Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Malling & Co og Anvil Asset Advisors inngår strategisk partnerskap

Malling & Co og Anvil Asset Advisors inngår strategisk partnerskap

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
22. Mar 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Anvil Asset Advisors AS og Eiendomshuset Malling & Co AS (Malling & Co) inngår strategisk samarbeid som formaliseres gjennom at Malling & Co kjøper 25 % av aksjene i selskapet fra Anvil AS.


Målsettingen med samarbeidet er å levere enda bedre tjenester til selskapenes kunder, og ambisjonen er at samarbeidet vil styrke tjenestetilbudet i begge selskap.

Malling & Co leverer tjenester i hele verdikjeden knyttet til næringseiendom, men ønsker å styrke leveransene innen asset management tjenester for eksempel i relasjon til forvaltningsporteføljen på 2,5 mill. kvm. Malling & Co Property Partners leverer disse tjenestene i dag, men kun til de prosjekter de selv tilrettelegger og til Malling & Co Eiendomsfond. Anvil Asset Advisors på sin side har et ønske om å knytte seg nærmere opp mot Malling & Co som ledende tjenesteleverandør. Gjennom dette strategiske samarbeidet får Malling & Co tilgang til en leverandør av asset management og rådgivningstjenester av høy kvalitet med et bredt internasjonalt nettverk, mens Anvil Asset Advisors styrker sin virksomhet gjennom tilgang til Malling & Cos store nettverk.

 

Peter T. Malling Jr.

«Vi har lenge hatt en ambisjon om å styrke våre tjenester innen asset management, og har hatt gleden av å erfare den gode kvaliteten i Anvil Asset Advisors leveranser på prosjektet Telegrafen, og er sikre på et nærmere samarbeid vil gi stor verdi til våre kunder», sier Peter T. Malling, styreleder i Malling & Co.

 

 

Nicholas B. Laird

 

«Vi er veldig glade for å inngå et strategisk partnerskap med Malling-systemet. Anvil har jobbet tett med mange avdelinger av Malling & Co de siste årene med stor suksess, og ser nå frem til å jobbe enda tettere sammen og på den måten maksimere styrken til våre respektive organisasjoner. Både med tanke på våre eksisterende virksomheter og fremtidige nye muligheter», sier Nicholas B. Laird, styreleder i Anvil Asset Advisors.

Om Anvil Asset Advisors

Anvil Asset Advisors er en ledende forvalter, rådgiver og investor innenfor Nordisk næringseiendom, på vegne av eller i felleskap med institusjonelle og internasjonale investorer. Anvil har siden 2015 kjøpt, forvaltet og utviklet 430.000 kvm med næringseiendom til en samlet verdi av ca. NOK 10 mrd.

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!