Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. 5 tips for lønnsom eiendomsforvaltning

5 tips for lønnsom eiendomsforvaltning

Therese er advokat med 12 års erfaring fra flere ulike fagområder innen eiendom. Hun ble ansatt som eiendomssjef i Malling & Co april 2016, med overordnet ansvar for et forvaltningsteam og de eiendommene de forvalter. Som fagperson er hun svært opptatt av tett dialog med gårdeiere og leietakere, gode leiekontrakter og å utnytte potensialet i eiendommene. Therese er et ordensmenneske som sjelden går rundt grøten. Godt humør og tydelige og konstruktive tilbakemeldinger er hennes varemerke.
Skrevet av Therese G. Skare
30. Nov 2017

Therese er advokat med 12 års erfaring fra flere ulike fagområder innen eiendom. Hun ble ansatt som eiendomssjef i Malling & Co april 2016, med overordnet ansvar for et forvaltningsteam og de eiendommene de forvalter. Som fagperson er hun svært opptatt av tett dialog med gårdeiere og leietakere, gode leiekontrakter og å utnytte potensialet i eiendommene. Therese er et ordensmenneske som sjelden går rundt grøten. Godt humør og tydelige og konstruktive tilbakemeldinger er hennes varemerke.

Å sørge for tilfredse leietakere med langsiktig perspektiv på leieforholdet gjør eiendommen lønnsom. Vi har satt opp fem punkter som bidrar til fornøyde leietakere.

God forvaltning av eiendom innebærer å håndtere alle de ulike detaljene i den daglige driften, og samtidig vurdere tiltak som kan øke verdien av næringseiendommen på sikt. Effektiv eiendomsforvaltning utnytter eiendommens potensial og øker dens verdi. Dette gir både fornøyde leietakere og gårdeiere.

Eiendomshuset Malling & Co forvalter over to millioner kvadratmeter næringsbygg på vegne av våre oppdragsgivere. For å få et godt bilde av leietakernes opplevelse av oss gjennomfører vi jevnlig leietakerundersøkelser.ThereseGSkare.png

På bakgrunn av disse erfaringene har vi satt opp følgende 5 tips for hvordan man skaper langsiktige leietakere:

1 God dialog

God kommunikasjon handler ofte om personlige relasjoner. Vi er i daglig dialog med leietakere på vegne av våre oppdragsgivere. Det å ha en løpende dialog med representanter hos leietakeren skaper gode relasjoner gjør det enklere å håndtere daglige utfordringer. Vi må lytte til det leietakerne har å si, selv om vi ikke alltid har mulighet til å imøtekomme deres ønsker. Ofte har vi mulighet til å legge til rette, men i noen tilfeller må vi også gi tilbakemeldinger på hva som ikke er mulig i henhold til leiekontrakt eller praktiske og økonomiske hensyn.
Legg vekt på personlig kommunikasjon i starten av leieforholdet, og følg opp med faste møtepunkter, som leietakermøter gjennom hele avtalens varighet.

2 Rutiner og systemer for kommunikasjon

God håndtering av daglig samhandling med leietakerne er grunnleggende. Ofte har man mange leietakere i et bygg. For å sikre at alle følges opp på en god måte må rutiner og systemer for kommunikasjon og informasjonsflyt være på plass. Dette omfatter blant annet tydelige kommunikasjonskanaler, roller og faste møter.

3 Rutiner for drift av bygget

Grunnsteinen for god drift av et bygg er rutiner. Driftssjef sikrer at disse er på plass, og oppgavene utføres med støtte fra vaktmester og/eller gjennom andre tjenesteleverandører. 

WFellesBilder og filmerForvaltning illustrasjonsbilderVaktmesteredriftmalling-168.jpg

Noen av elementene som er viktige er årshjul som setter rammene for faste oppgaver, gode serviceavtaler som ivaretar renhold og sesongbaserte tiltak, lovpålagte krav og systemer for feil- og avviksmeldinger. Gode rutiner for drift sørger for at man er i forkant av hendelser, slik at leietaker sjeldnere trenger å melde feil eller avvik til utleier.

LES OGSÅ: Dette kan du forvente av en profesjonell driftsavtale

4 En god leiekontrakt

Utgangspunktet for et leieforhold er leiekontrakten. Utleier og leietaker har i henhold til denne ulike plikter og rettigheter. Leieavtalen bør være tydelig på dette, slik at det ikke oppstår unødvendige misforståelser. Før leiekontrakten etableres må elementer som type leieforhold, type leietaker og eiendommen som sådan tas i betraktning.
Tydelige kontrakter skaper ryddige leieforhold og færre konflikter.

5 Oppfølging

De fire punktene ovenfor legger grunnlaget for leietakertilfredshet. I god tid før en leiekontrakt utløper bør du følge opp hvilke behov leietaker har i dag, og se om det ligger til rette for å forlenge i eksisterende lokaler eller følge utleier videre til andre passende lokaler.

LES OGSÅ: Jobber for å øke verdien til leietakere og gårdeiere

Vil du vite mer om hvordan dere kan jobbe for å skape langsiktige leietakere og lønnsom eiendomsforvaltning?

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!