Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. 5 alternativer til oljefyr
Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.
Skrevet av Stein Randby
9. Okt 2017

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.

Fra 1. januar 2020 trer oljefyringsforbudet i kraft. Sitter du med et bygg med oljefyr-anlegg er det på høy tid å se på hvilke alternativer du har. Vi har samlet de mest aktuelle for deg her.

Hensikten med forbudet er å redusere klimagassutslippene fra oppvarming av bygg. Alternativene er både miljøvennlige og kan bidra til å redusere kostnader over tid.
Det finnes fem alternativer:

1. Konvertere oljebrenneren

Å konvertere oljebrenneren til å håndtere bioolje vil i enkelte tilfeller være en god løsning. Dette når tidshorisonten er kort, eksempelvis om bygget skal gjennomgå omfattende endringer om få år.

Å konvertere til bioolje er den enkleste veien til mål, følgende steg må gjennomføres:

 • Rense og tømme tanken
 • Isolere rørledninger og toppen av tankanlegget
 • Eventuelt etablere heating på tank og rørledninger
 • Bytte brennere hvis disse ikke allerede er forberedt for denne oljekvaliteten
 • Fylle bioolje istedenfor fossil olje og trimme anlegget i henhold til ny oljekvalitet


  2. Fjernvarme

  Fjernvarme baserer seg på miljøvennlig energiproduksjon, utnytter energi som ellers går til spille og er rimelig å installere.

Varmt vann fraktes fra en fjernvarmesentral til ditt bygg via isolerte rør. Dersom fjernvarme er tilgjengelig i ditt område er dette et godt alternativ. Som regel er det lagt til rette for fjernvarme i byer og tettbebygde strøk. Fjernvarme innebærer minimalt med tilpasninger på det eksisterende varmeanlegget. Vannet som fraktes gjennom de isolerte rørene har høy temperatur og egner seg derfor godt også til både oppvarming og tappevann.

Ønsker du flere tips?
Klikk på knappen nedenfor for å motta gratis veiledningsdokument


New Call-to-action

3. Varmepumpe

Varmepumper utnytter lavtemperert energi fra omgivelsene og er dermed med på å redusere energibruken. Det finnes flere mulige varmekilder for varmepumper: grunnvann, uteluft, sjøvann etc. 

Varmepumpeanlegg

Grunnvarme også kalt bergvarme er den vanligste kilden for næringsbygg. Da bores det brønner på 200-300 meter avhengig av grunnforholdene. Etableringen av slike energibrønner forutsetter derfor at det er tilgjengelig arealer i nærheten, som eksempelvis parkeringsplasser og P-hus. Varmepumper med grunnvarme som energikilde er en investering med potensiale for besparelser i energibruken over mange år. Da varmepumper ofte leverer varme på et lavere temperaturnivå enn oljekjeler er det nødvendig med en vurdering av byggets distribusjonsnett (radiatorsystemer, vannbårne ventilasjonsbatterier og tappevann), slik at man er sikker på at varmekapasiteten er tilstrekkelig. Ofte kan varmepumper kombineres med el-kjeler.

4. Elektrisk kjel

Elektrisk kjel, ofte fortkortet el-kjel, er et alternativ til oljefyringsanlegget. Den fungerer på mange måter likt som en oljekjel og gir høy temperatur på vannet ut i varmeanlegget.

Elektrisk kjelDet kan være begrensninger på tilgjengelig elektrisk kraft til bygget, så valg av ren elektrisk oppvarming som erstatning for olje kan innebære at man må gjøre oppgraderinger på det elektriske anlegget, i og utenfor bygget.

 

 

LES OGSÅ: Oljefyren må ut innen 2020

5. Flis eller pellets kjel

Egne kjeler for flis eller pellets finnes og er et fornybart alternativ.

Siden energiinnholdet i denne typen biobrensler er mye lavere enn for olje, krever det langt større plass for å oppbevare biobrenselet. Det er også viktig at oppbevaringslageret er fuktsikkert. Lagringen krever også at det tilrettelegges for logistikk for inntransport. En biokjel kan normalt levere høy temperatur på vannet og dermed dekke hele oppvarmingsbehovet gjennom året. Ulempen med en pelletskjel er at den krever relativt mye vedlikehold. En annen forutsetning for å kunne benytte biobrensler er at det er mulig å slippe ut røyken. I tettbebygde områder er ikke dette alltid like populært.

Dette er alternativene, men det er ikke likegyldig hvilket du velger. Du må vurdere hvilken løsning som er best egnet for byggets behov på kort og lang sikt.


Ønsker du flere tips?
Klikk på knappen nedenfor for å motta gratis veiledningsdokument

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!