Nøkkelinformasjon/annet

Typeoppdrag: Utleie kontor
Oppdragsgiver:

Asker Eiendom

Utleieareal: 2 500 kvm

Utleie Sandviksveien 147