Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. 5 grunner til å skrote faste kontorplasser

5 grunner til å skrote faste kontorplasser

Fredrik er daglig leder i Malling & Co Markets og partner i Malling & Co Næringsmegling. Fredrik Sommerfeldt har vært i næringsmeglerbransjen i 20 år, hvorav de siste ti i Malling & Co. Han har ledet utleievirksomheten siden 2014 og transformert den fra å være en ren utleietjeneste til en helhetlig strategisk rådgivningstjeneste med både utvikling, konseptualisering og utleie av næringseiendom.
Skrevet av Fredrik Sommerfeldt
2. Mar 2017

Fredrik er daglig leder i Malling & Co Markets og partner i Malling & Co Næringsmegling. Fredrik Sommerfeldt har vært i næringsmeglerbransjen i 20 år, hvorav de siste ti i Malling & Co. Han har ledet utleievirksomheten siden 2014 og transformert den fra å være en ren utleietjeneste til en helhetlig strategisk rådgivningstjeneste med både utvikling, konseptualisering og utleie av næringseiendom.

 

Mobile teknologier gjør både arbeidstid- og sted mer uavhengige. Her er en rekke årsaker til at et alternativt kontordesign kan øke bunnlinjen.

I de siste årene har konseptet «aktivitetsbasert arbeid» kommet frem i offentligheten. Trenden startet på 90-tallet da Jay Chiat, reklamemannen som laget Apple`s minneverdige «1984» TV-reklame, bestemte seg for å «tenke annerledes» om sitt eget kontor.

Han bannlyste han alle jobbtitler, arbeidsstasjoner, fasttelefoner og stasjonære datamaskiner. Alle de ansatte skulle jobbe hjemmefra, og kun komme til kontoret når de hadde møter og lignende.

Fra fiasko til suksess

De ansatte ble nødt til å oppbevare alle sine eiendeler i et personlig skap, og få utdelt firma-eide maskiner og mobiltelefoner. Ikke overraskende: Dette tidlige eksperimentet var en katastrofe! Chiat, som gikk bort i 2002, var forut for sin tid. Men i disse tider har Chiat`s visjoner endelig fått sitt utspring.

Nå har det Chiat prøvde å få til blitt til begrepet “aktivitetsbasert arbeid”, først omtalt av Erik Veldhoe, en nederlandsk konsulent og forfatter av boken The Demise of the Office.

Konsulentselskapet Veldhoe hevder at når mennesker kan velge hvor de vil sitte,
blir de mer strukturerte i sin hverdag.

Ønsker du mer innsikt om leiemarkedet? Last ned den nyeste markedsrapporten her.

Har du lyst til å få til dette? Vi har satt sammen en liste med fem årsaker til at “aktivitetsbasert arbeid” er å foretrekke fremfor tradisjonelle løsninger, og hvordan du kan få det til å fungere:

 

1) Fremmer fleksibilitet og struktur i en hektisk hverdag

Det høres kanskje motstridende ut at et slikt kontorfellesskap kan fremme fleksibilitet OG struktur.

Praksis er derimot at en aktivitetsbasert arbeidsplass fremmer en rekke kontormiljøer, som alle støtter ulike aktiviteter, utført av de ansatte i sitt arbeid.

I et gjennomsnittlig aktivitetsbasert kontor ville det være en blanding av skrivebord for team, rolige konsentrasjonsrom, telefonkiosker og møterom. Mer avanserte aktivitetsbaserte kontorer kan også tilby stå-møtebord, brainstormingsområder, multimediarom, lounge og stå-arbeidsstasjoner.

På denne måten kan man både finne en struktur i arbeidet, samtidig som man
bruker fellesområdet til å fremme fleksibilitet og kreativitet.

Aktivitetsbasert arbeidsplass fremmer fleksibilitet Aktivitetsbasert arbeidsplass gir struktur i en hektisk hverdag

 

2) Økt produktivitet og økonomiske fordeler

En undersøkelse utført av Telsyte (2015) viser at organisasjoner som har investert i aktivitetsbaserte arbeidsplasser opplever umiddelbar økt produktivitet og økonomiske fordeler (i gjennomsnitt 16 prosent økt produktivitetsnivå, som tilsvarer 6,4 timer ekstra per ansatt per uke).

Aktivitetsbasert arbeid øker også verdien til organisasjoner gjennom
bedre kunnskapsdeling og kommunikasjonsflyt blant de ansatte.

Dette er en av grunnene til at flere organisasjoner i dag ønsker å utforske nye måter å bruke arbeidsmiljøet på, kanskje mest for å støtte oppunder prestasjoner og innovasjon blant ansatte.

Aktivitetsbasert arbeid kan gi bedre helse og miljø

3) BEDRE HELSE OG MILJØ

I et samfunn der miljø og helse står høyt i fokus er aktivitetsbaserte arbeidsplasser også nøkkelen til en mer aktiv hverdag. Noen av de store organisasjonene har lagt opp suksessrike strategier som får ansatte til å bli mer aktive.

Blant annet har man lagt opp til treningspauser, gitt rabatter på medlemskap på treningsstudioer og tilbud om gruppetimer med personlige trenere og lignende. Uten et skrivebord som fotlenke vil man kunne bli en del av et levende og aktivt miljø der alt er tilrettelagt for forskjellige arbeidsoppgaver.

 

4) Gir rom for forandring

Det er nesten ingen organisasjoner som vet hvor de kommer til å være om fem, ti, eller til og med tre år, og det er her aktivitetsbaserte arbeidsplasser vil gjøre det mer fleksibelt. Det vil også gi rom for forandring og nye mål. Med mindre tid tilbrakt på kontoret, og undersøkelser som viser at gjennomsnittstid tilbrakt ved skrivebordet utgjør 32 prosent av arbeidsdagen, er det ikke så rart at organisasjoner begynner å få øynene opp for andre måter å utforme sine kontor på, som er mer rettet mot dagens måte å utføre arbeid.

Mobilitet sammen med dagens teknologi gjør det mulig å benytte aktivitetsbaserte arbeidsformer, og siden ingen har faste skrivebord gir dette muligheten for å effektivisere arealene med opptil 20 prosent.

LES MER: 3 forhold du bør ta hensyn til når du skal bytte kontorlokaler

      5) Nye teknologirevolusjoner har endret hverdagen

Teknologirevolusjoner har endret hverdagenDagens arbeidskultur trigget av nye teknologirevolusjoner har endret måten vi jobber på. Spredningen av mobilt arbeid gir ikke bare mer effektiv bruk av plass, men også mer omfattende endringer i arbeidspraksis.

Aktivitetsbaserte designkonsepter er fokusert på å styrke samspill og relasjoner, forsterke arbeidsmoral, redusere stress, spare papir og redusere energiforbruket.

Når mennesker trives skapes de beste resultatene.

Arbeid har blitt en funksjon, ikke et sted. Den personlige arbeidsplassen vil forekomme sjeldnere, og kontorets helhetlige innredningsløsning vil bli viktigere.

 

Organisasjonens behov må avdekkes

For å kunne oppnå alle fordelene ved et aktivitetsbasert kontor er det viktig å ta utgangspunkt i bedriftens behov, og skape soner eller rom for ulike typer aktivitet. Det er sentralt å finne ut hvor mange nødvendige alternative rom som kreves for at de ansatte skal utføre sitt arbeid. Alternative rom er for eksempel stillerom, telefonrom, møterom og uoffisielle møteplasser, altså forskjellige type rom som kan benyttes for forskjellige funksjoner.

Samtidig må akustikk og luft må være tilrettelagt for enhver aktivitet. Vasakronan, en svensk forvaltningsorganisasjon, har gjort en undersøkelse som viser at de største irritasjonsmomentene blant ansatte er ventilasjon, at det bråker eller er for varmt/kaldt. I tillegg er lydnivå i form av støy fra andre kolleger, noe som irriterer ansatte i stor grad.


Så, er du klar for å gjøre noen endringer på arbeidsplassen din?

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!