Nøkkelinformasjon/annet

Omfang NOK 321 mill.
Objekt: Kontoreiendom, Siemens Hovedkontor
Rolle: Malling & Co var rådgiver for selger
Gjennomført: Juli 2010

Salg av Østre Aker vei 90