Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Oslo fylles opp!

Oslo fylles opp!

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
25. Feb 2019

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

SSB slapp i dag nye tall for registerbasert sysselsetting, og de nye tallene viser betydelig vekst i sysselsettingen. Oslo og Akershus leder veksten i sysselsettingen, hhv. 3,0 % og 3,4 % målt med utgangspunkt i arbeidssted. Det er en meget god vekst sammenlignet med resten av landet, men også tidligere år. LES ARTIKKEL FRA SSB HER

Hva betyr dette for deg som jobber med Næringseiendom?

Analyseteamet i Malling & Co er til en hver tid oppdatert på alt som påvirker eiendomsmarkedet. Analysesjef Haakon Ødegaard kommenterer flg.   

Haakon Ødegaard (2)Sysselsettingsvekst er selvsagt svært interessante tall for oss som jobber med eiendom. Flere arbeidsplasser skaper behov for både næringsbygg og boliger. For å sette veksten litt i perspektiv: En økning med 14 192 sysselsatte over ett år tilsvarer omtrent behov for nytt kontorareal på mer enn 4 ganger totalarealet til det nye nasjonalmuseet. Det er også et interessant moment at sysselsettingsveksten basert på bosted er lavere enn den basert på arbeidssted for Oslo. Det betyr at flere reiser inn til Oslo for å gå på jobb, og at dette kan videre bety en underliggende vekst i behovet for boliger i eller rett utenfor Oslo. Det blir spennende å se hvordan disse tallene utvikler seg videre ut i 2019.

 

UTLEIERS MARKED

Selv om kontorleiemarkedet i Oslo er nyansert og varierende, så er den generelle trenden nå at makten er skiftet fra leietaker til gårdeier. Dette gjelder særlig arealer i sentrum. Etterspørselen for kontor ventes å vokse i takt med økt sysselsetting i hovedstaden og konsekvensen av dette vil være at leietakerne har få alternativer å velge mellom.  

Analyseteamet i Malling utgir halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret.  

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!