Treningsregistrering

Treningsrom DMG15 - registrering av brukere

Registrering for bruk av treningsrom. 
Info brukes kun ved behov for Covid-19 smittesporing eller varsling.
Data vil bli slettet etter 14 dager.

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo