Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. 4 styrker ved eiendom som aktivaklasse

4 styrker ved eiendom som aktivaklasse

Mads etablerte Malling & Co Property Partners i 2013 sammen med Eiendomshuset Malling & Co. Selskapet fokuserer på syndikering av eiendomsprosjekter, kjøpsrådgivning, asset management og kapitalforvaltning. Mads har lang erfaring med tilrettelegging av direkteinvesteringer i næringseiendom og har tidligere drevet med hedgefond som leder av selskapet Key Asset Management AS. Mads brenner for å levere våre investorer førsteklasses risikojustert avkastning.
Skrevet av Mads Mortensen
15. Okt 2020

Mads etablerte Malling & Co Property Partners i 2013 sammen med Eiendomshuset Malling & Co. Selskapet fokuserer på syndikering av eiendomsprosjekter, kjøpsrådgivning, asset management og kapitalforvaltning. Mads har lang erfaring med tilrettelegging av direkteinvesteringer i næringseiendom og har tidligere drevet med hedgefond som leder av selskapet Key Asset Management AS. Mads brenner for å levere våre investorer førsteklasses risikojustert avkastning.

Investeringer i næringseiendom skiller seg fra aksjer og obligasjoner. Her er fire styrker ved å investere i næringseiendom.

 

En av flere fordeler ved næringseiendom som aktivaklasse er det brede spekteret av muligheter knyttet til risiko og avkastningsnivå, samt hvor aktiv en ønsker å være som eier.

Eiendomshuset Malling & Co har laget et veiledningsdokument som omhandler investeringer innen næringseiendom. E-boken forklarer sentrale momenter på en håndterlig måte, og vil gi deg grunnkunnskaper og tips for investeringer innen næringseiendom.

New Call-to-action

 

3 måter for å oppnå eksponering innen næringseiendom

Eiendom er både verdens eldste og største aktivaklasse, og det er tre ulike måter å investere i næringseiendom. 

  • Direkte investeringer er den tradisjonelle måten å investere i eiendom på, uten mellomledd. Investoren kjøper en enkelt eiendom eller en portefølje av eiendommer, og eier da fast eiendom fremfor verdipapirer som gir indirekte eierskap. 
  • Har man apetitt for risiko og spekulasjon i enkelt-eiendommer kan syndikater være et alternativ, men da er det viktig å sette seg grundig inn i den enkelte eiendommen. Syndikering av eiendom innebærer å hente egenkapital fra flere uavhengige investorer. Investorene kan påvirke eiendommens fremtid ved å sitte i styret. 
  • Ved å investere i eiendomsfond oppnår du lavere risiko fordi investeringen er fordelt på flere eiendommer. I eiendomsfond sitter det profesjonelle investorer som plasserer fondets midler i ulike eiendommer, denne ekspertisen må man betale for i form av et forvaltningshonorar.

LES OGSÅ: Anders Berggren forklarer hvorfor stadig flere investerer i næringseiendom

4 fordeler ved å investere i næringseiendom

1) Eiendom verner om verdier på en trygg måte

Det er en verdi i å ha eierskap til en tomt med tilhørende bygg som det er begrenset tilgang til. En investor kan derfor verne om sine verdier på en relativt trygg måte ved å investere i eiendom. Dette gjelder særlig eiendom plassert i attraktive strøk, såkalt prime-eiendom. Ettersom eiendom er et fysisk objekt med konkret og lettkjennelig nytte, er objektet (eiendommen) lett å pantsette og finansinstitusjoner kan tillate høy låneutmåling uten andre former for sikkerhet.


2) Eiendom sikrer en stabil kontantstrøm gjennom leieinntekter

Mange investorer ønsker å opprettholde en stabil kontantstrøm. Gjennom investering i eiendom oppnår man dette ved at leieinntekter blir betalt månedlig, kvartalsvis eller årlig. Dette medfører at investeringen skaper stabile og forutsigbare kontantstrømmer.


3) Eiendom kan redusere investeringsporteføljens totalrisiko

Ved å investere i ulike aktivaklasser (aksjer, obligasjoner, eiendom) med lav eller negativ korrelasjon kan man redusere investeringsporteføljens samlede svingninger, og dermed redusere totalrisikoen.

 

4) Sikre seg mot inflasjon

Eiendom er en attraktiv investeringsklasse på grunn av sikring mot inflasjon, dette gjennom:

  1. Leien i leiekontrakter er som regel kontraktsfestet til å stige med konsumprisindeksen, helt eller delvis.
  2. Ved stigende inflasjon vil verdien på bygget, alt annet likt, øke tilsvarende.
  3. Dersom eiendommen er belånt vil verdien på utestående gjeld reduseres.

En investor kan derfor hente ut gevinster både i form av økt verdi på bygget og redusert verdi på lånet ved inflasjon.

LES OGSÅ: Anders Berggren forklarer hvorfor stadig flere investerer i næringseiendom

LES OGSÅ: Rosenkrantz gate 22: Fra 200 MNOK til 600 MNOK 

Eiendomshuset Malling & Co har laget et veiledningsdokument som omhandler investeringer innen næringseiendom. Veilederen forklarer sentrale momenter på en håndterlig måte, og vil gi deg grunnkunnskaper og tips for investeringer innen næringseiendom.

 

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!