Malling

Eiendomsforvaltning

Summen av en million detaljer

Utleie, søk, kjøp og salg

Kunnskap og innsikt som gir verdifulle investeringer

Rådgivning og analyse

Strategisk rådgivning og analyse av næringseiendom

Eiendomshuset Malling & Co søker kandidat for verdivurdering av næringseiendom

Eiendomshuset Malling & Co er blant landets ledende aktører innen næringseiendom med 165 ansatte og kontorer i Oslo, Stavanger og Drammen. Tjenestetilbudet omfatter alle tjenester innen transaksjon, utleie, verdivurdering, analyse, rådgivning, leiesøk, forvaltning, forretningsførsel, vaktmestertjenester, prosjektledelse og eiendomsutvikling. De seneste årene har vi hatt en betydelig vekst, og tar stadig nye markedsandeler. Fra januar 2017 er Malling & Co alliansepartner med den internasjonale eiendomsrådgiveren Savills. Savills internasjonale nettverk består av 700 kontorer og samarbeidspartnere med tilstedeværelse i mer enn 60 land i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Midtøsten, Asia og Oseania.
Eiendomshuset Malling & Co er et komplett eiendomshus som bistår sine kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Fax: 24 02 80 01 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 10, Vika Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo