Søk etter butikk og handelslokaler

Norge har en solid økonomi med betydelig kjøpekraft. Videre er den sterke detaljhandelen og et økende forbruk svært attraktivt for både nasjonale og internasjonale handelsaktører.

Vi i Malling & Co har betydelig handelskunnskap og bistår dette markedet med eiendomsfaglig kompetanse.

Innen retail er forståelsen av handelsaktørenes behov viktig for at gårdeierne skal ha en best mulig avkastning. Informasjon og kunnskap om konsumentens handelsmønster og hvor menneskestrømmene går, er viktig parametere her. Alt handler om den perfekte beliggenheten for det enkelte handelskonsept. Gjennom vår oppdragserfaring, og ved hjelp av vår analyseavdeling, sikrer vi oss denne informasjonen og kartlegger til enhver tid de viktigste markedene innenfor kjøpesenter, high street retail, outlets, butikklokaler og handelsparker.

High street retail

«High street retail»-markedet kjennetegnes ved at det som regel er svært knapp tilgang på arealer. Det er derfor ofte behov for å kjøpe ut en eksisterende leietaker. Malling & Co har betydelig erfaring fra slike prosesser, og bistår våre kunder med å gjennomføre disse komplekse prosessene.

Malling & Co utfører følgende tjenester innenfor områdene kjøpesenter, high street, outlet, butikklokaler og handelsparker:

Rådgivning    
Megling    
Leietakerrepresentasjon    
Verdivurdering
Analyse
Transaksjoner
Porteføljeforvaltning

 

 

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo