Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Vi fornyer oss og bytter navn

Vi fornyer oss og bytter navn

Hva skiller oss fra andre eiendomsrådgivere? Svaret ligger i navnet; vi er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.
Skrevet av Malling & Co
5. Mai 2012

Hva skiller oss fra andre eiendomsrådgivere? Svaret ligger i navnet; vi er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.

Det mest iøyenfallende er nok at vi bytter både navn og logo, og får en helt ny visuell profil.

Fra 7. mai 2007 heter morselskapet i vår selskapsgruppe Eiendomshuset Malling & Co AS  (tidl. Tschudi & Malling Holding AS) og med derav følgende endringer i datterselskapene:
 
Malling & Co Næringsmegling AS   (tidl. Tschudi & Malling Megling AS)
Malling & Co Forvaltning AS   (tidl. Tschudi & Malling Eiendom AS)
Malling & Co Eiendomsdrift AS   (tidl. Tschudi & Malling Eiendomsservice AS)
Malling & Co Syndikering AS   (tidl. Tschudi & Malling Syndikering AS)
Malling & Co Drift AS    (tidl. Tschudi & Malling Drift AS)


Men bakgrunnen for denne endringen stikker dypere enn bare det visuelle: Vi har valgt en offensiv og ambisiøs strategi for fremtiden, noe navneendringen blant annet skal signalisere. Vårt mål er intet mindre enn å være ”Norges dyktigste og mest anerkjente Eiendomshus”.

Dessuten er navneskiftet et resultat av det vi kan kalle en ”fakta-opprydding”. Det er et faktum at Henrik B. Tschudi – en av de to gründere – ikke lenger er med på eiersiden, samtidig som en del medarbeidere har blitt medeiere.

Det er i tillegg et faktum at våre virksomheter dekker de fleste tjenesteområder innen eiendom, derfor Eiendomshuset.
 

Vi flytter

Nå er det ikke bare navneendring som skjer hos oss den 7. mai – denne dagen er vi også på plass i nye og større lokaler. Vi flytter fra 610 m² i 8. etasje til ca 1000 m² nyinnredede og tilpassede kontorer i 5. etasje, dvs tre etasjer ned, og holder oss dermed i samme bygg. Postadressen vil dermed være den samme som før. For anledningen har våre hjemmesider gjennomgått en total ”rehabilitering”, og jeg oppfordrer alle til  å avlegge disse et besøk:
 

Ny webadresse:   www.mallingco.no
Nytt telefonnummer:    24 02 80 00
Ny telefax:    24 02 80 01

De nye kontorene vil gi oss rom for en planlagt styrking av organisasjonen innen alle våre forretningsområder, til dels også med nye funksjoner.
 

Ny adm. direktør

Videre har jeg gleden av å meddele at vi fra høsten 2007 får ny administrerende direktør, nemlig vår nåværende økonomidirektør Marius Chr. Herud, siviløkonom fra NHH. Gjennom 15 år har Marius Chr. Herud vært en sterk drivkraft i organisasjonen, og jeg er overbevist om at han med sitt engasjement og pågangsmot er riktig person til å føre selskapet et skritt videre.

Avslutningsvis vil jeg nevne at denne fornyelsesprosessen har som overordnet siktemål å ruste oss for en fremtid som vil kreve mye av oss. I dette ligger at vi har jobbet spesielt mye med de verdier som skal prege oss, med utvikling av vår organisasjon, med de mål vi har satt oss og hvordan disse mål skal nåes.

For oss i Eiendomshuset Malling & Co AS er 7. mai på flere måter et tidsskille, og vi er utålmodige etter å vise resultatene av våre anstrengelser!

 
Med vennlig hilsen
Eiendomshuset Malling & CO AS

 
Peter T. Malling
Styreleder/adm .dir.
 
New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!