Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Tre råd om kontoret post korona

Tre råd om kontoret post korona

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
17. Aug 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

I over 20 år har Nora Brinchmann støttet virksomheter med å skape gode arbeidsplasser. Her deler hun tre konkrete råd for arbeidsplassen post korona.

Nora Brinchmann leder Malling & Co Leietakerrådgivning. Selskapet har opplevd en massiv pågang etter utbruddet av koronapandemien.

Nora_B_Malling&Co_web

– Mange er i tvil om hvordan arbeidsplassen vil være og bør innrettes etter koronapandemien, og søker råd hos oss. Det er fortsatt veldig mange spørsmål og få etablerte svar, men enkelte ting begynner å bli ganske tydelig, innleder Brinchmann og fortsetter:

– Arbeidstakere ønsker og vil få en større selvbestemmelse for hvor de arbeider fra. I overkant av 80 prosent ønsker å jobbe hjemmefra ukentlig etter pandemien, de fleste et par dager i uken.

– Vi har blitt langt mer plassuavhengige og i tråd med dette har det også blitt tydelig at kontoret vil spille en annen rolle. For mange vil kontoret primært utgjøre en funksjon som møteplass for samarbeid og dyrking av kultur. Samtidig ser vi at bruken av teknologi vil øke. Disse tre tingene er det etablert en aksept rundt, sier hun.

Se opptak av vårt webinar om koronapandemiens påvirkning på arbeidsplassen og markedet for næringseiendom.

Et paradigmeskifte for kontorarbeidsplasser

Hun kaller pandemien et paradigmeskifte for hvordan vi tenker om kontorarbeidsplassen.

– Jeg er veldig glad for å få jobbe tett med virksomheter om hvordan de selv tenker kontoret vil gi best mulig støtte for organisasjonen fremover. Mange har blitt påminnet om viktigheten av kontoret, og ser på arbeidsplassen som et strategisk virkemiddel – en verdidriver for organisasjonen, og ikke bare som en kostnadsbærer. Det er helt sentralt, forklarer Brinchmann.

Hun forteller at selskapet bistår flere store virksomheter med å tilpasse og optimalisere arbeidsplassen.

– Når vi starter opp en prosess har vi alltid diskusjoner om målet og hva kontoret skal tilføre virksomheten og ansatte. Hva er det vi faktisk prøver å oppnå? For mange dreier dette seg om at kontoret skal være med på å redusere siloer, øke tverrfaglig samhandling og styrke kultur og innovasjon. Når vi har definert målet og hva kontoret er til for, så blir prosessen bedre. Vi har satt noen rammer, mål og KPI-er, og kan ha mer verdifulle diskusjoner for å finne rette tiltak, forteller Brinchmann.

Hun forklarer at brukermedvirkning står sentralt:

– Ofte foretar vi dybdeintervjuer og spørreundersøkelser i søken etter forventninger, ønsker og tanker om kontoret etter pandemien. Dette er koblet opp mot det overordnede målet og effektene man ønsker for arbeidsplassen. Da får svarene en helt annen strategisk karakter og svarene gis i riktig kontekst, sier Brinchmann.

– Deretter analyserer vi informasjonen og utarbeider forslag, muligheter og anbefalinger til virksomheten. Disse er på et konkret og presist nivå, som gjør det enklere for beslutningstakere å ta riktige valg, og forstå effektene av de disse.

Debatten er for polariserende og unyansert

Hun forklarer at Malling & Co jobber iherdig med å støtte gårdeiere og leietakere i disse spørsmålene.

– Helt klart. Vi satte raskt ned en egen prosjektgruppe for å systematisere og innhente data om hvordan pandemien vil påvirke både kontorets rolle og markedet for næringseiendom. Vi har gjennomført undersøkelser, arrangert webinarer og knyttet oss til fageksperter innen organisasjonspsykologi og juss for å forstå helheten i dette, samt at vi er daglig i samtaler med ledere hos leietakerne om temaet, sier Brinchmann.

Hun syntes det har vært spennende å følge debatten i media, men savner særlig to ting:

– Jeg opplever debatten som veldig polariserende – ofte kan det bli for tabloid og unyansert. Det forstyrrer hva det egentlig handler om: Hvordan kan vi lage gode rammer som hjelper organisasjonen og medarbeidere med å lykkes?

Brinchmann har én konkret oppfordring:

– Jeg kunne ønske at flere så kontoret som et strategisk virkemiddel og som en sentral verdidriver for organisasjonen. Er vi enige i det utgangspunktet blir diskusjonene på et mer relevant nivå.

Les om vanlige fallgruver og gevinster i planleggingen av nye kontorarealer: Slik skaper du kontorlokaler og arbeidsformer som støtter virksomhetens mål.

Tre råd for virksomheter som skal gjøre endringer på kontorarbeidsplassen:

1) Se på arbeidsplassen som et strategisk virkemiddel og en verdidriver for organisasjonen – ha det som et utgangspunkt for videre diskusjoner.

2) Foreta en strukturert og helhetlig prosess. Start med å definere hvilken rolle kontoret skal ha for virksomheten og de ansatte. Sentrale spørsmål kan være:

  • Hvordan kan kontoret bidra til å lykkes med strategi og verdier?
  • Hvordan kan kontoret legge til rette for ønsket samhandling og støtte våre arbeidsprosesser?
  • Hvilke effekter ønsker vi å oppnå ved å samles på kontoret?
  • Hvordan kan kontoret best mulig støtte de ansatte og maksimere vår verdiskaping?

Når dere har definert ambisjonen og målet bør virksomheten involveres, men gjør det med utgangspunkt i de effektene dere ønsker å skape. Brukermedvirkningen bør altså settes inn i noen rammer.

Først etter at dere har etablert et felles ambisjonsnivå og involvert virksomheten, bør dere diskutere konkrete løsninger og omsette tankegodset til faktiske løsninger.

3) Utnytt momentet som nå er i samfunnet og i hver enkelt av oss. Ta innover deg at verden er forandret, og at de fleste er åpne for og forventer endringer nå. Tillit og erfaring med digitale samhandlingsverktøy er drastisk endret og vil prege hvordan vi jobber etter pandemien. Ha en positiv innstilling til disse endringene, og se på dette som en gyllen mulighet for å fornye arbeidsplassen og arbeidsmetodene på en måte som styrker produktiviteten og lønnsomheten i virksomheten.

Les Nora Brinchmann sitt innlegg: Kommer Covid-19 til å endre kontorarbeidsplassen?

Les om vanlige fallgruver og gevinster i planleggingen av nye kontorarealer: Slik skaper du kontorlokaler og arbeidsformer som støtter virksomhetens mål.

Se opptak av vårt webinar om koronapandemiens påvirkning på arbeidsplassen og markedet for næringseiendom.


Malling & Co Leietakerrådgivning leverer rådgivning til leietakere ifbm. arbeidsplassrådgivning, søk, forhandling og kontrahering av nye kontorer og butikkarealer, samt prosjektledelse og rådgivning for fasen fra signering av ny leiekontrakt til innflytting i nye løsninger. Godt støttet av vår analyseavdeling, har vi til enhver tid god oversikt over hvilke lokaler som er tilgjengelig i markedet og hva som er en riktig markedspris. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon.

Trykk her for å send e-post til Nora Brinchmann.

BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

• Eiendomsutvikling
• Investeringer i næringseiendom
• Proptech
• Leietakertilfredshet
• Analyser og verdivurderinger
• Energi- og miljø
• Valg av kontorlokaler

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!