Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Én ny setning gjør det lettere å gjenbruke byggevarer

Én ny setning gjør det lettere å gjenbruke byggevarer

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
24. Okt 2022

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

 

Med den oppdaterte byggevareforskriften blir det lettere å gjenbruke byggevarer fordi ny eier må sørge for dokumentasjonen.

Fredag 1. juli ble det lagt til én setning i byggevareforskriftens tredje kapittel som omhandler krav til byggevarer. Paragraf 9 beskriver forskriftens virkeområde og er nå utvidet med setningen: «Kapittelet gjelder likevel ikke for byggevarer som tas ut av et byggverk, som det ikke er foretatt vesentlige endringer av, og som skal brukes på nytt i et byggverk».

I praksis betyr det at det har blitt mye lettere å ombruke byggevarer fra et gammelt bygg i nye prosjekter.

Les også: Eiendomsteknologi reddet bygget fra rivningsdøden

– Før denne endringen var det veldig vanskelig å gi bort eller selge byggevarer når en rehabiliterer en eiendom fordi byggevarene måtte ha dokumentasjon. Det resulterte i at en kastet alt. Nå er kravet borte, og det er den som skal bruke byggevarene som må sørge for dokumentasjonen, forteller partner i Malling & Co eiendomsutvikling, Frode Seglem.

Etterspurt endring

Ifølge Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), står bygg- og anleggsnæringen for rundt 15 prosent av Norges klimagassutslipp. Med høye priser på byggevarer er forskriftsendringen gledelig for bransjen.Mailen Vangsnes i Direktoratet for byggkvalitet

Det er et stort potensial for å redusere klimaavtrykket i byggenæringen, og økt ombruk av byggematerialer er et steg på veien mot en grønnere og sirkulær byggenæring. Ved å gjenbruke materialer produserer vi mindre avfall og vi henter mindre nytt materiale inn i kretsløpet, sier fungerende avdelingsdirektør i DiBK, Mailen Vangsnes.

– Ressursbruken i norsk bygg- og anleggsbransje er høy. Om en kan gi byggevarer nytt liv, kan store ressurser spares. Dette er en positiv endring for miljøet, og noe som har vært etterspurt av bransjen lenge, legger Seglem i Malling & Co til.

Byggevarer er et vidt begrep i denne sammenhengen. Det omfatter nemlig de aller fleste varer som skal bygges inn i bygninger og anlegg; fra trevirke, betong og stål, til bjelker, dører, vinduer og VVS-produkter.

New Call-to-action


– Med regelverksendringene som kom på plass i sommer legger vi til rette for økt ombruk av byggevarer. Det er nå frivillig for selger å utarbeide dokumentasjon for brukte materialer, hvis ikke byggevaren endres på, sier Vangsnes.

I tillegg har det kommet krav i byggteknisk forskrift om at nye bygg skal bygges slik at de senere kan demonteres. Materialer som blir fjernet fra bygg som rehabiliteres skal også kartlegges for å se om de kan ombrukes.

– Gårdeiere ønsker at så mye som mulig gjenbrukes i stedet for å kastes. Jeg får nærmest vondt i magen av å tenke på alt som havner på dynga og oppfordrer alle våre kunder til å gi bort så mye som mulig, slår Seglem fast.

Ga bort kantinekjøkken

Clemens Eiendom eier blant annet næringsbyggene i Fred Olsens gate 1 og Rådhusgata som skal samles i nye Kontrazten. Malling & Co forvalter eiendommene for Clemens, og er prosjektleder for rehabiliteringen av Fred Olsens gate 1.

I forbindelse med rehabiliteringen har Clemens eiendom gitt bort store deler av kjøkkenet og gjenbruker blant annet brett, glass, varmelamper og tallerkener i kantinen i Rådhusgata. Garderobeskap gis bort til leietakere og himlingsplater, glassfelt og dører ombrukes i det nyoppussede kontoret.

Les også: Økte leieinntekter etter rehabiliteringen av Stortingsgata 30

Marius Leiddal

– Ombruk er et viktig fokusområde i Clemens Eiendom og sentralt i vår bærekraftsstrategi. Det har vært viktig for oss å se på hvilke deler av bygget vi kan ombruke eller gjøre nytt et annet sted, sier prosjektsjef for Kontrazten, Marius Leiddal.

– Dette er bare et av flere prosjekter hvor vi veileder kundene våre til ombruk av byggevarer og hjelper dem med å gi gamle ting nytt liv, sier Seglem i Malling & Co.

Forventer fremvekst av ombruksmarked

Per nå finnes det ingen gode portaler eller ordninger for ombruk av byggevareri stor skala. Seglem spår imidlertid at det neppe vil ta lang tid før det dukker opp aktører på markedet som spesialiserer seg på omsetting av byggevarer.

Oslo kommune har gitt grønt lys til en ombrukssentral på Økern som trolig blir Europas største lager og handleplass for byggevarer som kan gjenbrukes. Sentralen har forventet oppstart som pilotprosjekt innen utgangen av 2022.

Selv om det har blitt lettere å gjenbruke byggevarer, er det imidlertid viktig å merke seg at kravene til dokumentasjon likevel gjelder om byggevaren eller bruksområdet endres vesentlig. Direktoratet for byggkvalitet har en veileder for å hjelpe deg finne ut om dokumentasjonen er i orden, eller om noe mangler. 

 BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Næringsmegling
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler
 • Forvaltning av næringseiendom

Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!