Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. DNB Livsforsikring AS kjøper Vitaminveien 1 av Malling & Co Eiendomsfond

DNB Livsforsikring AS kjøper Vitaminveien 1 av Malling & Co Eiendomsfond

Mads etablerte Malling & Co Property Partners i 2013 sammen med Eiendomshuset Malling & Co. Selskapet fokuserer på syndikering av eiendomsprosjekter, kjøpsrådgivning, asset management og kapitalforvaltning. Mads har lang erfaring med tilrettelegging av direkteinvesteringer i næringseiendom og har tidligere drevet med hedgefond som leder av selskapet Key Asset Management AS. Mads brenner for å levere våre investorer førsteklasses risikojustert avkastning.
Skrevet av Mads Mortensen
4. Okt 2021

Mads etablerte Malling & Co Property Partners i 2013 sammen med Eiendomshuset Malling & Co. Selskapet fokuserer på syndikering av eiendomsprosjekter, kjøpsrådgivning, asset management og kapitalforvaltning. Mads har lang erfaring med tilrettelegging av direkteinvesteringer i næringseiendom og har tidligere drevet med hedgefond som leder av selskapet Key Asset Management AS. Mads brenner for å levere våre investorer førsteklasses risikojustert avkastning.

 

Vitaminveien til blogg

Transaksjonen gjennomføres ved kjøp av 100 % av aksjene i selskapet Vitaminveien 1 AS.

Vitaminveien 1 er et flerbruker helsehus/kontorbygg på ca. 20.000 m2. Eiendommen har svært god beliggenhet, rett på Storo T-banestasjon. Vitaminveien 1 ble oppført av OBOS Forretningsbygg i 2002, er senere bygget på og har gjennomgått omfattende rehabilitering over perioden 2019 til 2021.

Malling & Co Eiendomsfond kjøpte Vitaminveien 1 i 2018 og har i løpet av eierperioden gjort en rekke grep for å sikre at eiendommen fremstår som ett svært attraktivt og moderne bygg. Eiendommen er fullt utleiet til 13 ulike leietakere som bl.a. Sector Alarm, GE Healthcare og Certego. Største leietaker er Volvat Medisinske Senter på en 18 års leieavtale. Volvat Medisinske Senter vil flytte inn i Vitaminveien 1 i starten av neste år.

DNB Livsforsikring AS overtok eierskapet av Vitaminveien 1 med virkning fra 28. september 2021. DNB Næringseiendom vil stå for forvaltningen av eiendommen på vegne av DNB Livsforsikring. Malling & Co Forvaltning vil forvalte eiendommen i en overgangsfase og Malling & Co Eiendomsfond tar ansvar for at rehabiliteringen av Volvat arealene ferdigstilles som planlagt. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen. DNB Næringsmegling AS har vært kjøpsrådgiver og Wikborg Rein har vært kjøpers juridiske rådgiver. Thommessen har vært selgers juridiske rådgiver.

1_fasade_2

I tråd med forretningsplanen

«Malling & Co Eiendomsfond hadde en klar forretningsplan i forbindelse med kjøpet av eiendommen i 2018. Vitaminveien 1 hadde den gang 6500 m2 ledige arealer som nå er leiet ut på lange leiekontrakter. Forretningsplanen er således gjennomført og betydelige verdier er skapt for våre aksjonærer gjennom aktiv utvikling av eiendommen i vår eierperiode», sier Mads Mortensen, Managing Partner i Malling & Co Investment Management.

«Denne transaksjonen er i tråd med vår strategi, og vi er således meget tilfredse med kjøpet av Vitaminveien 1. Lokasjonen er attraktiv og lett tilgjengelig, og vi ser på kontormarkedet i Nydalen/Storo som attraktivt også videre fremover. Gjennom kjøpet av Vitaminveien 1 sikrer vi en god langsiktig avkastning for Livselskapets kunder. Malling & Co Eiendomsfond har gjort en god jobb med å utvikle Vitaminveien 1 til et moderne helsehus/kontorbygg med en rekke attraktive fasiliteter. Vi er svært godt fornøyde med å gjennomføre denne transaksjonen med Malling & Co Eiendomsfond», sier Administrerende Direktør Gro Boge i DNB Næringseiendom.

Malling & Co Investments

Malling & Co Investments er et eiendomsselskap med hovedfokus på kapitalforvaltning og tilrettelegging av enkeltprosjekter for profesjonelle investorer. Selskapet forvalter en portefølje på 26 eiendommer med årlige leieinntekter på 416 MNOK.

Vi har laget et veiledningsdokument som omhandler investeringer innen næringseiendom. Veilederen forklarer sentrale momenter på en håndterlig måte, og vil gi deg grunnkunnskaper og tips for investeringer innen næringseiendom. 

New Call-to-action

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!