Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Malling & Co markedsrapport – sommer/høst 2017

Malling & Co markedsrapport – sommer/høst 2017

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
20. Sep 2017

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH

Rapporten oppsummerer utviklingen i markedet for næringseiendom så langt i 2017, og kommenterer fremtidige forventninger til leie- og transaksjonsmarkedet. Rapporten dekker Stor-Oslo, samt Drammens- og Stavangerregionen. I tillegg har vi fått med en meget interessant gjestekommentar fra Sigmund Aas, partner i Arealstatistikk, som diskuterer kontorleiemarkedet i Oslo fra sitt ståsted. Overskriften på lederen, "The Bull keeps charging", bør gi et klart budskap om hvordan markedet utvikler seg inn i 2017. Det sterke markedet fortsetter med høy aktivitet både i leiemarkedet for kontor i Oslo, og i transaksjonsmarkedet. Økende politisk risiko i Europa etter Brexit og USAs presidentvalg støtter stadig oppunder argumenter for å investere i det trygge og stabile Norden. Mangelen på gode investeringsobjekter i det norske markedet har imidlertid komprimert yieldnivåene ytterligere, til tross for vår forventning om en flat utvikling i forrige rapport for seks måneder siden. I denne rapporten introduserer vi også vår nye kvartalsvise transaksjonsundersøkelse, hvor anonyme markedsaktører blir spurt om deres markedsoppfatning. Konsensus i første kvartal var at det forventes en marginal økning i yieldnivåene det kommende året.

Kontorutleiemarkedet har så langt vist en god avslutning på 2016 og en bra start på året i første kvartal. Forholdsvis lav nybygging kombinert med høy konvertering og rivning støtter ytterligere leievekst. Økt antall store leietakere i markedet og begrenset tilførsel av areal med høy kvalitet på sentrale steder, samt økte forventninger til økonomisk vekst og sysselsetting, er faktorer som støtter vårt syn. Imidlertid er det risikoelementer i fremtidsbildet. Spesielt kan det nevnes mindre stimulanser fra et noe roligere boligmarked og økt spekulativ bygging innen kontor, som enn så lenge ikke har hatt særlig stor betydning for leieprisene.

 Ønsker du å motta vår markedsrapport så register deg via denne linken.

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!