Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. FORTSATT FULL GASS I MARKEDET
Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
3. Jun 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Analyseavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co lanserte 3. juni sin markedsrapport for næringseiendom. Vår siste markedsrapport oppsummerer som vanlig utviklingen i markedet for næringseiendom siste året, og kommenterer forventninger til leie- og transaksjonsmarkedet inn i det neste året.

FORTSATT SKYHØY ETTERSPØRSEL ETTER NÆRINGSEIENDOM

Administrerende direktør Anders Berggren innledet webinaret, før Herman og Haakon presenterte hovedpunktene fra markedsrapporten.

– De fleste av oss er lei av restriksjoner og forholdsregler relatert til pandemien og ser frem til vaksinering og et normalt liv uten munnbind og sosial distansering. Men, hva blir den nye normalen og hvordan vil økt bruk av hjemmekontor etter pandemien påvirke etterspørselen etter kontorarealer? spurte Berggren før han ga ordet til analytikerteamet.

Analyse_Haakon_Ødegaard_og_Herman_Ness


– Selv om prime yield for kontor har ligget flatt siste kvartaler, synker yieldene overordnet sett. Det er fortsatt meget stor interesse for å kjøpe næringseiendom, og særlig kontorsegmentet.

- Man kan trygt si at investorene er sikre på at kontorsegmentet skal klare seg bra fremover, og frykter ikke effekter som økt bruk av hjemmekontor, sier senioranalytiker og ekspert på transaksjonsmarkedet Herman Følling Ness

Også andre segmenter som handel øker også i interesse blant investorer, sammen med koronavinneren logistikk.

- Vi ser også at investorene rigger seg for gjenåpning og en lys fremtid, legger Herman til.

Gikk du glipp av gjennomgangen av markedsrapporten? Se opptak her.

New Call-to-action

HJEMMEKONTORET INGEN STOR TRUSSEL FOR MARKEDET

Kontorleiemarkedet har også klart seg overraskende bra gjennom pandemien, og man venter at markedet har nådd en slags bunn nå i første halvår, selv om man ikke har sett noen betydelig nedgang i leieprisene.

-Leieprisene steg faktisk med 2,2 % snitt for signerte leieavtaler i 2020 sammenlignet med snittet i 2019, sier leder for analyse og verdivurdering Haakon Ødegaard

Leieprognosene viser at leieprisene vil stige med 10-20 % over de neste tre årene, avhengig av område. Oslo sentrum er ventet å få den sterkeste leieprisoppgangen. Analytikerteamet venter ingen stor påvirkning på markedet som følge av økt bruk av hjemmekontor.

- Det er fortsatt en vurdering av hvor ofte man når toppbelastning, samt hva konsekvensen er av å ha for lite plass som er relevant. I tillegg kommer andre type arealer som man nå ser at man trenger vesentlig mer av, som for eksempel stillerom og rom for videomøter, kommenterer Haakon.

I tillegg viser analysene at mye fortsatt er usikkert fem til vi er tilbake til en normalsituasjon. Man vet ikke hvordan markedet vil reagere, og det er betydelig usikkerhet.

Haakon viste også at arealledigheten for kontor har toppet ut, og at vi fremover vil se en nedgang i ledigheten til ca. 6 %. Det vil ikke bli bygget veldig mye de neste årene, og utflating av yielder, kombinert med betydelig økning i byggekostnader har gjort at leieprisene for nye bygg som kan tilbys i markedet har gått noe opp. Dette betyr at det må betydelig høyere priser til for at prosjektene kan regnes hjem.

-Det vil øke marginalleien for ny kapasitet i markedet, sier analysesjefen.

Klikk her for å laste ned markedsrapporten for å få full oversikt over markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen, Bergen og Stavangerregionen.

Vi håper vår rapport kan bidra til bedre innsikt i markedet, og minner om muligheten for å ta kontakt dersom det ønskes en mer detaljert og skreddersydd presentasjon av vårt markedssyn. Klikk her for å ta kontakt med analysesjef Haakon Ødegaard.

New Call-to-action


Analyseteamet i Malling & Co utgir halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret.

BESØK OGSÅ VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • Proptech
  • Leietakertilfredshet
  • Energi- og miljø
  • Analyser og verdivurderinger
  • Valg av kontorlokaler

eboker_samlet_web2

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!