Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. European Office Outlook 2020

European Office Outlook 2020

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
27. Nov 2019

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Savills er ute med en ny rapport «European Office Outlook 2020» som peker på trendene i det Europeiske kontormarkedet for 2020.Rapporten trekker frem en del trender som vi også kjenner igjen i kontormarkedet i Oslo.

God etterspørsel etter sentral kontoreiendom

Oppsummerte tellinger av «take-up» på tvers av de europeiske storbyene viser at etterspørselen i markedet etter kontorareal er høy, og at ledigheten i de fleste sentrale markedene er lav. Dette har lagt press på leieprisene i de sentrale byene i Europa. Kunnskapsbaserte sektorer, med behov for kontorer, er ventet å være vekst-vinnerne til tross for svakere generell økonomisk vekst. Derfor ventes også etterspørselen etter kontor å fortsette veksten inn i 2020. På grunn av lav ledighet sentralt i mange byer, presses leietakerne i større grad ut mot randsonene av byene, akkurat slik vi ser tendenser til her i Oslo.

Ikke navngitt


Fleksible kontorløsninger fortsetter veksten i Europa

Tilbydere av fleksible kontorløsninger antas å vokse også inn i 2020, og ventes å utgjøre over 13 % av den totale etterspørselen i 2020. Veksten ventes å være sterkest i byer hvor teknologiselskaper utgjør en stor del av leietakermassen. Det er flere eksempler på store bedrifter som leier hos de store aktørene innen fleksible kontorløsninger, og i Europa er trenden at flere større leietakere vurderer leieavtaler hos en fleksibel aktør.

New Call-to-action

Svak nybygging i hele Europa

Rapporten til Savills peker på en del interessante fakta om byggemarkedet i Europa. Økte byggekostnader og en generell finansieringsbetingelse med krav om 50-60 % forhåndsutleie trekkes frem som grunner til at man har sett mindre spekulativ bygging over de senere årene. Det er blant annet vanskeligere å få den rimeligere arbeidskraften i øst til å forflytte seg vestover. Dette har bidratt til å begrense tilbudssiden, men det er ventet noe mer spekulativ bygging fremover grunnet høyere vekst i leiepriser enn byggekostnader.


Avtagende vekst i kontorleiene fremover

Til tross for god vekst de siste årene, er det ventet noe avtagende vekst i 2020. Disse trendene er også helt i tråd med vår siste prognose for kontorleiemarkedet i Oslo. I vår siste markedsrapport spår vi videre vekst i leieprisene inn i året, med en flatere utvikling fra midten av 2020.

New Call-to-action


Klikk på knappen nedenfor for å se tidligere kommentarer og markedsrapporter.

VÅRE MARKEDSRAPPORTER

LES OGSÅ: Kontorleieprisene nærmer seg toppen i Oslo

LES OGSÅ: Kontoreiendom i Oslo vil lede verdiveksten

LES OGSÅ: Prisene på næringseiendom stiger

LES OGSÅ: Coworking, kontorhotell og fleksibilitet - tid for konsoliderin

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!