Eiendomsutvikling av Folke Bernadottesvei 38, Fyllingsdalen