Nøkkelinformasjon/annet

Tid: 2014
Størrelse: 12000 kvm BTA
Selger: Søylen Eiendom AS
Kjøper:
Rolle: Rådgiver for selger
Pris:

Salg av Posthuskvartalet