Salg av Claude Monets alle 21 og Arnold Haugelands plass 5, Sandvika