Hopp til innhold
Fra 1 m² til 27000 m²

Ulvenveien 82, 0581 Oslo, Norge

Nøkkelinformasjon

Adresse
Ulvenveien 82, 0581 Oslo, Norge

Construction City reises ved inngangen til Oslo på Ulven.
Næringsbygget på 103.000 kvadratmeter vil huse store og små aktører innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen som, hver for seg og sammen, vil forme fremtidens samfunn. Construction City vil være en kunnskapspark og et læringssenter for disse aktørene og bli Norges viktigste arena for BAE-næring.

I bygget vies det store arealer til samhandling og innovasjon - her formes ideene og løsningene som tar bransjen og Norge videre i en bærekraftig retning. Bygget vil være en destinasjon for verdiskapende samhandling i næringen. 

Innovasjonsklyngen Construction City er en drivkraft for samhandling og nye løsninger i BAE-næringen. Klyngen er arenaen der aktører møtes på tvers av sektorer for å dele innsikt, etablere samarbeidsprosjekter og løfte bransjens konkurransekraft. Som leietaker i Construction City blir du en del av klyngesamarbeidet. Innovasjonsklyngen ble etablert i 2017, og har vokst til rundt 100 selskaper fra hele næringen.

Som leietaker blir du også en del av Norges viktigste klyngesamarbeid. 
Nær 70% av bygget er allerede utleid til blant annet OBOS, AF Gruppen og Betonmast som flytter sine hovedkontor til bygget når det står klart i 2025.

I Construction City bygger vi kontorlokaler for fremtidens arbeidsformer. Leietakere vil ha stor fleksibilitet i utformingen av sine lokaler, og i hjertet av bygget er det en rekke fellesfasiliteter som stimulerer til samhandling. Det gjør bygget arealeffektivt, reduserer leiekostnaden, og gir leietakere fleksibilitet i leieforholdet. Samhandlingsarealene kan være delte møterom og sosiale soner for leietakere i samme etasje. Tanken er at ved å dele på fasiliteter stimuleres det til samhandling samtidig som leieforholdet blir mer kostnads- og arealeffektivt. Dette vil sammen med byggets fleksible arealkonsept, Collektivet, gi leietakere et av markedets mest fleksible leieforhold.
Construction City består av en bygningskropp der seks romslige fløyer springer ut av en innbydende glasshall i hjertet av bygget.
Glasshallen har en enorm takhøyde på 35 meter, og er det første man møter på vei inn i bygget. Rommet er stort og lyst i nordisk stil, og byr opp til samhandling med ulike møteplasser, sosiale soner, et stort auditorium med plass til 200 personer, kafeer, restaurant og andre tilbud. Ut av hallen strekker det seg seks fløyer med moderne kontorlokaler og delte samhandlingsarealer.

På taket av bygget vil man finne en skybar med tilhørende takterrasse og på bakkenivå vil det være rause grøntarealer med hyggelige uteplasser.

Construction City vil være blant Norges smarteste bygg og by på en attraktiv og friksjonsfri brukeropplevelse. 

Område