Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Historisk yieldnedgang

Historisk yieldnedgang

Herman er utdannet siviløkonom fra BI med etterutdannelse gjennom graduate programmet til A.P Møller-Maersk. Med mange års erfaring fra finans og shipping tok han i 2015 med seg sin erfaring fra disse markedene inn i Malling & Cos satsing på analyse av næringseiendom, hvor han har ansvaret for investeringsmarkedet. Herman brenner for å bruke analyser av investeringsmarkedet til å se attraktive muligheter og det beste beslutningsgrunnlaget for både kunder og eiendomshusets egne rådgivere.
Skrevet av Herman Ness
6. Nov 2020

Herman er utdannet siviløkonom fra BI med etterutdannelse gjennom graduate programmet til A.P Møller-Maersk. Med mange års erfaring fra finans og shipping tok han i 2015 med seg sin erfaring fra disse markedene inn i Malling & Cos satsing på analyse av næringseiendom, hvor han har ansvaret for investeringsmarkedet. Herman brenner for å bruke analyser av investeringsmarkedet til å se attraktive muligheter og det beste beslutningsgrunnlaget for både kunder og eiendomshusets egne rådgivere.


Totalt for næringseiendom er etterspørselen fortsatt høy. Det er en liten nedgang på 5 prosentpoeng fra forrige kvartal, men 80% av investorene ønsker å være netto kjøpere de neste 12 måneder.

Ønsket eksponering mot næringseiendom neste 12 måneder

Ønsket eksponering mot næringseiendom neste 12 måneder
Etterspørselen etter kontor holder seg fortsatt meget høy med nesten 90 % som ønsker å øke eksponeringen sin i dette segmentet over de neste 12 måneder, dog ned 7 prosentpoeng fra rekordhøy 96 % som oppga dette for et kvartal siden.
Den største endringen finner vi i ønsket eksponering mot logistikk, hvor investorene oppgir rekordhøye 80 % som ønsker å øke eksponeringen sin. Dette er en meget høy oppgang fra forrige kvartal hvor 33 % oppga det samme. Endringen er primært drevet av investorer som tidligere oppga å holde eksponeringen nøytral mot segmentet. Men vi noterer oss også at det kan være investorer som nå ønsker å realisere verdier da det er en økning i andelene som ønsker å være netto selger i segmentet fra 0 % i forrige kvartal til 12 % i dette kvartalet.

Oppsummering yielder

Oppsummering yielder

Undersøkelsen viser blant annet rekordnedgang og nye bunnnivåer i yieldnivåene for kontor og logistikk. Vi har aldri før vært på så lave nivåer, og er tettere på europeisk nivåer enn noen gang tidligere.

Prime kontor CBD

Net yield i dag er anslått til 3,30 %, en nedgang på 30 bps siden forrige kvartal. Verdt å merke seg er at usikkerheten er gått noe ut igjen. Det skyldes i stor grad at det er noen få respondenter som henger igjen med relativt høye yieldanslag, og vi kan opplyse om at median var på 3,25 %.
Net yield et år frem i tid er anslått til 3,20 %. Dette er en svak nedgang på 10 bps i investorenes forventing om fremtidig net yield sammenlignet med nåværende nivå, og en nedgang på 35 bps i utvikling på ett-års forventingene fra forrige kvartal.


Prime lager/logistikk - Berger

Net yield i dag er anslått til 4,25 %, en nedgang på 20 bps siden forrige kvartal.
Net yield et år frem i tid er anslått til 4,10 %. Dette er en nedgang på 15 bps fra dagens nivå, og en nedgang på 30 bps i investorenes forventing om fremtidig net yield fra forrige kvartal.

Ønsker du en utvidet gjennomgang av resultatene eller en markedsoppdatering så er det bare å ta kontakt.

Merk at dette er resultatene fra Malling & Co sin kvartalsvise transaksjonsundersøkelse blant utvalgte investorer, og er ikke nødvendigvis i overenstemmelse med Malling & Co sitt offisielle markedssyn.

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!