Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. 140 heiser kobles mot supercomputer - reduserer nedetid og kostnader

140 heiser kobles mot supercomputer - reduserer nedetid og kostnader

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
4. Jun 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

For to år siden ble Norges første heis med kunstig intelligens installert på Ullevål Stadion. Målet er å redusere nedetid og kostnader, samt øke leietakertilfredsheten. Nå videreføres satsningen! 140 heiser i bygg som Malling & Co forvalter kobles nå opp i skyen.

Det er Malling & Co Technology og KONE som har gått sammen om å koble 140 eksiterende heiser opp mot skyen. Heisene finnes i bygg som forvaltes av Malling & Co.

Robert Skramstad, som leder Malling & Co Technology, forklarer at heiser utgjør en stor andel av felleskostnader i næringsbygg og at problemfrie heiser er viktige for brukeropplevelsen.

– Ved å koble eksisterende heiser opp mot skytjenesten som utnytter AI-teknologi kan vi på sikt gå bort fra faste vedlikeholdsrutiner. Dette er et stort steg i riktig retning – vi ønsker at driften av næringsbygg skal være behovsstyrt. Sensorer i heisen vil selv varsle serviceteknikere når heisene trenger tilsyn.

Robert-Skramstad-arbeider-for-Eiendomshuset-Malling-&-Co,-og-er-driftsjef-ved-Ullevål-Stadion_web

Han forteller at gode erfaringer fra de smarte heisene på Ullevål Stadion har vært utslagsgivende for den videre satsningen på datadrevne heiser.

– Totalt er det installert åtte toppmoderne heiser på landslagsstadion - og det har virkelig vært en suksess. Da vi skulle reforhandle vår avtale med KONE var det derfor naturlig å se på hvordan vi kunne videreføre satsningen på bekymringsfrie heiser, sier Skramstad.

Illustrasjonsbilde_Over-200-ulike-paratmere-overvåkes-av-den-intelligente-heisen_web

De intelligente heisene på Ullevål Stadion overvåker over 200 ulike parametere i sanntid og sender informasjon til en skybasert supercomputer. Basert på denne informasjonen kan supercomputeren forutsi eventuelle fremtidige feil, og varsle en servicemontør som retter opp i feilene før heisen går ut av drift. Denne metodikken videreføres nå til 140 heiser på eiendommer Malling & Co forvalter.

New Call-to-action

Reduserer kostnader og øker levetiden

Skramstad brenner for å skape gevinster med ny teknologi i næringseiendom. Han mener satsningen vil kunne redusere kostnader.

– Helt klart. Tidligere har heiser fått tilsyn basert på faste rutiner og historikk. Hvis en heis har vært trøblete får den oftere tilsyn – selv om feilen kanskje er rettet opp. Da gir det ikke mening at det løper kostnader for noe som strengt tatt er unødvendig. Servicemontører kobler jo PCen sin til heisen for å se hva som er galt. I 2021 burde denne dataen være oppe i skyen, analyseres og varsle om noe er galt – dette får vi nå til, sier Skramstad, og legger til:

– Satsningen er med på å gjøre byggene klare for en ny dynamisk og fleksibel arbeidshverdag der man holder vedlikeholdskostnadene for heiser på et riktig nivå - i tråd med faktisk bruk og slitasje.

KONE er nå i gang med å ettermontere sensorer i eksisterende heiser på eiendommer Malling & Co forvalter.

Kort fortalt vil sensorene innhente en rekke typer data om alt fra fukt, vibrasjoner og uregelmessige stopp til hvordan dører åpnes og lukkes. Dataen blir så sendt opp i skyen der avansert AI-teknologi tolker dataen og foreslår tiltak om nødvendig. På den måten sikrer man sanntidsovervåkning av heisene, og at antallet driftsstopp minimeres ettersom heisene kan predikere fremtidige feil.

Henrik Wergeland i KONE forklarer at satsningen kalles KONE 24/7 Connected Services – og at de har god erfaring med å knytte heiser opp mot kunstig intelligens i skyen.

Henrik-Wergeland-er-servicesjef-i-heis--og-rulletrappselskapet-KONE_web

– Vi ser at det blir mindre uforutsette heisstanser. I dag har vi knyttet om lag 200 000 heiser til skyen på global basis. Det gir oss et godt datagrunnlag for å predikere feil og behov for vedlikehold. Systemet lærer av seg selv og blir bedre og bedre for hver dag som går, sier Wergeland og påpeker at KONE erfarer at heisenes levetid vil forlenges med noen få prosent fordi man klarer å holde heisene oppdatert og i stand til enhver tid.

Wergeland har arbeidet i KONE siden 1979 og forteller at teknologien vil gjøre heisservicen mer treffsikker, effektiv og redusere biltrafikk og utslipp.

– Våre montører vil få detaljert informasjon og kan i enda større grad stille forberedt til servicen. Heisene kan eksempelvis komme med forslag til utbedringer og fortelle hvilke deler som trenger tilsyn eller bør skiftes ut. Tidligere har servicepersonell først reist til eiendommen for å identifisere feilen, for deretter å reise for å hente deler. Det slipper man nå.

Illustrasjonsbilde_Serviceteknikkere-får-automatisk-beskjed-på-sin-telefon-når-heisen-trenger-tilsyn_web

Servicemontører får automatisk varsel om heiser som trenger tilsyn med detaljert informasjon om hvordan feilen kan rettes.

Les også: Skramstad om PropTech; – Det er mye gimmick å styre unna

Full kontroll til enhver tid

Heisspesialisten forklarer at driftspersonell og eiendomsforvaltere vil få tilgang til et dashboard som viser statusen til samtlige heiser i sanntid.

– Det gjør at man alltid har kontroll, og får muligheten til å varsle leietakere om at heisen er ute av drift, og at service er på vei. I tillegg arbeider vi med å knytte dataen om heisene til FDV-verktøyet Malling bruker – slik at man ikke trenger å logge seg inn flere steder. Dette er første gang vi gjør noe slikt i Norge, smiler Wergeland.

Han forteller at satsningen er avgjørende for å forbedre flyten av mennesker.

– Viktigheten av problemfrie heiser øker i takt med urbanisering og at bygg blir stadig høyere og høyere. At man enkelt og raskt kan forflytte seg i og mellom ulike bygg ses i dag på som en selvfølge, og vår 24/7 overvåkning av heisene er avgjørende for å få til dette.

Det støtter Skramstad:

– Her går vi fra en reaktiv tilnærming til en proaktiv tilnærming, vi får sanntidsinformasjon om heisenes tilstand, bedre innsikt om bruken av heisene, økt oppetid og kan samtidig redusere kostnader.

Wergeland mener Malling & Co er blant de mest fremoverlente samarbeidspartnerne KONE har i Norge.

– De er dyktige, stiller krav og gode spørsmål som tar oss i riktig retning. Jeg syntes det er veldig givende å arbeide med Malling – sammen installerte vi Norges første heis som utnytter kunstig intelligens – og det er veldig bra at vi nå viderefører satsningen. Vi håper at vi fremover kan arbeide enda tettere for å forbedre tjenestene til leietakerne, sier Wergeland.

Skramstad forklarer at prosjektet er et godt eksempel på hvordan eiendommer skal forvaltes av Malling & Co fremover:

– Behovsstyrte tjenester, service og forvaltning er fremtiden. Det reduserer unødvendig tidsbruk og kostnader, og forbedrer opplevelsen leietakere har av bygget. Jeg er veldig opptatt av at teknologien må lede frem til reelle gevinster for gårdeiere, leietakere og brukere, sier Skramstad.

Han forteller at de beste PropTech-løsningene kommer ved å kombinere kompetanse om teknologiske muligheter med erfaring fra forvaltning og drift av næringseiendom.

– Ofte mangler teknologibedriftene innsikt om utfordringene leietakere, gårdeiere og forvaltere opplever i hverdagen. På samme måte mangler disse kjennskap til de teknologiske mulighetene. Min rolle er å forene disse hensynene for å skape konkrete og målbare gevinster for kunder av Eiendomshuset Malling & Co, avslutter Skramstad.

Klikk her for å komme i kontakt med Robert Skramstad.

New Call-to-action


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • PropTech
  • Leietakertilfredshet
  • Energi- og miljø
  • Valg av kontorlokaler
  • Forvaltning av næringseiendom


Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!