Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Eiendomsteknologi reddet bygget fra rivningsdøden

Eiendomsteknologi reddet bygget fra rivningsdøden

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
7. Jun 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.


Kontorbygget på Kokstad hadde fått dødsdommen og skulle rives, men ny eiendomsteknologi har nå reddet bygget som i stedet skal gjennomgå en bærekraftig oppgradering.
– Bygget er fra 1983 og fremstår som umoderne. Planen var derfor at det skulle rives, sier partner og prosjektleder hos Malling & Co, Frode Seglem.

Eiendomsutvikling

Tommy Hagenes og Frode Seglem

Skulle bygge nytt

Malling & Co drifter og forvalter bygget med adresse Kokstadflaten 4 på vegne av huseier Nordea Liv Eiendom. De er en ambisiøs huseier med høye miljø- og bærekraftambisjoner. Mens en lege og en tannlege holdt til på gateplan, så hadde kontordelen av bygget stått tom i flere år. Tomme bygg betyr røde tall, og for en huseier som er opptatt av å skape verdier for investorene, i dette tilfellet flere tusen av landets pensjonister, så er det selvsagt lite tilfredsstillende.

– Alternativet var derfor en større rehabilitering, noe som ofte blir like dyrt som å bygge nytt, men uten nybyggfordelene, sier Seglem.
Resultatet er derfor ofte at slike bygg rives, noe som også var planen i dette tilfellet. Det var helt til Tommy Hagenes fra det nyetablerte selskapet Proptech Bergen tok kontakt med Nordea Eiendom for litt over to år siden.

– Jeg var på jakt etter et eldre, umoderne bygg, som jeg ved hjelp av ny eiendomsteknologi kunne gjøre bærekraftig og smart. Bygget på Kokstadflaten var perfekt. Det var slitent, umoderne og hadde fått dødsdommen. Selv om bygget lå på dødsleiet tok Nordea imot meg med åpne armer og gav meg mer eller mindre fritt spillerom og hyggelige leiebetingelser, sier Hagenes.

Les også: Byggekostnadene øker betraktelig

Kokstadflaten 4

Kokstadflaten 4, Illustrasjon: LINK arkitektur AS

Kan redde tusenvis av bygg

I bygget etablerte Hagenes en testlab hvor ny eiendomsteknologi kunne testes ut i praksis, samtidig som han også inviterte med seg relevante teknologiselskaper. I dag er Kokstadflaten 4 en kombinasjon av testlab og et coworkingsted for proptech-selskaper.

– Bygget har vært en "living lab" hvor vi har vist hvordan ny eiendomsteknologi kan gjøre eldre bygg smarte og bærekraftige. Tradisjonelt ville dette vært både omfattende og kostbart, men med ny teknologi kan man gjøre det nesten over natten og uten å grave alt for dypt i lommeboken, sier Hagenes.

Selv om bygget på utsiden fortsatt ser ut som et 80-tallsbygg, så er det på innsiden et av Bergens smarteste bygg. Moderne sensorer måler og styrer både luft, tilstedeværelse og adkomst, for bare å nevne noe. Hagenes mener at det de har gjort i dette bygget kan gjøres for svært mange andre, eksisterende kontorbygg. Det er svært gode nyheter for alle som er i besittelse av eldre kontorbygg.

– De vet at de må ta grep, men de vegrer seg fordi de tror at det blir veldig dyrt. Ny teknologi gjør det mulig å forlenge levetiden og redde tusenvis av bygg, sier Hagenes.

Les også: Fire tegn på at du bør ta nye grep om din eiendom

New Call-to-action


Starten på Proptech City?

Da han flyttet inn i byggets kontordel var han alene. I dag har han sammen med kolleger og samarbeidspartnere fylt opp en hel etasje i bygget. Så positiv har utviklingen vært at Nordea, sammen med Malling & Co, nå har bestemt seg for at de i stedet for å rive bygget heller vil gjøre en bærekraftig, smart renovering.

– Eiendomsteknologi har reddet bygget. Det som er gjort, og som skal bli gjort her, er et eksempel på hvordan bygg som er i samme situasjon kan gjennomgå en lignende oppgradering, sier eiendomssjef i Malling & Co, Elisabet Stavseng Slinning.

Nordea sier at de sammen med Malling & Co og Hagenes nå vil gå gjennom eksisterende eiendomsportefølje og se om lignende grep kan gjøres i andre av selskapets bygg.

– Dette er det første bygget hvor vi tar slike grep. Hvordan denne prosessen går vil være avgjørende for våre vurderinger fremover, men jeg ser ikke bort fra at denne prosessen blir et lærebokeksempel for hvordan vi gjør det fremover, sier Harald Heid i Nordea.

Skanska er nå godt i gang, og gjør en god jobb, med rehabiliteringen av bygget. Etter planen skal den bærekraftige rehabiliteringen av Kokstadflaten 4 ferdigstilles i løpet av seks måneder.

Bygget vil få nye energieffektive fasader, samt smarte komponenter som utnytter de tekniske anleggene godt utover sin forventede levetid. Dette er definitivt starten på det grønne skiftet og er helt i tråd med Nordea Livs bærekraftstrategi, sier Seglem.

Det planlegges også et større nybygg vegg i vegg med dette bygget.
Kanskje kan arbeidet som vi nå går i gang med være starten på den foreslåtte Proptech City, sier Heid.

New Call-to-action
Fjerner argumentene for å rive

Anne Sofie Bjelland ved Høgskulen på Vestlandet blir engasjert når hun snakker om hva Hagenes og Malling & Co har gjort i bygget på Kokstadflaten.

– I Norge rives det 22.000 bygg i året. Det er vanvittig. En av grunnene til at de rives er at de ikke lenger tilfredsstiller dagens krav til komfort. Ved å ta i bruk det som i dag er lavterskel eiendomsteknologi, så løser man imidlertid mange av de utfordringene som har vært fellende argumenter for å rive. Det som er gjort på Kokstadflaten er derfor et strålende eksempel på hvordan ny eiendomsteknologi kan være med å redde tusenvis av bygg fra rivningsdøden, sier Bjelland.

Malling & Co Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling er et bredt og omfattende fagfelt som stiller krav til tverrfaglig kompetanse. Viktigheten av å være proaktiv og se potensial er avgjørende for å optimalisere eiendommen og skape langsiktig verdi som økte leieinntekter, mer fornøyde og stabile leietakere, lavere driftskostnader og høyere markedsverdi for eiendommen.
For å hjelpe oppdragsgiver med å hente ut størst verdi over tid kreves en strategi og en tydelig forankret plan. Våre faglige råd gir det beste fundamentet for hvilke strategiske investeringer som skal gjøres, og når.

Uansett om motivasjonen er salg eller en langsiktig investering, rådgivningen fundamenteres i innsikt om hva markedet etterspør, og hva gårdeier bør velge for å møte disse behovene på beste måte. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon. 

New Call-to-action


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • PropTech
  • Leietakertilfredshet
  • Energi- og miljø
  • Valg av kontorlokaler
  • Forvaltning av næringseiendom


Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!