Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Tilbakeblikk på året som gikk

Tilbakeblikk på året som gikk

Anders Berggren er adm. direktør i Eiendomshuset Malling & Co, en posisjon han har hatt siden 1. november 2016. Før det var han adm. direktør i Storebrand Eiendom, og har tidligere vært investeringsdirektør i SEB Asset Management Norge og Orkla. Han er utdannet siviløkonom fra NHH. Som adm. direktør jobber Anders på kryss og tvers i hele eiendomshuset, og har som ambisjon å støtte selskapets flinke medarbeidere til å ta selskapet til nye høyder.
Skrevet av Anders Berggren
23. Jan 2019

Anders Berggren er adm. direktør i Eiendomshuset Malling & Co, en posisjon han har hatt siden 1. november 2016. Før det var han adm. direktør i Storebrand Eiendom, og har tidligere vært investeringsdirektør i SEB Asset Management Norge og Orkla. Han er utdannet siviløkonom fra NHH. Som adm. direktør jobber Anders på kryss og tvers i hele eiendomshuset, og har som ambisjon å støtte selskapets flinke medarbeidere til å ta selskapet til nye høyder.

Eiendomshuset Malling & Co fortsatte veksten i 2018. Vi kommer til å runde MNOK 350 i omsetning, en vekst på ca. 16 % i forhold til 2017. Siste 10 år har konsernets omsetning økt med 23 % p.a., fra MNOK 44 til ca. MNOK 350. Med andre ord med en faktor på 8!

Vi har hatt medvind i den forstand at næringseiendom er sektor som har hatt god underliggende vekst i denne 10-års perioden. Men, vår vekst er langt større enn den underliggende markedsveksten hvilket betyr at vi har tatt markedsandeler hvert år.

Hva skyldes vår suksess?
Svaret er våre dyktige medarbeidere som nå teller 190. Vi er en tjenesteleverandør og vår eneste suksessfaktor er våre medarbeidere. Filosofien er like enkel som den er viktig; Er medarbeiderne fornøyd blir kundene fornøyd, og med fornøyde kunder følger vekst og økt lønnsomhet. Gjennom medarbeiderundersøkelse gjennomført i høst kan vi dokumentere dette. Vi scorer helt på topp i Norge hva gjelder arbeidsglede og lojalitet.

Ansatte Malling & Co

Strategi er viktig, men langt viktigere er en god bedriftskultur. Vår sterke bedriftskultur er vårt største konkurransefortrinn. Denne er bygget opp over tid, stimulert av Malling-familien som positiv og langsiktig eier, og sterkt forankret i våre 3 P'er: vi skal alltid være profesjonelle, positive og pålitelige. Vi preges av et godt samhold, hjelper hverandre, er inkluderende, har det gøy sammen og løser kompliserte oppdrag til våre kunders tilfredshet. Vi er stolte av å si at vi jobber i Malling & Co. Det er selskaper med en sterk bedriftskultur med omsorg for sine medarbeidere, sammen med endrings- og innovasjonsevne, som kjennetegner de beste selskapene, og som er morgendagens vinnere.

Tjenester i hele verdikjeden
Vi er og skal være et bredt sammensatt eiendomshus som leverer tjenester i hele verdikjeden. Det setter det oss i stand til å løse ethvert kundebehov innen næringseiendom. Vi erfarer at når vi kan sette sammen team som besitter ulik spesialkompetanse skaper vi verdiskapende løsninger for våre kunder. Denne komplette tjenesteplattformen er utviklet over siste 10 år. Over halvparten av vår omsetning i 2018 kommer fra tjenesteområder vi for alle praktiske formål ikke var inne i for 10 år siden.

Vår filosofi har alltid vært å rekruttere dyktige medarbeidere som deretter utvikler et forretningsområde, og ikke omvendt gjennom å etablere et nytt forretningsområde og deretter rekruttere medarbeidere. Sagt på en annen måte; vi ansetter ikke dyktige medarbeidere og forteller dem hva de skal gjøre, men vi ansetter dyktige medarbeidere slik at de kan fortelle oss hva vi skal gjøre!

mak-0090_2

Veien videre
Eiendomshuset Malling & Co er posisjonert for og planlegger ytterligere vekst. Vi har igangsatt og gjennomfører ulike vekst- og forbedringsinitiativ, herunder på det digitale området. Markedsutsiktene for 2019 er gode, men vi har vært med lenge nok til å vite at markedet kan snu, og det snur ofte av årsaker man ikke greier å identifisere eller ane rekkevidden av i forkant. Og, vi må innrømme at når vi har vært i en «supersykel» som har vart i 10 år, kan man bli bekymret at tidene kan bli noe magrere. Deler av vår virksomhet er syklisk, men samtidig gir vår brede forretningsplattform - med en stabil inntjening fra eiendomsforvaltning - oss godt rustet til å møte uvær når det måtte komme. Vi har vært i markedet siden 1964, og bygget sten på sten i over 50 år, og kommer til å være tilstede i minst 50 år til!

Vi takker våre kunder for tilliten i 2018, og gratulerer alle våre 190 medarbeidere med en strålende jobb og innsats. 

Godt nytt år, og lykke til i 2019!

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!