Nøkkelinformasjon/annet

Omfang NOK 210 mill.
Objekt: Objekt: Lager- og logistikkeiendom
Rolle: Malling & Co var rådgiver for selger
Gjennomført: 2010

Salg av Østre Aker vei 60