Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2016
Størrelse: 13 000 kvm handel
Selger: AKA
Kjøper: Fearnley Finans
Rolle: Salgsrådgiver


Salg Handelsportefølje Porsgrunn og Moss