjøp og salg, due diligence samt andre komplekse transaksjoner. Vårt team har en god bredde i kompetanse og erfaring inn i de fleste områder.
 
Vi bistår gjerne om behovet er til stede.
 
New Call-to-action

BESØK OGSÅ VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Vi har laget e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • Proptech
 • Leietakertilfredshet
 • Valg av kontorlokaler

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!